Nīcas novadu izvirza konkursam valsts mērogā

075 11. jūnijā Nīcas novadu apmeklēja konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2014” Kurzemes plānošanas reģiona vērtēšanas komisija 6 cilvēku sastāvā. Konkursa galvenais tēmu loks bija – izglītots, radošs, aktīvs cilvēks, veselības veicināšana un Eiropas Savienības vērtību iedzīvināšana. 3 stundu laikā pašvaldības darbinieki iepazīstināja ar paveikto, izmantojot foto prezentāciju, piedāvājot apmeklēt Tūrisma informācijas centru, Senlietu krātuvi, ambulanci, sadzīves pakalpojumu punktu, Jauniešu centru, Jūrmalciema sabiedrisko centru un topošo Rudes sporta namu. Saņemta iepriecinoša ziņa, ka Nīcas novada pašvaldība izvirzīta konkursa 2., valsts mērogā kārtai. Foto