Lasīt vairāk

13.02.2018.

Kā izvēlēties savu sirds profesiju?

             13. februārī Nīcas vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums Nīcas vidusskolas 9., 10., 11. un 12. klašu un Rucavas pamatskolas 9. klašu skolēniem.

            Nodarbību „Kā izvēlēties savu sirds profesiju?” vadīja koučs Jolanta Priede. Nodarbības ietvaros skolēni uzzināja par sev vispiemērotākās profesijas un karjeras izvēles un veidošanas principiem.

            Karjeras attīstības atbalsta pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

            Mācību pārzine Antra Šakale Rucavas 9.klašu skolēniem stāstīja par mācību iespējām Nīcas vidusskolā.

Pedagogs karjeras konsultants Elīna Krūma