Novada domes lēmumi

Nīcas novada domes sēdē 10. septembrī tika skatīti 15 jautājumi. Deputāti apstiprināja nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanu, nolēma rīkot metu konkursu Nīcas Dižās muižas klēts izmantošanai, par novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Renāru Latvenu. Lasīt vairāk