Lasīt vairāk

20.12.2018.

Atkritumu šķirošana varētu būt Jaunā gada apņemšanās paveikt ko labu

Cik ātri dabā atkritumi sadalās?

 • Papīra salvete – 3 nedēļās;
 • Ābola serde – 2 mēneši;
 • Vilnas zeķe – 5 gadi;
 • Plastmasas maisiņš – 20 gadi;
 • Neilona bikses – 40 gadi;
 • Alumīnija bundžiņa – 150 gadi;
 • Pet pudele – 450 gadi;
 • Stikla pudele – vismaz miljons gadu.

Tādēļ ir svarīgi, lai mēs palīdzētu ne tikai dabai, bet atstātu dzīvošanai piemērotu vidi arī mūsu bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem un tālākām savu pēcteču paaudzēm. Arī viņi gribēs dzīvot tīrā vidē.

Kā pareizi šķirot atkritumus, lai tos varētu nodot otrreizējai pārstrādei?

Mūsu novada teritorijā šobrīd 9 vietās ir izvietoti šķiroto atkritumu konteineri: Nīcā – pie kultūras nama, Nīcas vidusskolas, Skolas, Saules un Dārza ielās; Rudes centrā, Bernātu stāvlaukumā aiz kafejnīcas “Dzintariņš”, pie Jūrmalciema sabiedriskā centra, Kalnišķu centrā. Šķirotos atkritumus (tikai šķirotos!) šajās vietās drīkst izmest ne vien daudzdzīvokļu mājās, bet arī privātmājās dzīvojošie.

Uzņēmumi un privātpersonas dalīto atkritumu vākšanas konteinerus, izvietošanai savā teritorijā,  var pieprasīt atkritumu apsaimniekošanas firmai, slēdzot līgumus. Vairākām privātmājām iespējams vienoties par kopēju dalīto atkritumu izmešanas vietu.

Taču ir ļoti svarīgi šķirot pareizi. Ja konteinerā kaut nedaudz ir citi piejaukumi, šāds konteiners tiek skaitīts kā parastais sadzīves atkritumu konteiners. Par to ir jāmaksā pilna maksa, pie tam, šie atkritumi nonāk kopējā atkritumu izgāztuvē un netiek pārstrādāti. Tā ir sabojāts to iedzīvotāju veikums, kuri atkritumus centīgi šķiro.

Diemžēl ne visas lietas šobrīd iespējams šķirot, tādēļ uzmanīgi iepazīstieties ar sarakstu!

ZAĻIE – STIKLAM

 • Stikla pudeles
 • Stikla burkas

DZELTENIE – PLASTMASAI

 • PET pudeles
 • Plastmasas maisiņi
 • Plēves
 • Metāla kārbas

ZILIE– PAPĪRAM

 • Papīrs
 • Kartons
 • Avīzes, žurnāli
 • Grāmatas
 • Sulu un piena pakas

Nedrīkst izmest slapjus un netīrus materiālus. Visu, ko vien iespējams, saplacināt, lai neaizņem daudz vietas – iepakojumu kastes, sulu pakas, PET pudeles, metāla kārbas.

Reizi gadā, aprīlī Lielās talkas ietvaros pašvaldība organizē lielformāta (dīvāni, skapji, krēsli u.c.) un elektronisko (televizori, ledusskapji u.c.) atkritumu savākšanu.

Vai šķirot atkritumus ir ļoti grūti? Diez vai. To lieliski apgūst pat bērnudārza bērni. Ir vērts sākt mūsu nākotnes vārdā, lai nenoslīkstam paši savos atkritumos!

Komunālā pārvalde

 

Dabas resursu nodokļa pieaugums ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas tarifu visās pašvaldībās no 2019. gada 1. janvāra

Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, kā arī citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. DRN veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visas “Clean R” pakalpojuma izmaksas.

2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu, līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme būs 43,00 €/t. Nīcas novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1 m3 ar PVN no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim būs 16,40 € (līdz šim 15,66 €).

DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs ne tikai palīdzam dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv

“Clean R”