Lasīt vairāk

16.04.2018.

Izvērtēti 2018. gada vietējā projektu konkursa “Mēs savam novadam” projektu pieteikumi

2018. gada novada vietējā projektu konkursā “Mēs savam novadam” līdz 29. martam tika iesniegti 11 projektu pieteikumi. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, projektu iesniedzēju aktivitāte ir augusi, kas tikai priecē. Šogad lielāku aktivitāti ir izrādījušas arī Nīcas novada biedrības. Ja iepriekšējā gadā konkursam projekta idejas pieteica un realizēja vien divas biedrības, tad šogad to skaits palielinājies līdz četrām. Attiecīgi interešu kopas, kuras iesniegušas projektu pieteikums šī gada konkursam, ir sešas, vienpadsmitais projekta pieteikums ir no Nīcas evaņģēliski luteriskās draudzes. Projekti ir gan par pasākumu, gan teritorijas labiekārtojuma darbu īstenošanai, tā kā Nīcas novadā gaidāms aktivitātēm un darbiem bagāts gads.

Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos projektus. Šobrīd bez papildus nosacījumiem apstiprināti 4 projekti. Savukārt 6 projektu iesniedzējiem par viņu projektu pieteikumos plānotajām aktivitātēm līdz 2018. gada 17. aprīlim projektu vērtēšanas komisijai jāiesniedz papildus informācija – saskaņojumi, skaidrojumi, precizējumi u.tml. Pēc minētās informācijas iesniegšanas būs zināms pilnais projektu īstenotāju skaits. Viens projekta pieteikums tika noraidīts neatbilstības (konkursa mērķim) dēļ.

Šim gadam projektu konkursa kopējais budžets tika palielināts līdz EUR 6000,00 (iepriekš EUR 4300,00), un vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums tika noteikts EUR 600,00 ( iepriekš EUR 430,00). No iesniegtajiem projektiem ne visi projekti ir pieprasījuši maksimālo iespējamo finansējumu, tādēļ šajā gadā viss projekta budžets netiks izmantots.

2018. gada projektu konkursa nolikumā tika norādīts, ka projektā plānotajām aktivitātēm jābūt vērstām teritorijas labiekārtošanu un ar to saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu iegādi, infrastruktūras uzlabošanu un ar to saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu iegādi vai pasākumu rīkošanu, kas popularizē Nīcas novada tradīcijas, pakalpojumus u.tml. Pēc visu līdzfinansēšanas līgumu noslēgšanas tiks sniegta detalizēta informācija par konkrētiem projektu iesniedzējiem un projektos plānotajām aktivitātēm. Līdzfinansēšanas līgumus paredzēts slēgt līdz 21. maijam.

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā “Mēs savam novadam” un iesniedza savus projektu pieteikumus!

            Ieva Taurinskaite, Nīcas novada domes projektu vadītāja