Novada projektu konkursi

Clipart Illustration of a Group Of Businessmen In Colorful Shirts, Carrying Briefcases And Holding Their Resumes Up At A Job InterviewNīcas novada domes projektu konkursi notiek kopš 2013. gada. 2013. gadā kopējais pašvaldības finansējums bija 2845 EUR, viena projekta maksimālais atbalsts 426 EUR. Tika iesniegti 8 pieteikumi, visi veiksmīgi īstenoti.

2014. gadā kopējais pieejamais finansējums bija 4300 EUR, viena projekta maksimālais atbalsts 430 EUR. Tika iesniegti 12 pieteikumi, no tiem 11 apstiprināti, 9 īstenoti.

2015. gadā iesniegti 15 projektu pieteikumi, no tiem īstenoti 12 projekti.

2016. gadā konkursa mērķi palika nemainīgi un finansējums tika noteikts iepriekšējā gada līmenī, t.i. 430 EUR vienam projektam, kopējais budžets 4300 EUR. 2016. gada projektu konkursā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi, no kuriem 11 tika apstiprināti. Visi apstiprinātie projekti tika veiksmīgi īstenoti. 

2017. gadā kopējais pieejamais finansējums bija 4300 EUR, viena projekta maksimālais atbalsts 430 EUR. Tika iesniegti 9 pieteikumi, no tiem 8 apstiprināti, 7 īstenoti. Viens no apstiprinātajiem projektiem lielo apjomu dēļ tiks īstenots 2018. gadā. Tā kā 2017. gadā projektu iesniedzēju aktivitāte bija nedaudz mazinājusies, netika izlietots viss pieejamais finansējums. Neapgūtais finansējums tiks pieskaitīts klāt 2018. gada vietējo projektu konkursa kopējam pieejamajam finansējumam. 


Projektu konkurss 2017 

Lai turpinātu sekmēt vietējo nevalstisko organizāciju (NVO) un interešu/iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību, 2017. gadā jau piekto gadu pēc kārtas tiek rīkots vietējais projektu konkurss. Šajā gadā tam dots nosaukums “Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot”, kas nozīmē, ka šajā gadā projektu konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar Latvijas simtgades tuvošanos. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī 2017. gadā kopējais projektu konkursa budžets sastāda EUR 4300,00, savukārt vienam projektam maksimāli pieejamais Nīcas novada domes  finansējums ir EUR 430,00. 

13.12.2017. Vietējais projektu konkurss veiksmīgi noslēdzies

29.03.2017. 2017. gada konkursa vērtēšanas rezultāti 

27.03.2017. Zināmi projektu konkursa rezultāti 

20.03.2017. Izvērtēti iesniegtie projektu pieteikumi 

30.01.2017. Februārī var sākt iesniegt projektu pieteikumus 

NOLIKUMS

Vērtēšanas komisijas nolikums

Projektu vērtēšanas kārtība un kritēriji

Projekta pieteikuma veidlapa

Projekta izmaksu veidlapa

Cenu izpētes veidlapa

Projektā iesaistīto dalībnieku saraksta veidlapa

Interešu/iedzīvotāju grupu finansēšanas līgums

NVO finansēšanas līgums

Akts par preces iegādi/pakalpojuma saņemšanu

Interešu/iedzīvotāju grupu atskaites veidlapa

NVO atskaites veidlapa

Projektu konkurss 2016

2016. gada vietējā projektu konkursā tika saņemti 13 projektu pieteikumi. Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos projektus un no tiem apstiprināti tika 11 projekti. Viens projekts netika apstiprināts, vērtējumā iegūstot zemāko punktu skaitu  tādēļ neiegūstot finansējumu, jo ir pārsniegts konkursa budžets, un viens projekts tika noraidīts kā neatbilstošs projekta nolikumam.

Kopējā iesniegto projektu pieteikumu summa ir 6260.18 euro, projektu konkursa līdzfinansējuma kopējā summa ir 4300.00 euro. Tā kā no apstiprinātajiem projektiem, ne visiem ir pieprasīta maksimālā atbalsta summa 430.00 euro apmērā, tad desmit projekti tiks līdzfinansēti pieprasītajā apjomā un viens projekts nepilnā apjomā.

Veiksmi un izdošanos projektu ieviešanā!

02.12.2016. Projektu konkurss veiksmīgi noslēdzies 

09.03.2016. Konkursa vērtēšanas rezultāti

26.02.2016. Īstenos 11 projektus

Projektu konkurss 2015

2015.gada vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 15 projektu pieteikumi. Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus projektus, apstiprināti 12 projekti. Trīs pieteikumi netika apstiprināti, jo pārsniedz konkursa budžetu, kas ir 4300 euro. Kopējā iesniegto pieteikumu summa ir 5818.47 euro. No 12 apstiprinātajiem projektiem, ne visi projekti ir pieprasījuši maksimālo iespējamo finansējumu 430 euro apmērā, tādēļ īstenoti tiks 12 projekti.

14.12.2015  Īstenoti visi 12 apstiprinātie projekti

03.02.2015 Atbalstīti 12 projekti

17.02.2015 Iesniegti 15 projektu pieteikumi

12.01.2015 Izsludināts projektu konkurss

16.12.2014 Janvārī izsludinās projektu konkursu

Projektu konkurss 2014

11.12.2014 Projektu konkurss noslēdzies

19.02.2014 Apstiprināti 11 projekti

17.02.2014 Konkursa vērtēšanas rezultāti

Projektu konkurss 2013

12.07.2013 Novadā īsteno labas idejas