Lasīt vairāk

11.09.2017. 

Novada domes 11. septembra sēdē pieņemtie lēmumi

Grīnvaltu ciema teritorijas robežas grozījumu izstrāde

Domes sēdē atkārtoti tika skatīts jautājums par SIA “Tonus Elast” lūgumu izslēgt uzņēmumam piederošo nekustamo īpašumu “Pilskalni” no Grīnvaltu ciema. Uz sēdi bija ieradusies SIA “Tonus Elast” valdes priekšsēdētāja Dace Mihņenoka. Viņa izskaidroja, ka šāda nepieciešamība saistīta ar to, ka, Valsts Zemes dienestam aktualizējot nekustamo īpašumu adreses saskaņā ar Nīcas novada Teritorijas plānojumā noteikto, 2016.gadā mainījās uzņēmuma juridiskā adrese. 90% uzņēmuma produkcijas tiek eksportēta uz dažādām valstīm un mainītas adreses dēļ ir no jauna jāveic visu preču reģistrācija, kas prasītu ne vien vairākus mēnešus laika un darba, bet izmaksātu līdz 500 tūkstošiem eiro, pie tam, šajā laikā būtu uzņēmuma dīkstāve, jo produkciju – elastīgās medicīnas preces – šajās valstīs nedrīkstētu realizēt. Uzņēmuma izslēgšana no ciema uzņēmuma darbību ierobežo vairāk nekā esot ciema teritorijā. 

Lai grozītu ciema robežas, nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu, ar kuru tiks grozīts Nīcas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. Pirmās redakcijas izstrādes laikā tiks iesaistīti robežojošo nekustamo īpašumu īpašnieki, savukārt pēc lokālplānojuma redakcijas sagatavošanas, tā tiks nodota publiskajai apspriešanai, kuras laikā visiem būs iespēja izteikt viedokli. 2017.gada 11.septembra sēdē Dome arī apstiprināja līguma projektu par īpašuma “Pilskalni” lokālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību.

Visa informācija par izstrādes procesu pieejama Nīcas novada interneta  vietnes sadaļā “Teritorijas plānošana” un portālā geolatvija.lv

Iznomā telpas bērnu pieskatīšanas vajadzībām

Līdz 30. augustam bija izsludināta pieteikšanās uz brīvajām telpām Nīcas ambulances ēkā, kur agrāk bija saimniecības preču veikals. Tika saņemti 3 iesniegumi. Saskaņā ar Domes noteiktajiem darbības virzieniem, tika pieņemts lēmums telpas iznomāt Ritai Dreižei “BērnNīcas” ierīkošanai – vietai, kur līdz četrām stundām dienā vecāki varēs atstāt bērnus no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Darbinieks ar pedagoga izglītību viņus ne vien pieskatīs, bet arī piedāvās nodarbības. Plānots vienlaicīgi uzņemt ne vairāk kā piecus bērnus. Telpās piedāvās arī svinēt bērnu dzimšanas dienas, rīkot dienas nometnes vai māmiņu tikšanās. Pakalpojumu sniedzējs – individuālais komersants – ir gatavs ieguldīt savus līdzekļus telpu labiekārtošanā.

Apstiprina administratīvo komisiju

Dome apstiprināja Nīcas novada administratīvās komisijas sastāvu: Iveta Jākobsone, Inese Ģirne, Aigars Veiss.

Domes autotransportam uzstādīs GPS iekārtas

Dome sēdē nolēma pieņēma lēmumu aprīkot visu Nīcas novada domes autotransportu (izņemot traktortehniku un ugunsdzēsības auto) ar GPS iekārtām. Izpilddirektoram uzdots veikt cenu izpēti, lai rastu optimālāko risinājumu. Tika apstiprinātas arī domes autotransporta un traktortehnikas atrašanās vietas naktīs un brīvdienās.

Sēdē tika pieņemta vēl virkne lēmumu, par kuriem varēs lasīt “Nīcas Novada Vēstīs”.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime