Novada domes lēmumi

10. decembrī notika kārtējā Nīcas novada domes sēde, kurā tika pieņemti lēmumi par  29 jautājumiem. Tie iepriekš tika sīki izdiskutēti divās komiteju sēdēs 6. un 7. decembrī. Skartās jomas ir daudzveidīgas – zvejniecības jautājumi, pašvaldības dokumentācija, finanšu līdzekļi, zemes jautājumi u.c. Iedzīvotājus īpaši var ieinteresēt iespēja Nīcas tūrisma informācijas centrā iegādāties 2019. gada sienas kalendāru ar Nīcas zīmes foto. Lasīt vairāk