Nīcas vidusskolā būs divas 1. klases

Nīcas vidusskolā pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal būs divas 1. klases. Ievadnodarbību skolā apmeklēja 30 nākamā gada pirmklasnieki. Klašu audzinātājas būs Andra Eglīte un Ilze Grīnberga. Skolas tehniskie darbinieki jau izremontējuši jauno klases telpu, iegādāti skolēnu soli un krēsli, pasūtīts pārējais klases aprīkojums. Skola gaida savus jaunos audzēkņus!