Novada domes sēdes lēmumi

12. martā notika kārtējā Nīcas novada domes sēde. Tajā tika skatīts 21 jautājums: par projektu iesniegšanu, lai attīrītu Otaņķes upes un Bārtas upes ietekas Liepājas ezerā, un labiekārtotu stāvlaukumu Bernātos, Attīstības nodaļas un sacensību “Ciskudrillis 2018” nolikumiem, zemes nomas līgumiem u.c. Deputāti arī nolēma aicināt iedzīvotājus līdz 31. martam iepazīties ar saistošo noteikumu “Par Nīcas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” projektu un izteikt savu viedokli. Lasīt vairāk