Lasīt vairāk

11.10.2017.

Parāds par komunālajiem maksājumiem ir samazinājies

Trīs pēdējo gadu laikā iedzīvotāju parādu summa par komunālajiem pakalpojumiem samazinājusies par vairāk nekā 29 tūkstošiem eiro, šovasar atgūti 12500 eiro no parāda. Vairākām daudzdzīvokļu mājām parādu nav vai pat ir iemaksāts avanss. Lai apkures sezonas laikā būtu vieglāk norēķināties, avansā iemaksātā summa kopumā ir 13 tūkstoši eiro.

2014. gadā parāds bija 66500 eiro, šobrīd – 37100 eiro (kopumā Nīcas ciemā, Rudē un Grīnvaltos). Tiesas ceļā panākta 5 tūkstošu eiro atgūšana, ierosināta tiesvedība par lielām parāda summām diviem parādniekiem, oktobra beigās būs tiesas sēde.

Apkures sezona ir uzsākta, dzīvokļos ir silti un mājīgi. Komunālā pārvalde aicina būt godprātīgiem un regulāri maksāt par sniegtajiem pakalpojumiem, atgādinot, ka iekrātu parādu ir grūtāk atmaksāt. Ja parāds tiek piedzīts tiesas ceļā, nākas maksāt vairāk – lai segtu arī tiesas un zvērināta tiesu izpildītāja izdevumus.

Darbs ar parādniekiem turpinās. Parādniekiem atkārtoti tiks izsūtītas brīdinājuma vēstules. Mūsu mērķis nav iesūdzēt tiesā, bet gan sekmēt to, lai visi maksātu par saņemtajiem pakalpojumiem. Nāciet pie mums runāt un jautājumu risināt!

Aigars Veiss, Komunālās pārvaldes vadītājs