Muitnieku ev.lut. draudze atzīmē 100. gadadienu

6. oktobrī Muitnieku dievnamā kuplā skaitā pulcējās ļaudis, lai svinētu baznīcas pastāvēšanas simto gadadienu. Svētku dievkalpojumu vadīja bīskaps H.M.Jensons, piedalījās prāvests A.Jaunskalže un tuvākās apkārtnes garīdznieki. Ar dziesmām dievkalpojumu kuplināja Nīcas vīru koris. Draudzes vecākajam loceklim J.Bozim par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu tika pasniegts Baznīcas augstākais apbalvojums “Uzticības vairogs”.  No vēstures