Novada domes lēmumi

8. oktobrī notika kārtējā Nīcas novada domes sēde. Tās darba kārtībā bija 17 jautājumi. Deputāti pieņēma lēmumu  uzbērt grants kārtu ceļu posmiem Šmitas-Kranti un Lādēni-Garozas  Otaņķu pagastā, iegādāties divus jaunus mikroautobusus. Tika apstiprināti nolikumi florbola turnīram “Nīcas nūja”  un IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursam-festivālam. Pēc tikšanās ar ambulances telpu nomniekiem, veica grozījumus nolikumā par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību. Par Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināja Andri Bišofu, kā arī apstiprināja Nīcas kultūras centra vadītāju. Lasīt vairāk