PII “Spārīte” pedagogi piedalās starptautiskā konferencē

10. oktobrī Rīgā notika centra “Dardedze” organizēta starptautiskā konference par vardarbības pret bērnu novēršanu “Kāds dārzs ir bērnudārzs?“, kurā piedalījās arī 4 mūsu bērnudārza pedagogi un novada izglītības iestāžu psiholoģe. Tika apspriesti un analizēti atzinumi, viedokļi un uzkrātā pieredze ne tikai Latvijā, bet arī Polijā, Horvātijā un visā Baltijas reģionā. Konference tika organizēta ar mērķi – stiprināt pirmsskolas izglītības iestāžu lomu bērnu drošības veicināšanā, kā arī  informēt par jaunākajiem  pētījumiem bērnu disciplinēšanā, sniegt praktiskus ieteikumus darbam ar bērniem un sadarbībai ar vecākiem. Gūtas vērtīgas atziņas, pieredze un ierosmes turpmākajam darbam. Ar konferences materiāliem var iepazīties  www.centrsdardedze.lv