Labāk izpratīs cilvēkus ar redzes traucējumiem

12. un 13. jūnijā Nīcas Pieaugušo izglītības centrā Kurzemes plānošanas reģions projekta ”Saredzi citādāk” ietvaros notika apmācības speciālistiem „Vides pielāgošana saskaņā ar universālo dizainu cilvēkiem ar redzes traucējumiem” un “Cilvēku ar redzes traucējumiem labāka izprašana, stiprinot emocionālo inteliģenci”. Kursus vadīja Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis un lektora asistente Daiga Skudra. Dalībnieki atzina, ka abās dienās gūtais ir ļoti nozīmīgs, īpaši – praktiskajos uzdevumos gūtais, iejūtoties neredzīga cilvēka “ādā”.