Lasīt vairāk

20.10.2017.

Sanākušie ir aktīvi, bet saprotoši

19. oktobrī uz sapulci Rudē lielākoties bija ieradušies centra iedzīvotāji.

Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele vispirms informēja par paveikto jomās, kas cilvēkiem bija aktuālas sapulcē pirms gada. Sanākušos uzrunāja vairāki pašvaldības darbinieki. Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss izstāstīja par ceļu projekta īstenošanas gaitu, pašvaldības policijas priekšnieks Raivo Repšs – par klaiņojošajiem mājdzīvniekiem un īpašumu  sakopšanu, bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone un klientu apkalpošanas centra darbiniece Sintija Špakova – par pakalpojumiem, ko iespējams saņemt novadā, Tautas nama vadītāja Inese Šalma – par kultūras aktivitātēm.

Tika sniegtas atbildes uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem. Otaņķnieki interesējās par māju apsaimniekošanu, ūdens ņemšanas vietām mazdārziņos, ieteica vienu dienu nedēļā KAC darba laiku pagarināt līdz pulksten 20. Viņus neapmierina apgaismojums Rudes centrā, kā arī tumsā slikti pārredzamais pagrieziens uz Otaņķiem aiz “Lukoila”. Bija iebildumi par notikušo ralliju, aktivitātēm kartinga trasē un ūdeni pagrabos. Tika saņemta atbilde, ka feldšerpunktu nav plānots likvidēt.

Ar sapratni tika uzņemts fakts par ūdens un kanalizācijas tarifa paaugstināšanu. Sarunas par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumiem tiks turpinātas, aicinot kopā atsevišķi katrā mājā dzīvojošos.

A.Veidele aicināja anketā iepazīsties ar nākotnē Otaņķu pagastā aktuāliem veicamajiem uzlabojumiem, rosinot atzīmēt svarīgākos, pie kuru īstenošanas jāķeras vispirms. Sapulcē piedalījās arī vairāki pašvaldības deputāti.

Anda Veidele, Gunita Šime