NOVADA SIMBOLIKA

gerbonis_majaslapaiNīcas novada ģerbonis

Ģerboņa leģenda


Nīcas novada devīze – “Nīcas novads – dzīvesvieta un pietura laimīgam cilvēkam”


Nīcas novada karogs

Novada karoga iesvētīšanas pasākums 2015. gada 11. novembrī Jūrmalciema Nācaretes ev.lut.baznīcā Foto

 


SAISTOŠIE NOTEIKUM “Par Nīcas novada simboliku” (4.2015./5.2017.)

Saistošo noteikumu 1. pielikums – “Nīcas novada stilu veidojošie elementi”

Saistošo noteikumu 2. pielikums – IESNIEGUMA VEIDLAPA komercdarbības veikšanai

Saistošo noteikumu 3. pielikums – “Nīcas novada karoga morfoloģija”


Nolikums “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem”