Lasīt vairāk

11.07.2017.   

Spriež par Nīcas Dižās klēts nākotni           

                Lai jaunos deputātus iepazīstinātu ar Nīcas Dižās klēts nākotni, 10. jūlijā uz apvienoto komiteju sēdi tika uzaicināts izpilddirektors Andrejs Šakals, pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa, projektu vadītāja Dina Tapiņa, Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga, tūrisma speciāliste Dace Vecbaštika, Nīcas kultūras nama direktore Agija Kaunese.

              

 

 

                   No 2010. gada Nīcas Senlietu krātuve atrodas jaukā, taču salīdzinoši nelielā telpā tūrisma informācijas centrā. Lai varētu izvietot plašāku ekspozīciju, tālākā nākotnē ir iecere Senlietu krātuves vajadzībām izmantot Dižo klēti. Vairāku projektu ceļā ir izdevies atjaunot klēts jumtu, taču pašas ēkas rekonstrukcijai ir nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, tādēļ vienīgā iespēja ir piesaistīt Eiropas līdzekļus. Pieredze rāda, ka ir savlaicīgi jāgatavojas finansējuma programmu atvēršanai, veicot priekšdarbus, tādēļ pirms iepirkuma izsludināšanas ir sagatavots ēkas projektēšanas uzdevums. Klēts pirmais stāvs paredzēts kā viena telpa ekspozīcijas izvietošanai un aktivitāšu rīkošanai, bet 2. stāvs – krājumu glabāšanai.  Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga ar gandarījumu atzīmēja, ka ir iegūta vietējo iedzīvotāju uzticība, tādēļ viņi labprāt dāvina senas lietas ar savu stāstu un vērtību, taču šobrīd ne visam pietiek vietas, daļa priekšmetu glabājas „Ārītēs”, Komunālās pārvaldes telpās un Rudes pamatskolā. Viņa uzsvēra, ka klēts būtu piemērota vieta zirglietu, malšanas ierīču, koktēlnieka Miķeļa Pankoka darbu un tamlīdzīgu priekšmetu izvietošanai. Daļa ekspozīcijas un krātuves vadītājas darba kabinets arī turpmāk paliks līdzšinējās telpās.

                Nīcas Dižās muižas klēts ir vienīgais mūsu novadā esošais vietējas  nozīmes kultūras piemineklis, tādēļ plānots maksimāli saglabāt tās vēsturisko veidolu gan ārpusē, gan iekšpusē.

                Tika nolemts pēc iepirkuma noslēgšanās organizēt konkursa uzvarētāja, deputātu un pieaicinātu radošu padomdevēju tikšanos, lai kopīgās sarunās izspriestu par maksimāli veiksmīga, kvalitatīva risinājuma tapšanu.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime