Lasīt vairāk

Piedalīsimies Lielajā talkā!

22. aprīlī no pulksten 9.00 ikviens aicināts pavadīt sestdienu svaigā gaisā, iesaistoties Lielās talkas aktivitātēs, sakopjot vai labiekārtojot kādu teritoriju.

Novada iedzīvotāji – draugu kopas, domubiedru grupas, biedrības, interešu kopas, uzņēmumi u.c – tiek aicināti pieteikt savu talkas vietu, informējot talkas koordinatori Gitu Vanagu pa tālr. 25424971.

Speciālos talkas maisus šogad varēs saņemt Nīcas tūrisma informācijas centrā:

  • talkas dienas rītā no 9.00 līdz 12.00;
  • nedēļā pirms talkas – no otrdienas, 18. aprīļa, iepriekš sazinoties ar Gitu Vanagu, tālr. 25424971.

No 18. līdz 21.aprīlim būs iespēja nodot nolietoto sadzīves tehniku.

     Svarīgi, lai elektriskie un elektroniskie atkritumi satur visas detaļas! Ja sadzīves tehnika būs izjaukta, tā netiks pieņemta.

     Sadzīves tehnika šajās dienās jānogādā līdz Nīcas Dižās muižas klētij, iepriekš sazinoties ar vides speciālisti Daci Vecbaštiku pa tālr. 29458532.

     Ja jums nav iespēju nogādāt savu laiku nokalpojušo sadzīves tehniku  līdz Nīcas centram, līdz 13.aprīlim zvaniet Dacei Vecbaštikai pa tālr. 29458532. Iespēju robežās tiks organizēts pašvaldības transports, lai šos atkritumus nogādātu līdz klētij.