Lasīt vairāk

24.05.2018.

13. jūnijā plkst. 18.00

 PASĀKUMS DABĀ – PĀRGĀJIENS AR UZDEVUMIEM

Starts: pie Nīcas tūrisma informācijas centra

Finišs: “UPESKRASTOS” pie Bārtas upes tilta

Pieteikšanās:  pie Nīcas ambulances vadītājas Inatas Štāles, tālrunis 29415662

Īsteno:  Slimību un profilakses kontroles centrs (SPKC)

Izpilda:  SIA Prakse.lv

„Pasākums visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai​”

ESF projekts „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106)

Pasākuma dalībnieki veidos komandas no 3 dažādu paaudžu dalībniekiem un veiks pārgājienu, iegūstot zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un iepazīstot novada materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu.  Maršruts būs aptuveni 4 km garš, tā laikā komandas 4 kontrolpunktos izpildīs dažādus uzdevumus.

Maršruta ietvaros komandas arī meklēs atslēgas vārdus, lai radītu jaunu leģendu par savu novadu. Maršruta noslēgumā dalībnieki gatavos novadam raksturīgu ēdienu, kā arī dalīsies iespaidos par pasākumu un vērtēs radītās leģendas. Kopējais paredzamais pasākuma ilgums plānots 3,5 stundas.

Esiet atsaucīgi!