Lasīt vairāk

4.10.2018.

MUITNIEKU BAZNĪCAI – 100

Sākotnēji Muitnieku baznīca bija celta no koka, ar ķieģeļiem to apšuva pagājušā gadsimta 50. gados.

Sestdien, 6. oktobrī, pulksten 11.00 notiks svētku dievkalpojums, atzīmējot Muitnieku baznīcas 100 gadu jubileju. Ikviens aicināts to apmeklēt.

Baznīca ir darbojusies visus gadus

Baznīcas gadskārta tiek skaitīta no 1918. gada Pļaujas svētkiem. Saimnieks Čauris uz savas zemes vienu no ēkām atvēlēja draudzes vajadzībām. Laika gaitā no lūgšanu nama tā ir pārtapa par baznīcu.

Mūsu baznīciņa kā Nīcas ev.lut. baznīcas filiāle ir noturējusies visus gadus. Kad kara laikā vācieši nogrāva Nīcas baznīcas torni, zvanu atveda un uzstādīja pie Muitnieku baznīcas. Bija cilvēki, kam zvana skaņas traucēja, tādēļ nācās zvanu demontēt. Lai zvans neaizietu nebūtībā, mūsu ciema cilvēki to noslēpa. Šobrīd zvans ar savām skaņām priecē kristīgos ļaudis tā īstajās mājās – atjaunotajā Nīcas baznīcā.

Svētku reizēs Muitnieku baznīcā ir ciemojušies četri LELB arhibīskapi –Gustavs Tūrs, Jānis Matulis, Ēriks Mesters un arī tagadējais Latvijas Baznīcas galva Jānis Vanags.

Kalpojuši daudzi mācītāji

Mūsu baznīcā ir kalpojuši daudzi mācītāji, sākotnēji tie bija: Nīcas baznīcas mācītāja Špēra dēls, teoloģijas kursa students Meinhards Špērs, mācītājs Oskars Brikmanis, Vilhelms Migla, Arnolds Zviņģis, Voldemārs Pļavinskis. Ilgus gadus draudzes gana pienākumus veica Rucavas mācītājs Nikolajs Plāte. Pēc viņa aiziešanas Mūžībā nomainījās vairāki mācītāji. Neilgu laiku kalpoja Zigurds Augstkalns, līdz pie mums ieradās mācītājs Ārijs Vīksna. Pēc viņa atgriešanās metodistu konfesijā Muitnieku baznīcai ilgstoši nācās iztikt bez pastāvīga mācītāja. Toreizējais Grobiņas iecirkņa prāvests Atis Vaickovskis katram dievkalpojumam organizēja citu mācītāju, kādu vien varēja atrast – gan Jānis Vaskis no Limbažiem, Gunārs Vaniņš no Rīgas, sludinātājs Ģirņa tēvs no Rucavas, gan arī jaunie topošie mācītāji – Raivo Bitenieks, Normunds Titāns, Juris Smakins un citi, līdz beidzot kalpošanu mūsu draudzē uzņēmās iecirkņa prāvests Atis Vaickovskis. Taču pēc pusotra gada, kad viņš pārgāja strādāt Rīgā par Nacionālās Aizsardzības Akadēmijas virskapelānu, Muitnieku draudze atkal palika bez mācītāja. Tad sagaidījām mācītāju Juri Uļģi, kurš toreiz vēl bija students. Viņš ir ordinēts 1993. gada decembrī, pie mums nokalpoja  astoņus vai deviņus gadus. No 2002. gada jūlija par mūsu garīgo dzīvi rūpējas mācītājs Arvīds Bobinskis.

Muitnieku baznīcā savulaik ir bijis pat neliels pūtēju orķestris. Ilgus gadus dievkalpojumus kuplināja baznīcas jauktais koris. Kora diriģenti ir bijuši: Jānis Tīds (spēlēja arī vijoli), Eduards Piķelis, Eduards Glūdiņš, Valdis Čukurs.

Rūpējas par mūziku un draudzi

Par muzikālu pavadījumu ir rūpējušies Jānis Tīds, Jānis Šūns, ilgus gadus – Valdis Čukurs. Pēc Valda aiziešanas Mūžībā ir nomainījušies vairāki ērģelnieki: Līga Amerika – Ansiņa, Daina Jurga, Līga Pūķe, Anita Cera, Rudīte Nikolovska, Santa Grabovska. Pašreiz pēc neilga pārtraukuma ir atgriezusies Rudīte.

Draudzes priekšnieku pienākumus ir veikuši: Ģelzis, Jānis Tīds, Kalnenieks, Miķelis Pūķis no “Lejiņu” mājām, Juris Pirktiņš, Aivars Tamužis un jau vairāk nekā divdesmit gadus – Imants Kaire.

Baznīcas „ziedu laikos” draudzes locekļu skaits bija tuvu simtam, šobrīd – pāris desmiti. Ļoti lielu ieguldījumu draudzes „dzīvības” uzturēšanā veic Olita Čaure. Viņa ir mūsu draudzes diakone – labais gariņš. Olita ļoti veiksmīgi prot atrast īstos vārdus un dzejas rindas draudzes locekļu jubileju reizēs. Viņa apciemo vecos draudzes locekļus, kuri vairs nespēj atnākt uz dievkalpojumiem, informē viņus par jaunumiem draudzes dzīvē, stiprina ar Dieva vārdu, lasa tekstus no Bībeles.

Mūsu draugi citās draudzēs

Ilgus gadus Muitnieku draudze sarakstās ar Vašingtonas draudzi. Mācītāja Anita Vārsberga – Pāža, tagad prāveste, divas reizes ir ciemojusies mūsu baznīciņā. Vienā no reizēm viņa bija ieradusies kopā ar draudzes priekšnieku Jāni Klīmani un draudzes jauniešu grupu.

Vairākas reizes Muitnieku baznīcā ir ciemojies un dievkalpojumos piedalījies Fondulakas Mārtiņa Lutera draudzes mācītājs Jānis Ķinēns.

Draudzīgas attiecības ir izveidojušās ar vairākām draudzēm tepat Latvijā – Gramzdas, Rucavas un Jūrmalciema.

Draudzes priekšnieks Imants Kaire