Nīcā notiek bezdarbnieku apmācības

ESF atbalstītā projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros Nīcas Pieaugušo izglītības centrā līdz 24. janvārim katru dienu notiek apmācības. Programmā ietvertas daudzveidīgas tēmas – ne vien darba meklēšanas prasmes, bet arī pašapziņas celšana, savu resursu izmantošana, komunikācijas uzlabošana, konfliktu risināšana, laika plānošana u.c. Nodarbībās valda laba atmosfēra, apmeklētāji iesaistās diskusijās, kopīgi izvērtē dažādus problēmjautājumus.