JŪRMALCIEMĀ ATKLĀJ FOTOIZSTĀDI

Zvejnieku svētku priekšvakarā Jūrmalciema sabiedriskajā centrā atklāja fotomākslinieka Ulda Brieža darbu izstādi. Apmēram puse no darbiem tapusi Jūrmalciemā, tādēļ ciema ļaudis ar lielu interesi vēroja fotogrāfijas, kur atpazina sevi, kaimiņus un draugus. Pasākuma idejas autore jūrmalciemniece Arta Vecbaštika, sveicot mākslinieku, uzsvēra, ka izstāde ir laba iespēja iepazīstināt jaunos ļaudis ar ciema vēsturi. Fotogrāfijas rosināja apmeklētājus dzīvām sarunām. Izstādi Jūrmalciema sabiedriskajā centrā varēs apskatīt līdz 10.augustam. Skatīt fotogrāfijas

UZSĀKTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE

Uzsākta Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012.-2024.gadam. Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš – no š.g. 27.jūnija līdz 22.augustam. Lasīt vairāk Veidlapa priekšlikumiem

PLUDMALĒ UZSTĀDA PĀRĢĒRBŠANĀS KABĪNES

Trīs vietās pludmalē – Jūrmalciemā, Bernātos pret “Zaļo staru” un pret atpūtas vietu un stāvlaukumu, kas atrodas tālāk uz dienvidiem –  uzstādītas pārģērbšanās kabīnes. Tās pašvaldības uzdevumā izgatavoja vietējais galdnieks Andis Reķēns.

SAKĀRTO VIDI

Nīcas centrā tiek sakārtota vide iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Pavasarī pēc iedzīvotāju ierosinājuma kāpnēm pie novada domes ēkas tika uzstādītas margas, kas īpaši svarīgi vecākiem ļaudīm. Tagad vīri atjauno arī pašas kāpnes. Tās  laika apstākļu ietekmē bija kļuvušas gājējiem bīstamas. Savukārt SIA “A-Land” strādnieki veic asfalta bedrīšu remontu.

RĪKO METĀLLŪŽŅU IZSOLI

Nīcas novada dome rīko publiskas personas kustamas mantas izsoli – metāllūžņi (aptuvens kopējais svars – 36 tonnas), 8 mazuta tvertnes ar aptuvenu kopējo svaru 53,7 tonnas, kurās atrodas aptuveni 100 tonnas mazuta un mazuta atlieku, 1 ķieģeļu sūkņu māja un 4 mazuta tvertņu pamati, kas atrodas Nīcas novada Nīcas pagastā pie katlu mājas un Otaņķu pagastā pie katlu mājas. Skatīt izsoles noteikumus

PĒTA NĪCENIEKU IZLOKSNI

No 27. līdz 29. jūnijam jau trešo reizi Nīcas pagastā notika Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētnieku un studentu zinātniskā ekspedīcija. Tās mērķis bija noskaidrot nīcenieku valodas īpatnības, kā arī studentiem praktizēties darbā ar teicējiem. Ekspedīcijas dalībnieki tikās ar vairākām jūrmalciemniecēm un nīceniecēm sarunās par tradicionālo virtuvi. Jaunieši uzņemti viesmīlīgi un sarunas raisījušās  interesantas. No Jūrmalciemā dzirdētā pārsteidzis neierasts ēdienu salikums – ļoti salda maizes zupa ēsta kopā ar sālītu siļķi. Materiāli rudenī tiks apkopoti.

TIEKAS DZIMTAS KOKU VEIDOTĀJI

Ap 400 cilvēku no Nīcas, Liepājas, Grobiņas, kā arī ārzemju latvieši no Austrālijas, Vācijas un Kanādas Nīcas Senlietu krātuvē rūpīgi iepazinās ar izstādē “Mēs nākam no savām saknēm” izvietotajiem 14 dzimtas kokiem. 21. jūnijā uz izstādes noslēgumu tika aicināti dzimtas koku veidotāji. Viņi pastāstīja par darbu tapšanu un interesantākajiem atklājumiem. Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga patiecās visiem par savu darbu uzticēšanu un simboliski loterijas veidā katram dāvināja stādus košumdārziem, lai arī tie dzen saknes. Skatīt fotogrāfijas

APSTIPRINA SKIČU PROJEKTU

20.jūnijā novada domē notika apvienotā komiteju sēde. SIA „Vegi eco” pārstāvis Ģirts Folmanis iepazīstināja ar biogāzes koģenerācijas stacijas skiču projektu. Deputāti to apstiprināja. Uz sēdi bija aicināts arī plānotās stacijas tuvākais kaimiņš Mārtiņš Lūks.

SAŅEM JAUNUS TAUTASTĒRPUS

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Nīcas pašvaldības atbalstītā projekta „Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana” ietvaros saņemti 25 jauni Nīcas tautastērpu komplekti, ko vairāku mēnešu garumā darināja Rīgas firma SIA “ANVIAM”. Tērpos posīsies Nīcas sieviešu kora dalībnieces. Viņu līdzšinējie  svētku tērpi ir kalpojuši 35 gadus.  Tautastērpi Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskajiem kolektīviem vēl top. Skatīt fotogrāfijas

PROJEKTA NOSLĒGUMA KONFERENCE

20. jūnijā Nīcas kultūras namā notiek Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 noslēguma konference, kurā kā klausītāji piedalījās visu četru projekta partneru – Palangas pilsētas, Klaipēdas reģiona, Nīcas un Rucavas novadu – kā arī kaimiņu pašvaldību tūrisma uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji, pašvaldību administrāciju, iestāžu un citu organizāciju tūrisma attīstības plānotāji un koordinatori, teritorijas plānotāji, kā arī visi citi interesenti,  kuru aizraušanās ir velotūrisms un aktīva atpūta. Lasīt vairāk Skatīt fotogrāfijas

IZRĀDA SEVI RĪDZINIEKIEM

12.jūnijā Rīgā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notika Novadu diena. Nīcas novadu tajā pārstāvēja trīs kolektīvi. Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi izdziedāja savas skanīgās dziesmas Kurzemes sētā, apmeklētājus noskaņojot gaidāmajai Jāņu dienai. Savukārt rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces piedāvāja rīdziniekiem savus darinājumus. Skatīt fotogrāfijas

ATGĀDINĀJUMS ZVEJNIEKIEM

Nīcas novada dome atgādina zvejniekiem, ka līdz š.g. 30.jūnijam pie saimniecības vadītāja Normunda Brīvuļa (63489488, 29445200) jāizņem zvejas nomas tiesību līgumi, kā arī jānorēķinās.

ARĪ BĀRTAS IELĀ ATJAUNOS ROTAĻU LAUKUMU

Biedrība “Ugunskurs” saņēmusi iepriecinošu ziņu – apstiprināts projekta pieteikums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros vēl viena rotaļu laukuma labiekārtošanai Bārtas ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā. Veicot cenu izpēti, uzvarēja  SIA “Ksil Baltic”par summu 4678,33Ls. Jau notikusi sētas iedzīvotāju sapulce, kur vienojušies, kā labāk izvietot iekārtas. Plānots, ka tās uzstādīs sešu nedēļu laikā.

 

SVĒTKI ATJAUNOTAJĀ RUDES ROTAĻU LAUKUMĀ

Ar biedrības “Ugunskurs” iniciatīvu, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus un pašvaldības līdzfinansējumu, Rudes centrā labiekārtots bērnu rotaļu laukums – uzstādītas vairākas jaunas, krāšņas iekārtas bērnu aktīvai atpūtai. Taču īpaši liels ieguvums ir tas, ka Lielās Talkas dienā gan bērni, gan pieaugušie čakli iesaistījās, atjaunojot līdzšinējo laukumu. 10.jūnijā rotaļu laukuma svinīga atklāšana ar interesantiem pārsteigumiem un sacensībām. Skatīt fotogrāfijas

SKOLAS IELĀ TOP GĀJĒJU IETVE

Uzsākta gājēju ietves izbūve Skolas ielā. Darbus konkursa kārtībā īsteno SIA “A-Land” par summu 23800Ls. Līdzās ietvei plānots uzstādīt arī apgaismes laternas. Darbu izpildes termiņš ir 31.augusts, lai, uzsākot jauno mācību gadu, skolēni varētu doties uz skolu droši. Skatīt fotogrāfijas

NĪCĀ DARBU SĀK ĀTRĀ PALĪDZĪBA

6.jūnijs bija pirmā neatliekamās palīdzības dienesta brigādes darba diena Nīcā,  pašvaldības izremontētajās telpās ambulances ēkā. Pirmajās dienās izsaukumu nav bijis daudz, kas liecinot par to, ka Nīcas pusē mediķi strādā labi. 9.jūnijā notika centra atklāšana ar svinīgu lentes pārgriešanu, līguma parakstīšanu un pateicību pašvaldībai par izremontētajām telpām. Skatīt fotogrāfijas