Lasīt vairāk

Labs vārds sasilda un rada prieku

Mūsu ikdiena tiek aizvadīta, veicot lielākus vai mazākus darbus. Vai pamanām un novērtējam mūsu līdzcilvēku labos darbus, kaut vai pavisam ikdienišķus? Vai protam novērtēt un pateikt paldies? Ikviens labs vārds sasilda,  dod prieku un vēl lielāku enerģiju darboties turpmāk.

Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, jau tradicionāli aicinām atskatīties uz gadā paveikto un izvērtēt ļaužu labos darbus. Esiet dāsni! Ja arī jūsu ieteiktais cilvēks šoreiz nesaņems kādu no galvenajām nominācijām, viņš būs pamanīts, viņa vārdu un paveikto ikviens lasīs “Nīcas Novada Vēstīs” un pašvaldības interneta vietnē.

Katrā nominācijā var minēt vairākus pretendentus. Nav obligāti jāiesaka pretendenti visās nominācijās, var ieteikt vienā vai divās. Uzmanīgi izlasiet nolikumu – nomināciju „Gada novadnieks” iespējams piešķirt atkārtoti, ja paveikts kas īpašs, novadam nozīmīgs.

Latvijas dzimšanas dienas sarīkojumā, kas šogad notiks 17. novembrī, tiks nominēts viens pretendents nominācijā „Gada novadnieks” un „Par mūža devumu Nīcas novadam” un līdz pieciem pretendentiem – „Labais darbs Nīcas novadam”.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, līdz šim par mūža devumu godināti: Ņina Vecvagare, Anna Neimane, Reinholds Jansons, Ārija Rožkalne, Irēna Vulfsone, Elza Cērpa, Zenta Bērtiņa, Jānis Vilsons, Gunārs un Dzidra Grīnbergi, Mirdza Pabērza, Alīda Vārna, Alvīne Šķipere, Indriķis Tauriņš, Pēteris Aivars Pinnis. Kā gada nīcenieki, otaņķnieki vai novadnieki sveikti: Sandijs Timbra, Rasma Kalna, Gunita Šime, Agris Petermanis, Anna Mūrēna, Alīda Vārna, Mirdza Pabērza, Aija Šķubure, Pēteris Sprincis, Anda Veidele, Liene Otaņķe, Anna Lieģe, Sandra un Aivars Vadoņi, Mārcis un Armands Ķenavi, Sandra Pankoka, Daina Siksna, Gaļina Ķergalve, Iveta Peremeža.

Priekšlikumus aptaujai jebkurš novada iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa var iesniegt līdz 31.oktobrim interneta vietnē vai ierosinājumu kastītēs Nīcas novada domē, Otaņķu pagasta pārvaldē, Nīcas kultūras namā, Nīcas vidusskolā, Rudes pamatskolā, Nīcas ambulancē, PII „Spārīte”, veikalā „Auda – T”, Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros.

Izlozes kārtībā viens no aptaujas iesniedzējiem saņems dāvanu karti maltītei motelī “Nīcava”.


Izraksts no nolikuma „Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem”

Apbalvojums „Par mūža devumu Nīcas novadam”

 • Apbalvojumu „Par mūža devumu Nīcas novadam” piešķir fiziskām personām par īpašiem nopelniem vairāku gadu garumā Nīcas novada sabiedrības labā, tā piešķiršanu apstiprina ar Nīcas novada domes lēmumu.
 • Apbalvojumu „Par mūža devumu Nīcas novadam” personai piešķir tikai vienu reizi.
 • Apbalvojumu „Par mūža devumu Nīcas novadam” pasniedz kopā ar Goda rakstu un piemiņas velti līdz 250 eiro apmērā (ieskaitot nodokļus).
 • Apbalvojuma „Par mūža devumu Nīcas novadam” saņēmējs parakstās Goda grāmatā.

Apbalvojums „Gada novadnieks”

 • Apbalvojumu „Gada novadnieks” piešķir fiziskām personām, personu grupām vai juridiskām personām par īpašiem nopelniem Nīcas novada sabiedrības labā konkrētā gada laikā, tā piešķiršanu apstiprina ar Nīcas novada domes lēmumu.
 • Apbalvojumu „Gada novadnieks var piešķirt atkārtoti.
 • Apbalvojumu „Gada novadnieks” pasniedz kopā ar Goda rakstu un piemiņas velti līdz 150 eiro apmērā (ieskaitot nodokļus).
 • Apbalvojuma „Gada novadnieks” saņēmējs parakstās Goda grāmatā.

Apbalvojums „Labais darbs Nīcas novadam”

 • Apbalvojumu „Labais darbs Nīcas novadam” piešķir fiziskām personām, personu grupām vai juridiskām personām par nopelniem Nīcas novada sabiedrības labā konkrētā gada laikā, tā piešķiršanu apstiprina ar Nīcas novada domes lēmumu.
 • Apbalvojumu „Labais darbs Nīcas novadam” var piešķirt atkārtoti.
 • Apbalvojumu „Labais darbs Nīcas novadam” katru gadu piešķir līdz piecām fiziskām personām, personu grupām vai juridiskām personām.
 • Apbalvojumu „Labais darbs Nīcas novadam” pasniedz kopā ar Atzinības rakstu un piemiņas velti līdz 70 eiro apmērā (ieskaitot nodokļus).
 • Apbalvojuma „Labais darbs Nīcas novadam” saņēmējs parakstās Goda grāmatā.