Lasīt vairāk

15.12.2017.

PAPILDINĀTS 19.01.2018.

Aicina ar savu parakstu atbalstīt vidusskolas pastāvēšanu Nīcā

Nīcas vidusskolas padome un tās priekšsēdētājs Mārtiņš Dāle organizē parakstu vākšanu, lai saglabātu Nīcas vidusskolu un tā netiktu pārveidota par pamatskolu. “Draudzīgā aicinājuma” ietvaros 2018. gada 26. janvārī bija plānots Rīgā pie Izglītības ministrijas rīkot nīcenieku piketu, tomēr plāni ir mainīti – šajā dienā nīcenieki tiksies ar  Izglītības ministrijas amatpersonām, lai mierīgā ceļā izrunātu un skaidrotu Nīcas vidusskolas pastāvēšanas nepieciešamību, kā arī Izglītības ministram Kārlim Šadurskim un Valsts sekretāram Guntim Puķītim nodotu savāktos parakstus. Līdz 18. janvārim ir savākts nedaudz vairāk kā 1000 parakstu.

M.Dāle ar plānoto akciju iepazīstināja pašvaldības deputātus. Lai skaidrotu situāciju un gūtu atbalstu, skolas padomes priekšsēdētājs uzsācis apkārtējo pamatskolu apmeklēšanu.

Valstī noteiktais minimālais vidusskolēnu skaits, lai pastāvētu vidusskola, ir 27. Nīcas vidusskolā šobrīd vidusskolas klasēs mācās 34 skolēni, taču turpmākie trīs gadi demogrāfiskās situācijas dēļ vidusskolai varētu būt liktenīgi neskatoties uz to, ka kopējais Nīcas vidusskolas skolēnu skaits šajā mācību gadā ir pieaudzis par 10 skolēniem. Ja vidusskolu nolikvidēs, atjaunot to būs neiespējami.

M.Dāle vēlas Izglītības ministrijas amatpersonām skaidrot, ka nedrīkst vienkārši rēķināt attālumu no Nīcas līdz Liepājai, ir jāskatās attālums līdz skolai no skolēna dzīvesvietas Rucavā, Papē, Sikšņos, lai skolēniem nevajadzētu katru dienu vairākas stundas pavadīt ceļā. Ir jāizvērtē Igaunijas negatīvā pieredze, kur skolu reformas rezultātā ģimenes pārceļas uz pilsētām, un lauku teritorija kļūst tukša.

Būtiski, ka Nīcas vidusskolas audzēkņu vidusskolas eksāmenu rezultāti ir augstāki par valsts vidējo līmeni, Nīcas vidusskola ieņem 35. vietu starp lauku vidusskolām. Nīcas skolēni ar panākumiem startē valsts mēroga konkursos. Uz Nīcas vidusskolu pēc pieredzes brauc citu skolu pedagogi, piemēram, 4. janvārī ieradīsies Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pārstāvji.

Savu atbalstu vidusskolas nākotnei ikviens (sākot ar 8. klases skolēniem) aicināts apliecināt, parakstoties Nīcas vidusskolā, Nīcas pagasta bibliotēkā, tūrisma informācijas centrā, Rudes pamastkolā, Rucavas pamatskolā vai Sikšņu pamatskolā.

sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime