Lasīt vairāk

19.12.2018.

Paldies Pēterim Sprincim par mūsu vēstures apkopošanu

19. decembrī aprit 10 gadi, kopš Pētera Sprinča grāmatas “Nīca laikmetu griežos” atvēršanas svētkiem. Grāmata tapa teju piecu gadu garumā, vācot informāciju dažādos avotos, garas stundas pavadot bibliotēkās un Latvijas Valsts arhīvā, tiekoties ar cilvēkiem. Ne mazāk laikietilpīgs process bija izsvērt, kuri fakti ir nozīmīgāki un bez kuriem tomēr varētu iztikt. Tāpat grāmata iznāca apjomīga – 497 lappuses.

Grāmatas atvēršanas svētkos, kas notika Nīcas kultūras namā, autors sirsnīgi pateicās daudziem cilvēkiem, kas deva savu ieguldījumu grāmatas tapšanā, bet īpaši Sandrai Pankokai, Gunitai Šimei, Aijai Birutai Bumbulei, Ārijai Kolosovai, kā arī pašvaldībai, kas sedza grāmatas tapšanas izdevumus. Daudziem vēl atmiņā ir svētki ar milzīgo Tatjanas Gesleres cepto kūku grāmatas formā, mazajiem dejotājiem, Nīcas etnogrāfiskā ansambļa dziedātājām un garo rindu pēc autora autogrāfiem.

Vai būtu mums sava vēstures grāmata bez šī uzņēmīgā un mērķtiecīgā vīra darbošanās? Varbūt, bet diez vai tik apjomīga. Viņš, pensionēts veterinārmedicīnas doktors ar dziļu interesi par vēsturi, kurš mūža nogalē no Rīgas atgriezās savā dzimtajā pusē, atrada šim nozīmīgajam darbam gan laiku, gan spēku. Grāmata nav saistošs romāns, bet vērtīgs izziņas materiāls, kurā pa laikam ieskatīties, lai uzzinātu par dzīvi mūsu novadā senatnē. Grāmata “Nīca laikmetu griežos” tika izdota 700 eksemplāros. Tā noteikti ir daudzu novada ļaužu mājās – nopirkta vai saņemta dāvanā. 

2013. gada pavasarī grāmatas autors Pēteris Sprincis devās Mūžībā un atdusas Silenieku kapsētā, bet viņa nozīmīgais devums turpina dzīvot.

Gunita Šime