Lasīt vairāk

2.11.2018.

Atklāj Grīnvaltu sabiedrisko centru

1. novembrī svinīgi tika atklāts Grīnvaltu sabiedriskais centrs, kas ir jau trešais Nīcas novadā, kur pulcēties attālo ciemu ļaudīm.

Sabiedriskais centrs izveidots, labiekārtojot pašvaldības dzīvokli, projekta īstenošanai tika piesaistīts ārējais finansējums, kopējā summa – 16462 eiro. Projektu rakstīja tolaik Attīstības nodaļas projektu vadītāja Dina Tapiņa, bet to veiksmīgi īstenoja Ieva Taurinskaite. Būvniecības darbus veica SIA “Taigers”, saimniecisko darbu veikšanā aktīvi iesaistījās Komunālās pārvaldes darbinieki, telpu aprīkošanā -pieaugušo izglītības metodiķe Kristīne Kopštāle.

Pēc lentes pārgriešanas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Renārs Latvens vēlēja, lai sabiedriskajā centrā valda rosība un dāvanā sniedza plīti kulinārijas nodarbību vajadzībām. Centra vadītāji Gunta un Gunārs Šlosbergi pateicās centra tapšanas gaitā iesaistītajiem palīgiem.

Kuplā pulkā bija sabraukušas aktīvās centru apmeklētājas no Kalnišķiem, Jūrmalciema un Rudes. Visi baudīja svētku kūku, apskatīja telpas un apsprieda turpmākās iespējas, arī dziedāja un dejoja. Svētku reizē sanākušo bija tika daudz, ka visiem krēslu nepietika, taču ikdienā Grīnvaltu ļaudīm tur būs ērti un mājīgi.

Šobrīd centrs apmeklētājiem būs atvērts pirmdienās no pulksten 15 līdz 19, otrdienās – 17-20, ceturtdienās – 10-14. piektdienās – 9-13; trešdienās, sestdienās un svētdienās – slēgts. Taču G.Šlosberga saka, ka pēc vajadzības darba laiku turpmāk iespējams mainīt. Vispirms ir jāizzina ciema ļaužu vēlmes, tādēļ viņa aicina nākt un apspriesties. Tuvākajā laikā plānota dekupāžas nodarbība, tuvojoties Ziemassvētkiem – Adventes vainagu gatavošana, taču ikdienā var ienākt padzert kafiju un aprunāties. Foto

Gunita Šime

Par sabiedrisko centru