Uzsākta Latvijas dabas vērtību apzināšana

Lai gan Latvija tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, arī mūsu valsts dabas bagātības ir ierobežotā daudzumā. Lai šos resursus efektīvi pārvaldītu kā arī, lai plānotu teritoriju saimniecisko darbību, uzsākts Latvijas dabas vērtību apzināšanas projekts. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, zemes īpašnieks nevar atteikties no apsekošanas savā īpašumā. Viens no lielākajiem ieguvumiem iedzīvotājiem – ja novērtēs, ka īpašumā ir bioloģiski augstvērtīgi zālāji, varēs saņemt lielākus platību maksājumus. Lasīt vairāk