Lasīt vairāk

13.04.2018.

Starptautiska žūrija augstu novērtē Nīcas jaunos mūziķus

          12. aprīlī ar spožiem panākumiem no Noras Novikas IX Starptautiskā Mazās Kamermūzikas konkursa atgriezās Nīcas Mūzikas skolas klavieru duets Krista Otaņķe un Valts Vecbaštiks (skolotāja Selvija Rabuško) un kameransamblis Sintija Biteniece, Sabīne Ance Čirkše un Elīna Ķuņķe (skolotājas Dina Sleže un Sigita Briljonoka). Valts un Krista savā kategorijā ieguva 1., bet Sintija, Sabīne un Elīna – 2. vietu.

            Konkursā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Ukrainas, un kameransambļus vērtēja starptautiska augsta līmeņa žūrija – Mākslas zinātņu doktors, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas viesprofesors, pianists, klavieru dueta mākslinieks, muzikologs un starptautisku konkursu žūriju priekšsēdētājs Rafi Hardžanjans, European Music school Union prezidija loceklis, Vrnikas (Slovēnija) mūzikas skolas direktors, čella spēles pedagogs Viktor Zadnik un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, fagotists, Starptautisko konkursu laureāts Andris Arnicāns.

             Pēc konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs R.Haradžanjans personīgi pauda savu atzinību Nīcas Mūzikas skolas klavieru duetam, atzīmējot labo tehnisko un muzikālo sniegumu, un pasniedza skolotājai Selvijai Rabuško  T.Belova skaņdarbu krājumu, kas veltīts Norai Novikai un Rafi Haradžanjanam.

            Pēc pedagogu pārrunām ar konkursa žūriju sekoja laureātu koncerts un apbalvošanas ceremonija, kurā savus priekšnesumus atskaņoja abi mūsu skolas ansambļi, bet apbalvošanā saņēma diplomus, medaļas un piemiņas balvas no “Air  Baltik” un biļetes uz Latvijas Nacionālo operu. Piemiņas balvas un pateicības saņēma arī skolotāji.

Dina Sleže, Nīcas Mūzikas skolas direktore