Koncertu sniedz interešu izglītības audzēkņi

Jau otro gadu Nīcas Mūzikas skolā tiek īstenota interešu izglītības “Mūzika”, kuru apmeklē ne vien jaunieši, bet arī pieaugušie. 17. maijā viņi sniedza koncertu. 11. maijā Nīcas Mūzikas skola rīkoja pavasara un ģimenes dienas koncertu “Ar pavasari un cerību sirdī…” Audzēkņi muzicēja kolektīvās muzicēšanas ansambļos, izpildot skaņdarbus no senām dejām, klasikas līdz pat mūsdienu populārajai mūzikai un pat pašsacerētus skaņdarbus. Paldies tika teikts vecākiem, kas aktīvi iesaistās skolas darbā un motivē bērnus talanta izaugsmē. Pateicības vārdi tika veltīti arī skolotājiem, kas ieguldījuši milzīgu darbu, gatavojot audzēkņus konkursiem un koncertiem.