TURPINA SAŅEMT DĀVINĀJUMUS

Nīcas Senlietu krātuve atkal saņēmusi vērtīgu papildinājumu – seno Nīcas tautastērpa vainagu, kas piederējis nīceniecei Maigai Rīzikai. Viņai tagad ir 90 gadi. Garie gadi gan vainagu daļēji ir bojājuši, bet tā ir ļoti nozīmīga vēstures liecība. Tēva māsas vainagu krātuvei nodeva Anna Cērpa.

AICINA ŠĶIROT ATKRITUMUS

Ikviens novada iedzīvotājs, tostarp, privātmāju saimnieki, tiek aicināti šķirot atkritumus, tādējādi samazinot maksu par kopējiem sadzīves atkritumiem. Šobrīd šķirošanas konteineri stiklam, papīram, kartonam un plastmasai izvietoti 5 novada vietās: Nīcas pagastā – pie vidusskolas, Skolās ielā pie kūtiņām, Saules ielā 2 pie veļas žāvētavas; Otaņķu pagastā – pie pagastmājas un daudzdzīvokļu mājām. Šajās vietās atkritumus var mest visi iedzīvotāji, taču ir svarīgi rūpīgi izlasīt, ko drīkst un ko nedrīkst šajos konteineros mest. Turpmāk šķirojamo konteineru skaitu plānots palielināt. Skatīt šķirošanas nosacījumus

INFORMĒ PUSAUDŽUS PAR DARBU VASARĀ

13.jūnijā Nīcas novada domē notika informatīva tikšanās ar tiem pusaudžiem, kas jūlijā strādās sabiedriskajos darbos. Pusaudžu nodarbinātības organizatore Diāna Ansule informēja viņus par darba pienākumiem un nepieciešamo dokumentāciju, kā arī iepazīstināja ar darbu vadītāju Astrīdu Čirkši.

ATZINĪGI VĒRTĒ ŪDENSSAIMNIECĪBU

6.jūnijā LR Veselības ministrijas Veselības inspekcija veica Nīcas ciema ūdenssaimniecības pārbaudi: ūdens ieguves vietas, artēziskos urbumus, ūdenstorņa tehnisko stāvokli, atdzelžošanas iekārtas u.c. Pārbaudes slēdzienā teikts, ka ūdenssaimniecība pilnībā atbilst aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām. Sakarā ar to, ka daudzdzīvokļu mājās ir novecojuši iekšējie ūdensvadi, ūdens daļēji zaudē kvalitāti – dažkārt ir jūtamas dzelzs nogulsnes.

AUTOBUSS UZ JŪRMALCIEMU

Arī šovasar vienreiz nedēļā – otrdienās – uz Jūrmalciemu kursēs pašvaldības transports: no rīta pieturas plkst. 7.40 Paipās, 7.50 – Jūrmalciemā pret kūpinātavu; pēcpusdienā – plkst.16.10 no Dižās klēts Nīcas centrā dosies atceļā, piestājot Jūrmalciema pieturā, lai sagaidītu braucējus no Liepājas. Pirmais reiss – 19.jūnijā.

UZDĀVINA PĒRKONES TAUTASTĒRPU

Nīcas senlietu krātuve saņēmusi ļoti vērtīgu dāvinājumu. Liepājniece un daļēji arī jūrmalciemniece Biruta Lieģe uzdāvinājusi savas mammas, kādreizējās Pērkones „Zudavu” saimnieces Zuzannas Mucenieces Pērkones tautastērpu – brunčus, kreklu, ņieburu, divus vainagus un dažādas lietas, kas saistītas ar tautastērpa vēsturi. 1933.gada Dziesmu svētkos, kur Z.Muceniece piedalījās kā Pērkones kora dalībniece, par tautastērpu saņemts atzinības raksts un „Gustav Becker” galda pulkstenis. Skatīt fotogrāfijas

AICINA DARBĀ

Nīcas vidusskola aicina darbā apkopēju (1 likme). Pieteikties vidusskolā līdz 10.jūlijam, tālr. 63469877 (līdz plkst.13.00).

JAUNIEŠU CENTRĀ ATGRIEZIES RAIVIS KALĒJS

Sākot ar 7. jūniju darba gaitas Nīcas Jauniešu centrā atsācis Jauniešu centra metodiķis Raivis Kalējs. No janvāra beigām viņš bija mācību praksē Spānijā, kur strādāja pasākumu organizēšanas kompānijā. Raivis ir guvis lielisku pieredzi, kura noderēs ne tikai vadot Jauniešu centra ikdienu, bet arī organizējot jauniešiem pasākumus. Raivja prombūtnes laikā viņu aizstāja Ingus Štāls, kurš ar uzticētajiem pienākumiem teicami tika galā. Ingus arī turpmāk būs cieši saistīts ar jauniešu dzīvi novadā, viņš ievēlēts Jaunatnes lietu komisijas sastāvā.

VASARĀ NODARBINĀS PUSAUDŽUS

Ir noslēgusies 15-18 gadus vecu pusaudžu pieteikšanās vides labiekārtošanas darbiem vasarā. Jūlijā pašvaldība ar darbu nodrošinās 14 pusaudžus. 13.jūnijā plkst.13.00 viņi tiek aicināti uz informatīvu tikšanos novada domē. Pieteikušies bija vēl 21.  Katrs saņems e-pasta vēstuli, jo, iespējams, darbs varētu būt vēl kādam. Ņemot vērā lielo interesi, nākošgad tiks domāts par papildus darba iespējām. 

SKAIDRO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMUS

Sakarā ar to, ka bija jautājumi par SIA “L&T” atkritumu apsaimniekošanas kārtību, 7.jūnijā Nīcas kultūras namā bija tikšanās ar firmas pārstāvjiem, kas ilga trīs stundu garumā.  Bija ieradušies ap 80 novada iedzīvotāji, lielākoties privātmāju saimnieki. Turpinājumā tikpat gara diskusija firmas pārstāvjiem bija novada domē, kuras laikā pašvaldības darbiniekiem un domes juristei izdevās pārliecināt SIA “L&T” pārstāvjus par nepieciešamību mainīt vairākus līguma punktus, tajā skaitā par konteineru izvešanas biežumu un priekšapmaksu. No “L&T” saņemts grozītais līguma tekstsskatīt šeit. Tiem, kas ir jau noslēguši līgumus, domes darbinieki palīdzēs tos pārslēgt ar jaunajiem noteikumiem.

PAR BĒRNIEM DROŠU VIDI

Nīcas bērnu un ģimenes lietu komisija 6.jūnijā, kā katru gadu pirms vasaras sezonas sākuma, apsekoja Nīcas centru, lai konstatētu, cik droša ir vide vietās, kur vasarā rotaļājas un uzturas bērni. Apkopotie reida materiāli kopā ar secinājumiem un priekšlikumiem ir nodoti novada izpilddirektoram.

JŪNIJĀ VAR APMEKLĒT BRĪVĀS CĪŅAS TRENIŅUS

Liepājas Kompleksās sporta skolas brīvās cīņas treneris Boriss Zaicevs un Nīcas vidusskola aicina uz treniņiem zēnus un meitenes vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Pirmais treniņš jau ir noticis, bet visu jūniju treniņi notiks Nīcas vidusskolas sporta zālē pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst.10.00 – 12.00. Aicināti visi interesenti.

IZVIETO JAUNAS GRUŽKASTES

Lai veicinātu sakoptas vides uzturēšanu, Nīcas centra teritorijā izvietotas 30 jaunas gružkastes. Liela daļa no tām atrodas līdzās soliņiem, kas tuvākajā laikā tiks pārkrāsoti.

AICINA IZSKATĪT SENO CIMDU KRĀJUMUS

26.maijā pēc Nīcas Senlietu krātuves vadītājas Gitas Vanagas uzaicinājuma Nīcā ieradās Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone. Viņa iepazinās ar Nīcas krātuves un Otaņķu ekspozīcijas fondos esošajiem cimdiem un atzina, ka daudzi no tiem ir neredzētas pērles, ar agrāk grāmatās nepublicētiem skaistiem rakstiem. Vecākie cimdi, kas  glabājas Senlietu krātuves pūra lādē ir gandrīz 100 gadus veci. Ir iecere, ka tālākā nākotnē varētu tapt Nīcas cimdu rakstu grāmata, tādēļ novada iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties tās tapšanā – apskatīt agrāko gadu cimdu krājumus. Interese ir arī par rakstaudžiem – izstrādājumiem ar dažādu rakstu paraugiem. Dodiet ziņu Gitai Vanagai, tālr. 63469119, 25424971.

BANKA ATBALSTĪS PROJEKTUS

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” klientu klubs „Mēs paši” ir izsludinājis projektu konkursu ar mērķi- veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu. Projekta realizācijai piešķiramā summa – līdz 400 Ls, iesniegšanas termiņš – š.g. 31.jūlijs. Lasīt vairāk Konkursa nolikums Pieteikuma veidlapa  Ieteikumi pieteikuma veidlapas aizpildīšanai  Atskaites veidlapa

ULRIKA IEKĻŪST PUSFINĀLĀ

2.jūnijā Ulrika Kaire pārstāvēja Nīcas novadu Latvijas novadu bērnu un jauniešu dziesmu izpildītāju konkursā “Talsi uzdod Toni 2012”. Tiesības piedalīties pusfinālā Ulrika izcīnīja 180 dalībnieku konkurencē. Pusfinālā iekļuva tikai 37 solisti. Dalībnieki bija pieteikušies no 14 Latvijas novadiem. Pagājušajā mēnesī Siguldā konkursa “Gaujas atbalss”  finālā Justīne Siksna un Ulrika Kaire saņēma žūrijas specbalvu. Īpaši tika uzslavēti meiteņu tērpi un priekšnesuma horeogrāfija. Tērpus meitenēm darina Vineta Bitlerjus, horeogrāfiju veido un māca Baiba Rozevska. Skatīt fotogrāfijas