Nīcas vidusskolu apmeklē Jelgavas pedagogi

Nīcas vidusskolā 4. janvārī viesojās 38 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pedagogi. Pieredzes apmaiņas braucienā jelgavnieki vēlējās redzēt un dzirdēt mūsu skolas labos piemērus un stāstus. Viesi bija ļoti ieinteresēti uzzināt par mūsu skolas dzīvi, kā arī priecājās par plašajām, gaišajām un izremontētajām skolas telpām. Īpašu aizrautību sagādāja skolas muzejs, skolas ziemas dārzs, meiteņu mājturības kabinets, skolēnu valdes telpa, skolas kafejnīca un plašā sporta halle. Viesi devās apmeklēt arī Nīcas novada tūrisma informācijas centru un senlietu krātuvi, kur īpaši priecājās par krāšņajiem Nīcas cimdu rakstiem un krāsām. Kā pārsteigums bija skolas vokālo ansambļu uzstāšanās, kas aizkustināja viesus. Foto