Notiek ugunsdrošības apmācības

Šajā nedēļā pašvaldības iestādēs tika veiktas praktiskas ugunsdrošības apmācības. Izglītības iestādēs notika mācību trauksme, lai atkārtotu iepriekšējos gados sniegto informāciju par evakuēšanos un rīcību ugunsgrēka gadījumā. Savukārt pašvaldības iestāžu darbiniekiem ugunsdzēsējs Gunārs Juzups sniedza plašu informāciju par ugunsdzēšamo aparātu veidiem, to iespējām, kā arī norādīja uz valstī pieņemto likumu ar 2020. gada 1. janvāri ikvienā mājoklī uzstādīt dūmu detektoru. Darbinieki praktiski izmēģināja ugunsdzēšamo aparātu lietošanu. Foto