Lasīt vairāk

Atvadu vārdi Gunāram Aleckim

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs, bez skaļuma ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man līdzi dot.

     12. jūnijā 87 gadu vecumā, laikā, kad visapkārt viss apliecina par dabas un dzīvības plaukumu, Mūžībā devies ilggadējs Rudes pamatskolas direktors Gunārs Aleckis. Rudes pamatskolai veltīti divdesmit nerimstoši darba gadi,  viņa vadībā tika radīta tolaik modernā kabinetu sistēma, modernizēta apkures sistēma, pārejot no malkas apkures uz centrālapkuri. Viņa vadībā skola ierindojās labāko Liepājas rajona skolu skaitā un ieguva godalgotas vietas. Skolēnu un kolēģu atmiņās Gunārs Aleckis  saglabājies kā īsts skolas saimnieks – tērpies uzvalkā un  zilā darba halātā, jo vienmēr bija gatavs palīdzēt, iesaistīties, atbalstīt. Stingrs un prasīgs, kuru respektēja, cienīja un mīlēja skolēni. Viņa vadītās matemātikas stundas bija saturīgas, interesantas, prata radīt interesi par savu mācību priekšmetu.

     Mūsu, bijušo skolēnu un kolēģu, sirdīs un prātos Gunārs paliks kā godīgs, taisnīgs, sirsnīgs cilvēks, apveltīts ar labu humora izjūtu. Vārdi, ko viņš teicis, darbi, ko viņš veicis, dzīvos mūsu sirdīs un atmiņās. Lai gaišs un viegls Mūžības ceļš.

Rudes pamatskolas kolektīvs