Lasīt vairāk

26.07.2018.; PAPILDINĀTS 21.08.2018.

Apmeklē projektu atvērto durvju dienas

25. augustā!

Nīcas novadā pasākumi  norisināsies visas dienas garumā “No ausmas līdz rietam”! 

Durvis vērs gan Nīcas novada pašvaldības, gan uzņēmēju īstenotie projekti. Apskati projektus, izmēģini projekta aktivitātes!  Esi aktīvs sava novada attīstībā!

Kas jāieplāno?

 • plkst. 05.00 – 10.00 – akustiska koncerta “Ausma” klausīšanās laivās

Bārtas upē un pēc tam brokastis turpat upes krastā – rasā.


 • plkst. 15.00 – 18.00

radošās aktivitātes pie Tūrisma informācijas centra un

atvērto projektu apmeklēšana:

Pašvaldības realizētie projekti:

 • “Aukstums vairs nav šķērslis būt aktīvam ziemā” (“Upeskrasti”);
 • “Kāp kalnā Nīcas sporta hallē” (alpīnisma siena Nīcas sporta hallē);
 • “Nāc vingrot svaigā gaisā” (brīvdabas trenažieri Nīcas centrā);
 • “Trenažieru iegāde brīvā laika dažādošanai” (Nīcas sporta hallē);
 • “Nīcas jauniešu centra telpu rekonstrukcija” (Nīcas jauniešu centrs);
 • “Pērkones kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Nīcas novadā” (tautas tērpu apskate TICā).

Uzņēmēju realizētie projekti:

 • “Bernātu Dzintariņa atdzimšana”;
 • SIA Uzņēmējdarbības atbalsta centrs īstenojis projektu “Jūras velocope”.
 • “Slēgta tipa divvietīgu kajaku iegāde” (viesu nams “Laimes stari” Klampju ciemā);
 • “Nīcas siers” (degustācijas Nīcas centrā);
 • Kempings “Pabērzi” Skatrē.

 

 • plkst.20.00 – Senā ugunskuru nakts Jūrmalciema pludmalē.

Iedegsim gaismu un atgādināsim sev, ka jūra, kas mūs vieno, ir sargājama!

Ieplāno dienu, apskati projektus, izmēģini projekta aktivitātes savā novadā un kaimiņnovadā! Esi aktīvs sava novada attīstībā!


25. augustā  vari iepazīt projektos paveikto arī Pāvilostas un Rucavas novados:

Uz Pāvilostas novadu

plkst. 11.30 domes stāvlaukumā gaidīs pašvaldības autobuss, braukšanai uz Pāvilostas novadu. Pieteikties pa tālr.28361268. Vietu skaits ierobežots!


Uz Rucavas novadu

plkst. 12.30 domes stāvlaukumā gaidīs pašvaldības autobuss, braukšanai uz Rucavas novadu. Pieteikties pa tālr.29105652. Vietu skaits ierobežots!


1. septembrī 

projektu atvērto durvju dienas

Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules un Vaiņodes novados.

Pasākumu ietvaros būs iespēja iepazīties ar jau īstenotajiem projektiem, uzzināt par plānotajiem projektu konkursiem, iesaistīties dažādās aktivitātēs, konkursos un tikt arī pie pārsteiguma balvām. Pasākumā aicināsim piedalīties arī vietējos uzņēmējus, mājražotājus. Abas dienas notiks arī radošā darbnīca „Akmens spēks Latvijai”, kur visi kopā gatavosim dāvanu Latvijas simtgadē, būs iespēja arī piedalīties novada “Bagātību kartes” izveidošanā. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, būsim padomājuši arī par atrakcijām bērniem. 

 Sekojiet līdzi informācijai!


Biedrība „ Liepājas rajona partnerība” ir organizācija, kura darbojas kopš 2006.gada un tās biedri ir gan novadu pašvaldības, gan uzņēmēji, gan biedrības, gan privātpersonas. 2014.gadā partnerība ar novadu aktīvo iedzīvotāju līdzdalību, izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju, tādējādi piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, lai veicinātu teritoriju, novadu attīstību, sekmētu un atbalstītu uzņēmējdarbību.  Stratēģijas vīzija ir: sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība. Kopš 2015.gada projektos ir apgūti aptuveni 3 milj. EUR. Liepājas rajona partnerība administrē gan Lauku attīstības programmu LEADER, gan Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmu pašvaldībās, kurām ir pieeja Baltijas jūrai.

Kopš 2016.gada ir jau īstenoti 77 projekti visos astoņos partnerības teritorijas novados. Tie ir gan pašvaldību īstenotie projekti, gan biedrību, gan uzņēmēju projekti. Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar paveikto, Liepājas rajona partnerība sadarbībā ar novadu pašvaldībām jau trešo reizi organizēs Projektu atvērto durvju dienu. Šogad tās notiks divas dienas ar moto: „Esi lepns par savu novadu”.

Uz tikšanos projektu atvērto durvju dienās!

Leposimies un priecāsimies par paveiktajiem projektiem kopā!

 

 Liepājas rajona partnerības izpilddirektore Inita Ate

Nīcas novada projektu vadītāja Ieva Tauriskaite