Nīcas kori skatē saņem 1. pakāpes diplomus

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 15. aprīlī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās Liepājas apriņķa koru skate. Ar ļoti labiem panākumiem, I pakāpes diplomiem, no skates atgriezās Nīcas sieviešu koris un Nīcas vīru koris. Kā žūrijas priekšsēdētājs Romāns Vanags pieminēja savā uzrunā koristiem, Nīcas novads var ļoti lepoties, ka tik mazā novadā ir divi kori un it īpaši, ka ir vīru koris. Foto