Pašu spēkiem uzlabo rotaļu laukumu

Rudes bērnudārza rotaļu laukumā katru gadu kaut kas tiek pielabots, atjaunots, atsvaidzināts. Šajā vasarā laukums kļuva bagātāks ar trīs jauniem objektiem – diviem transporta līdzekļiem un nelielu galdiņu. Vecāki un bērni vēlējās, lai laukumā būtu vairāk aktivitāšu, tādēļ, ilgi nedomājot, ķērās pie darba. Radās labas idejas, ka ar pašu spēkiem var kaut ko izgatavot no lietotām automašīnu riepām. Tā arī tapa automašīna no multfilmas galvenais varonis – zibens Makvīns un kuğītis ar skaistiem karodziņiem mastā un neliels galdiņš. Foto

Lielais basketbols Nīcas sporta hallē

Nīcas sporta halles lielā zāle ir būvēta tā, lai tajā varētu notikt ne tikai vietējā mēroga čempionāti, bet arī starptautiski turnīri. Kluba “Liepājas Lauvas” basketbola komanda “BETSAFE/Liepāja”, kura līdz šim bija pazīstama kā “Liepāja/Triobet”, savai draudzības spēlei ar Lietuvas komandu BC “Telšiai” ir izvēlējusies Nīcas sporta halli. Spēle notiks 23. septembrī plkst. 15:00, bet 24. septembrī turpināsies cīņa par Nīcas kausu telpu futbolā. Pēc 3. posma spēlēm plkst. 16:00 laukumā tiksies Nīcas un Priekules komandas, bet plkst. 17:00 – “Eko Kurzeme” un “Medze”. Aicināts ikviens interesents! Ieeja – bez maksas.

Gājēju takas malā uzstāda apgaismojuma laternas

Gājēji Dārza ielas virzienā jau labu laiku novērtē jauno, bruģēto taku. Tās malās uzpildīta melnzeme un uzdīgusi iesētā zāle, uzstādīti 2 soliņi. Pēc veiktās cenu izpētes saskaņā ar noslēgto līgumu šos darbus veica SIA „A-Land”. Darbi tuvojas noslēgumam – 20. septembrī SIA “Kesto” uzstādīja apgaismojuma laternas, kuras tuvākajās dienās pievienos elektrotīklam. Darbu līgumcena bez PVN ir 17939 eiro, kas tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem. Foto

Otaņķu Tautas nams aicina jaunus dalībniekus

Otaņķu Tautas namā darbojas 5 pašdarbības kolektīvi – Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Eiropas deju kopa “Teiksma”, līnijdeju kopa “Labākie gadi”, mūsdienu deju grupas bērniem “Malduguns” un “Pērlītes”, notiek veselības vingrošanas nodarbības un aktīvi darbojas interešu kopa “Rude”. Lielākā daļa kolektīvu pēc vasaras sezonu jau atsākuši, bet 27. septembrī kopā pulcējas “Teiksmas” dejotājas un interešu kopa. Visi savā pulkā aicina jaunus dalībniekus. Tā būs iespēja attīstīt savas radošās spējas, iegūt jaunus draugus un domubiedrus, piedzīvot svētkus, iegūt jaunu pieredzi- drosmi, panākumus, uzdrīkstēšanos, pārliecību, atzinību, iepriecināt citus un gūt gandarījumu sev. Vairāk informācijas

Viss par valsts atbalstu uzņēmējiem

Trešdien, 27. septembrī, Liepājā notiks forums “Valsts atbalsta biznesu”, kurā uzņēmēji varēs saņemt visaptverošu informāciju par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai. Šobrīd uzņēmējdarbības uzsākšanai un tālākai izaugsmei pieejamā valsts atbalsta apmērs ir vairāk kā 400 miljoni eiro. Lasīt vairāk

Piesakies konkursam “Superpuika 2018”!

Konkursam “Superpuika 2018” aicina pieteikties 2005. un 2006. gadā dzimušus puišus no visas Latvijas. Pieteikšanās līdz 30. septembrim. Konkursa 1. kārta notiks 2017. gada 17. oktobrī, 2. kārta – novembra beigās, konkursa fināls – 2018. gada pavasarī. Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu. “Superpuika” ir konkurss, kas dodot iespēju dalībniekiem pierādīt savas spējas un prasmes gan fiziskajos un erudīcijas uzdevumos, gan arī amatniecības, radošajos un tehniska rakstura uzdevumos. Vairāk informācijas

Pasniedz apbalvojumus Černobiļas AES seku likvidētājiem

PAPILDINĀTS. 21. septembrī Liepājas muzejā notika svinīgs pasākums, kurā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis pasniedza Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes 73 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem  no Liepājas un apkārtējiem novadiem. Piemiņas zīme ir valsts pateicība cilvēkiem, kuri bija iesaistīti šīs starptautiskās katastrofas seku likvidēšanā 1986. gadā. Diemžēl ne visi no viņiem šo brīdi piedzīvo. No Nīcas novada piemiņas zīmes pasniedza Ivaram Reinim un Aivaram Pumpuram, kā arī Aizsaulē aizgājušo – Jāņa Metēja un Voldemāra Šīmaņa – meitām. Lasīt vairāk Par pasākumu Liepājniekos

Kopā pulcējas dažādu tautību pārstāvji

Otaņķu Tautas nama deju grupa “Labākie gadi” 16. septembrī piedalījās Liepājas poļu sieviešu kluba “Vanda” rīkotajā 3. Tautu draudzības ugunskura pasākumā, kas notika Liepājas Piejūras parkā. Kopā pulcējās Liepājas poļu, lietuviešu, baltkrievu, ukraiņu, vācu biedrību aktīvisti ar draugu kolektīviem. Otaņķnieces uzaicināja ukraiņu kopa “Svitanok”, kurā darbojas viena no “Labāko gadu” dejotājām Marija Čabane. Mūsu sievas bija vienīgais deju kolektīvs, pārējie – vokālie ansambļi, kas sniedza priekšnesumus katrs savā valodā, izskanēja arī katras tautas himna.

Jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un jauniešu radītu uzņēmumu veidošanos Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionos, tiek īstenots projekts „Mentorings jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam BONUS LT-LV”. Ceturtdien, 21. septembrī, no plkst. 9.45 līdz 12.45 ikvienam interesentam būs iespēja tiešsaistē vērot projekta atklāšanas konferenci, kas notiks Daugavpils Universitātē un paralēli arī partneruniversitātē – Kauņas Tehnoloģiju universitātē. Vairāk informācijas

Studijas uzsākuši 10 Nīcas vidusskolas absolventi

Jūnija beigās atestātu par vidējo izglītību saņēma 12 Nīcas vidusskolas jaunieši, 10 no viņiem  ir uzsākuši studijas dažādās mācību iestādēs. Katrs izvēlējies savas nākamās karjeras un dzīves ceļu. Valsts pārbaudes darbos uzrādītie  rezultāti bijuši par pamatu turpmāko studiju iespējām un  izvēlei. Lasīt vairāk

Aicina jauniešus uz lielo tikšanos

Jauniešu lietu speciāliste Rita Dreiže piektdien, 29. septembrī, plkst.15 aicina bērnus un jauniešus uz “Lielo tikšanos” Jauniešu centrā, lai pārrunātu un plānotu nākotnes aktivitātes Nīcas jauniešu centrā, spēlētu spēles un iesaistītos debatēs par to, kas Nīcas jaunietim ir vajadzīgs. Būs arī tēja un cepumi.

Pateicas SIA „Ciprese-1” par atbalstu skolēnu radošajām idejām

Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā. Rudes pamatskolas skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus un tās lieto šajā mācību gadā. Atbalstu skolēnu radošajām idejām ļoti labprāt sniedza SIA „Ciprese-1”. Sirsnīgs paldies par to! Lasīt vairāk

Pensionāru biedrība možā noskaņā atzīmē svētkus

PAPILDINĀTS. Nīcas pensionāru biedrība “Ziedēt arī atvasarā” 16. septembrī Nīcas kultūras namā bija saaicinājusi draugus, palīgus un ģimenes locekļus uz atpūtas pēcpusdienu. Nīcas seniori jau 15 gadus aktīvi darbojas, uzturot možu garu sev un citiem. Šis gads bijis īpašs biedrības rokdarbu kopai “Vēlziedes”. Darbīgās kundzes pašvaldības projektu konkursa ietvaros par godu Latvijas simtgadei īstenoja projektu “Baltais galdauts”, ko visiem bija iespēja novērtēt. Skanēja dziesmas un dzeja. Īpaši možu noskaņu radīja Saldus senioru akordeonistu ansamblis “Akords”. Varēja skatīt bagātīgu rokdarbu izstādi. Turpmāk teksts tiks papildināts. Foto Lasīt vairāk

“Kalvas” iepazīst Ziemeļkurzemi

Jūrmalciema grupa “Kalvas” 9. septembrī devās aizraujošā ekskursijā Ziemeļkurzemes virzienā. Daudz pārsteigumu bija Ventspils starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē, vienā no PSRS slepenākajām vietām. Rojas zvejniecības muzejā varēja salīdzināt zvejniecības tradīcijas pašu ciemā un Rojā. Valdemārpilī bija iespēja novērtēt Meistara un skolotāja Igurda Baņķa paveikto. Programmas nagla bija brauciens ar mazbānīti. Skatītas tika arī Valdgales dzirnavas, kur sagaidīja īsts itālis Džuzepe. Lasīt vairāk Foto

Rudē atsākas mūsdienu deju nodarbības

Deju skolotāja Monta Lībeka informē, ka piektdien, 15. septembrī, pēc vasaras pārtraukuma atsākas mūsdienu deju nodarbības.  7-11 gadus veci bērni tiek aicināti grupā “Malduguns” plkst. 16.30 -18.00, bet 4-6 gadus veci bērni – grupā “Pērlītes” – plkst. 18.00 – 19.00. Nodarbības notiks Rudes sporta namā. Aicināti arī jauni dalībnieki. 

 
           

PII „Spārīte” iegūst  starptautisko  Zaļo  karogu

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādei „Spārīte” svinīgā ceremonijā, kura 12. septembrī notika  Latvijas nacionālajā bibliotēkā, tika pasniegts Starptautiskais Zaļais karogs. Iepriekšējā gadā mūsu pirmsskolai tika piešķirts  Ekoskolas nosaukums. Zaļais karogs ir augstākais novērtējums, kurš tiek piešķirts uz vienu gadu. Paveiktais ir darbinieku, bērnu un vecāku  veiktā kopdarba novērtējums. Tas nozīmē, ka visi kopā  ar savu dzīvesveidu un attieksmi saudzējam dabu, dzīvojam veselīgi un mācām to arī citiem.