Tautastērpi

Nīcas tautastērps ir latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa. Tajā nīcenieces.gatspoguļojas tautas daiļrade, tradīcijas, vēstures procesi, tautas pašapziņas apliecinājums. Vēstures gaitā Nīcas tautastērps ir mainījies.

Sievietes tautastērps

Mans tautastērps. Arta Puķīte

Vīriešu tautas uzvalks

Pērkones tautastērps

Nīcas zīļu un Pērkones vizuļu vainagu restaurācija

Saktas

Vīriešu jostas

Teikas par Nīcas brunčiem