NOVADA SIMBOLIKA

gerbonis_majaslapaiNīcas novada ģerbonis

Ģerboņa leģenda


Nīcas novada devīze – “Nīcas novads – dzīvesvieta un pietura laimīgam cilvēkam”


Nīcas novada karogs

Novada karoga iesvētīšanas pasākums 2015. gada 11. novembrī Jūrmalciema Nācaretes ev.lut.baznīcā Foto

 


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4 “Par Nīcas novada simboliku (4.2015.)

Saistošo noteikumu GRAFISKAIS PIELIKUMS “Nīcas novada stilu veidojošie elementi”

IESNIEGUMA VEIDLAPA komercdarbības veikšanai, izmantojot novada simboliku

Nolikums “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem”