Pabeigti remontdarbi pie ambulances ieejas

Pabeigti Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi – jauna pandusa (uzbrauktuves), ieejas pakāpienu un platformas izbūve, taku bruģēšana. Būvdarbus veica SIA TAIGERS par līguma cenu bez PVN 20989,02 eiro. Būvdarbi  veikti atbilstoši AS BŪVMEISTARS izstrādātajai Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijai.