Novada domes lēmumi

11. jūnijā notika kārtējā Nīcas novada domes sēde. Tajā tika skatīti 13 jautājumi. Deputāti atbalstīja Nīcas sieviešu kora braucienu uz festivālu Itālijā, apstiprināja 2017. gada publisko  pārskatu un Nīcas kultūras centra amatu sarakstu, izsludināja atkārtotu pašvaldības transportlīdzekļa izsoli. Pamatojoties  uz  nolikumu “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem”, dome lēma par sekmīgajiem, talantīgajiem, zinātkārajiem skolēniem, kuriem izlaidumā tiks pasniegtas pašvaldības naudas balvas  un grāmatas. Tika pieņemti lēmumi arī par vairākiem citiem jautājumiem. Lasīt vairāk