Lasīt vairāk

19.12.2018.

Sirds, kas nenoslēdzas sevī, aug
un piepildās ar prieku. Tas ir lielākais
sirds dzīves noslēpums. Darot
kaut ko citu labā, vislielākais labums
tiek mums pašiem.
                             /Tomass Manns/

Paldies par Ziemassvētku labdarības akcijas atbalstīšanu

Ziemassvētkiem un gadumijai piemīt kāda īpaša aura, kuru raksturo atvērtums un labestība. Par gaišu un sirsnīgu tradīciju ir kļuvusi Nīcas novada domes Sociālā dienesta rīkotā Ziemassvētku labdarības akcija.Šogad ar svētku paciņām tiek iepriecināti vientuļie pensionāri, trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem.Sociālais dienests saka paldies iedzīvotājiem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās Ziemassvētku labdarības akcijā: Nīcas vidusskolas 12.klases un 10.klases skolēniem un audzinātājām, Šulcu, Radomišķu, Mačiņu ģimenēm, Madarai Kiršteinei, Ņinai Falaļejevai, Indrai Kaunesei, Ausmai Baikovai, Inārai Reķēnai, Maijai Klibikai, Līgai Dīķei, Olgai Krētainei, Sandrai Laimiņai, Annai Cērpai, Vijai Kramēnai, Sandrai Kazuškevičai, Olgai Meļķei, Mairai Marahovskai, Dzintrai Biteniecei, Gunitai Čaurei, Veltai Pelei, Ivetai Reinfeldei, Ilvai Brīvulei, Inatai Štālei, Antrai Šakalei, Kristai Soģei, Vijai Sudmalei, Intai Kalējai, Gunitai Šimei, Sanitai Mazai, Mirdzai Upītei, Aijai Šķuburei, Katrīnei Ģirnei, Valdai Laukgalei, Jānim Ausējam, Annai Ainai Skaldei, Līgai Rogai, Rebekai Bumbierei, Gitai Vanagai, Ivetai Jākobsonei, Andrejam Šakalam, Madarai Lapiņai, Madaram Mihelsonam, Sandai Laimiņai, Didzim Nelsonam, Sintijai Pickēnai Kupšei, Artai Mačiņai, kafejnīcai “Dzintariņš”.

Mūsu kopējās pūles, atbalsts, gaišās un labās domas kalpojušas par pamatu labestībai un daudziem sniedz prieku.

Lai Ziemassvētku noskaņa nes ticību, cerību un mīlestību katrā sirdī! Lai Jaunais gads mums visiem bagāts  gaišām domām, labiem vārdiem, krietniem darbiem!

Sociālā dienesta vārdā – Inese Lapiņa