Lasīt vairāk

12.02.2018.

Grobiņā satiekas vijoļspēles audzēkņi

     Piektdien, 9. februārī, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā pulcējās izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle audzēkņi no Nīcas Mūzikas skolas, Liepājas 2. mūzikas skolas, PIKC LMMDV, Grobiņas MMS uz etīžu pēcpusdienu, lai demonstrētu savu tehnisko varēšanu vijoļspēlē.

     Šis projekts notiek jau otro gadu, tā iniciatore ir Grobiņas MMS vijoļspēles skolotāja Iveta Dejus. Šogad etīžu pēcpusdienā piedalījās 18 jaunie vijolnieki un 1 koklētājs. Nīcas Mūzikas skolu pārstāvēja 1. klases audzēkne Beatrise Lapiņa, 3. klases audzēkne Krista Klāvsone un 4. klases audzēkne Līga Lapiņa, skolotājas Līgas Ločmanes vadībā.

     Koncerts notika nepiespiestā gaisotnē, katrs izpildītājs atskaņoja 1 etīdi un tika atbalstīts ar skaļiem aplausiem. Audzēkņi saņēma pateicības, kā arī pārsteiguma dāvanu – nodarbību mākslas darbnīcā, kur gatavoja griežamos vilciņus. Koncertu apmeklēja un  Nīcas audzēknes atbalstīja arī mammas un vecmammas. Skolotājiem tā bija lieliska pieredzes apmaiņa, vijoļspēles tehnisko paņēmienu izkopšanā, jaunākā pedagoģiskā repertuāra apzināšanā.

Skolotāja Linda Ločmane