Novada domes lēmumi

Novada domes sēde 12. februārī notika Nīcas vidusskolā, kur deputātu darbu vēroja vidusskolēni. Tika skatīti 24 jautājumi. Pieņēma lēmumu par jauna pianīna iegādi Mūzikas skolas vajadzībām, zvejas tiesību piešķiršanu zvejošanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā, Nīcas vidusskolas virtuves remontu, Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņu izglītošanas izmaksām u.c. Lasīt vairāk