Lasīt vairāk

11.06.2018.

Skaidro uzņēmējiem aktuālos jautājumus

8. jūnijā kupli tika apmeklēta tikšanās, uz kuru bija aicināti novada uzņēmēji. Pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa iepazīstināja ar nesen izstrādāto uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju un rīcības plānu, uzsverot, ka tas ir atvērts dokuments, kurā pēc vajadzības tiks veiktas izmaiņas, tādēļ ļoti svarīga ir uzņēmēju līdzdarbošanās. V.Liepiņa aicināja zvanīt un nākt ar priekšlikumiem. Attīstības nodaļas vadītāja arī rosināja ieskatīties pašvaldības interneta vietnes uzņēmējdarbības sadaļā, kas regulāri tiek papildināta ar nozares aktualitātēm.

Tā kā VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvis nevarēja ierasties, par valsts un pašvaldības ceļiem informāciju sniedza Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss. Valsts ceļam Otaņķi-Grobiņa pret dzīvojamām mājām ir veikta pretputekļu apstrāde. Diskusija izvērtās par Jūrmalciema ceļu. No vienas puses esošais segums ir labs ikdienas lietošanai, salīdzinot ar agrāko grants segumu, taču  noteiktais masas ierobežojums rada problēmas būvniecības darbu īstenošanai un lielo tūrisma autobusu iebraukšanai. VAS “Latvijas valsts ceļi” lūdza atgādināt, ka ir jāsaskaņo reklāmu izvietošana pie valsts ceļiem; šobrīd daļa informācijas nav saskaņota. Runājot par pašvaldības ceļiem, A.Veiss informēja, ka šogad 7 tiltiem tiks veikta  tehniskā apsekošana; grants seguma atjaunošanai pašvaldība budžetā ieplānoti 10000 eiro, bet vēl nav pieņemts lēmums, kuriem ceļiem to izmantos. Projekta ietvaros plānoto piecu ceļu rekonstrukciju dabā uzsāks īstenot jūlijā (kopējā summa  – 610000 eiro).

Lai skaidrotu meliorācijas un būvniecības jautājumus, bija uzaicināti speciālisti. Ar meliorācijas jomu iepazīstināja meliorācijas inženieris Andris Liepa. Par būvniecības jautājumiem, īpaši tiem, kas skar tūrisma nozari, tika rīkota atvērta diskusija, kurā uz jautājumiem atbildēja Ekonomikas ministrijas būvniecības departamenta direktora vietnieks A.Lazarevs, Latvijas arhitektu savienības pārstāve G.Grigmane un pašvaldības arhitekts U.Vecvagars. Jautājumu bija daudz, tādēļ diskusija ieilga.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime