Lasīt vairāk

10.07.2017.

Apstiprina komiteju sastāvu, bet domes priekšsēdētāja vietnieku atkārtoti vēlēs nākošajā domes sēdē

Nīcas novada domes ārkārtas sēdē 10. jūlijā lēmumi 22 jautājumu risināšanai tika pieņemti raiti, tikai nedaudz ilgāk par stundu, jo tie sīki un detalizēti tika izdiskutēti apvietotās komitejas sēdē 6. jūlijā, kas notika teju visas darbdienas garumā.

Sīkāk kopā ar pašvaldības juristi I.Tumaščiku tika izrunāts jautājums par atbrīvoto ambulances telpu (kur bija saimniecības preču veikals) iznomāšanas kārtību. Tika nolemts līdz 31. augustam izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesībām, nosakot kritērijus un prioritātes potenciālajam nomniekam. Paziņojums par telpu nomu tiks publicēts jūlija „Nīcas Novada Vēstīs” un  novada pašvaldības interneta vietnē.

Domes sēdē pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzītas 2 kandidatūras. Agris Petermanis izvirzīja Ingu Skrodi, norādot, ka viņa pašvaldības vēlēšanās ieguva otro lielāko balsu skaitu, kā arī „Vienotības” Nīcas novada deputāti viņu izvirzīja priekšsēdētājas amatam. „Vienotības” deputāts Ainars Sīklis izvirzīja savas partijas biedru Renāru Latvenu, argumentējot, ka viņam ir pieredze domes darbā. Atbalstu R.Latvena kandidatūrai pauda arī saraksta „Doma. Daba. Darbs.” deputāte Liene Otaņķe. Katrs pretendents ieguva pa 4 balsīm, tādēļ  vēlēšanas atkārtoti notiks nākošajā domes sēdē.

Sēdē apstiprināja deputātu komiteju sastāvu. Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu komitejā darbosies Agris Petermanis, Ainars Sīklis, Liene Otaņķe, Inga Skrode, Inguna Lībeka, un tā notiks ceturtdienās pulksten 9 pirms kārtējās domes sēdes. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā būs Renārs Latvens, Turaids Šēfers, Daina Siksna, Raivis Kalējs. Viņi pulcēsies kopā, lai izrunātu lemjamos jautājumus, piektdienās pulksten 9 pirms kārtējās domes sēdes.

Deputāti akceptēja sadarbības līguma parakstīšanu ar Liepājas pašvaldību par sadarbību projekta „Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” īstenošanā. Kā informēts iepriekš, šī projekta ietvaros plānots labiekārtot Bernātu teritoriju tūrisma un atpūtas veicināšanai.

Par Nīcas novada domes pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē tika apstiprināts novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, bet vietnieku darbībai reģiona attīstības padomē šobrīd neapstiprināja, norādot, ka tas varētu būt viņa vietnieks.

Deputāti apstiprināja vairākus grozījumus saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā”, kuri stāsies spēkā pēc saskaņošanas ministrijā un publicēšanas „Nīcas Novada Vēstīs”. Līdzšinējie noteikumi ir apstiprināti 2010. gada 9. septembrī. Nepieciešamība veikt grozījumus radās tādēļ, ka ir mainījušies valstī noteiktie normatīvie akti, kā arī novadā uzstādīts jauns aprīkojums, piemēram, āra trenažieri, norādes zīmes. Domājams, ka veiktie grozījumi un noteiktie soda apmēri mazinās  vēlmi izdarīt pārkāpumus.

Tika apstiprināts arī sporta spēļu „Čiekurkauss 2017” nolikums. Sporta spēles notiks 12. augustā Bernātos sporta bāzē „Draudzība”.

Sēdē apstiprināja arī virkni ar zemi un īpašumiem saistītu jautājumu, kā arī citus procedūras jautājumus.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime