A/S “LATVENERGO” INFORMĀCIJA

AS “Latvenergo” informē, ka ar š.g. 1.aprīli tiek atjaunota Starta tarifa patēriņa uzskaite mājsaimniecībām. Par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām jānorēķinās pēc samazinātas tarifa likmes. Lasīt vairāk

DEDZINĀT KŪLU VAI TOMĒR PĻAUT ZĀLI?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļa informē, ka 2011.gadā Liepājas un apkārtnes teritorijā reģistrēti 32 kūlas ugunsgrēki, izbraukumi – 112 reizes. Šā gada martā jau reģistrēti 7 kūlas degšanas gadījumi. Iedzīvotājiem vajadzētu labi apsvērt – dedzināt kūlu vai tomēr regulāri pļaut zāli. Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta 4.daļas sods fiziskām personām par kūlas dedzināšanu ir 200-500Ls. Lasīt vairāk

JAUNIEŠI GŪST PIEREDZI SALDŪ

Nīcas jauniešu grupa 23.martā devās uz Saldu, kur piedalījās savu draugu – Saldus jauniešu centra – rīkotajā pasākumā “Diennakts šķūnī”. Tur lielākoties pulcējās Saldus apkārtējo novadu skolu līdzpārvalžu un jauniešu centru aktīvisti. Bija daudz dažādu interesantu uzdevumu. Nīceniekiem visvairāk patika fototrasīte pa pilsētu – pēc iedotajām fotogrāfijām bija pilsētā jāatrod dažādas vietas. Taču galvenais ieguvums – jauni draugi.

GATAVOJAS LIELAJAI TALKAI

23.martā LIELĀS TALKAS koordinatore Nīcas novadā Dace Vecbaštika piedalījās talkas sanāksmē Rīgā, kur tika saņemti norādījumi par talkas koordinēšanu. Pēc izglītojošām lekcijām bija tikšanās ar Lielās talkas patronu Valsts prezidentu Andri Bērziņu, kā arī balsošana par talkas himnu. D.Vecbaštikai īpašs prieks, ka par dalību konkursā viņa saņēma maisu ar darba cimdiem. Tos talkā varēs izmantot skolēni. Tika saņemti arī citi talkas materiāli, ko iedzīvotāju tikšanās laikā pasniedza tiem, kas pareizi atbildēja uz jautājumiem par talkas rīkošanu Latvijā. Aicina iesaistīties PET pudeļu korķu akcijā

UZSTĀJAS NĪCAS JAUNIE MŪZIĶI

Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi pavasarī piedalās dažādos pasākumos. 23.martā Liepājas Mūzikas vidusskolā divi trio – Kate Voiciša, Eva Malkeviča, Ievā Dāle un Elīza Stilve, Sintija Anda Tauvēna, Raitis Graudužis Kurzemes reģiona Mūzikas skolu akordeona spēles skatē ieguva 3.pakāpes diplomu (sk. Linda Rozentāle). 30.martā Liepājā Kurzemes reģiona klavierspēles festivālā “Deju mozaīka” piedalīsies Krista Līva Otaņķe (sk.Selvija Rabuško) un Ulrika Kaire (sk. Dina Sleže).

TOP JAUNI PROJEKTI FINANSĒJUMA PIESAISTEI

Nīcas novada domes Attīstības nodaļa nepārtraukti strādā, lai saskaņā ar abu pagastu attīstības programmām  piesaistītu Eiropas fondu līdzekļus. Ne visām novada vajadzībām šobrīd pieejams finansējums, bet jāizmanto iespējas, ko šajā periodā piedāvā EZF un ELFLA nosacījumi. Lasīt vairāk Skatīt prezentāciju

ATCERAS SIBĪRIJAS GADUS

25.martā novadā tika rīkots  1949.gada notikumu atceres pasākums. Otaņķnieki vispirms pulcējās pagasta centrā pie pie piemiņas akmens, bet pēc tam kopā arī Nīcas pagasta ļaudīm tikās parkā – vietā, no kuras pirms 63 gadiem uz Sibīriju tika aizvesti 244 novada iedzīvotāji. Pēc filmas “Sibīrijas bērni” noskatīšanās visi pulcējās kultūras namā uz atmiņu pēcpusdienu.

NĪCAS RAKSTU DOBEI JAUNI AKCENTI

Kā pirmie Nīcas rakstu dobē pavasara prieku atnes dzeltenie krokusi. Novada dārzniece Inga Šenfelde ar palīdzi jaunam akcentam stāda baltos sniegpulkstenīšus. Šogad no jauna būs arī zilās muskares. Drīz priecēs narcises un tulpes. Pavasara puķes sāk ziedēt arī citās dobēs. Dārzniece ir pateicīga Ausmai Strungai, Indrai Lipartei un Veltai Graudužei, kas atsaucās aicinājumam un centra apstādījumu papildināšanai dāvināja puķu sīpolus. Skatīt fotogrāfijas

JAUNIEŠI ATGRIEZUŠIES NO RUMĀNIJAS

No 18. līdz 25.martam Nīcas novada jaunieši – Dina Grundmane, Annija Gancone, Juris Dejus, Edgars Sprūds, Ingus Štāls – piedalījās starptautiskā projektā „The Second step for Nature” Rumānijā pilsētā Targu-Jiu.  Projekta mērķis bija dabas aizsardzība un līdzekļi, kā pasargāt mūsu dabu no piesārņojuma. Nīcas jaunieši ar redzēto un uzzināto ir apmierināti, taču atzīst, ka Latvija ir daudz tīrāka. Visvairāk sadraudzējušies ar lietuviešiem, grieķiem un dāņiem. Rumānijā šobrīd jau ir 25 grādus silts, tādēļ visi atbraucēji ir manāmi iesauļojušies.

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE NĪCĀ

24.martā Nīcā tika organizēta iedzīvotāju sapulce. 39 apmeklētāji uzklausīja informāciju par novadā paveikto un plānoto, kā arī par pašvaldības iestāžu darbu. Tika uzdoti jautājumi par ceļiem, lielo mitrumu dārziņos, atkritumu savākšanu Jūrmalciemā, apgaismojumu Grīnvaltos, smaku pie SIA „Nīcas Rukši”, skolēnu autobusu u.c. Novada ļaudis tika aicināti ne tikai sapulcēs, bet arī citā laikā sadarboties ar pašvaldību, zvanot, sūtot ziņas mājas lapā un iemetot ierosinājumu kastītēs, kā arī griežoties pie pašvaldības darbiniekiem par viņus interesējošiem jautājumiem. Skatīt fotogrāfijas

NĪCAS VĪRU KORI RĀDĪS TV

22.martā Nīcā ieradās TV 1 raidījuma “Province” filmēšanas grupa, lai sagatavotu sižetu par Nīcas vīru kori diriģenta Jēkaba Ozoliņa vadībā kā vienu no retajiem Latvijas vīru koriem. Tika filmēts mēģinājuma process, ierakstītas intervijas. TV arhīvos esot arī agrāko gadu ieraksti ar Nīcas vīriem, kas iespējams tiks iekļauti sižetā. Plānots, ka raidījumu televīzijā varēs skatīties 15.aprīlī.

BŪS KONKURSS “DZINTARA ZVAIGZNE”

Nīcas kultūras namā 21. aprīlī plkst. 18.00 jau piekto reizi tiek organizēts dziesmu un deju konkurss „Dzintara Zvaigzne”. Konkursā aicināti piedalīties visi talantīgie dziedāt un dejot gribētāji. Priekšnesumus var pieteikt līdz 13. aprīlim. Konkursantus vērtēs gan kompetenta žūrija, gan arī skatītāji, nosakot savu simpātiju. Lasīt vairāk

 

NĪCAS VIDUSSKOLA AKREDITĒTA UZ 6 GADIEM

Nīcas vidusskola saņēmusi priecīgu vēsti, ka, pamatojoties uz Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas lēmumu, Izglītības kvalitātes valsts dienests nolemj akreditēt  Nīcas vidusskolu uz sešiem gadiem. Gatavojoties akreditācijai, skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki piedalījās skolas darbības izvērtēšanā, priekšlikumu izstrādāšanā turpmākās skolas darbības uzlabošanai. Šīs analīzes rezultātā tapa skolas pašnovērtējuma ziņojums, kas ir pamats akreditācijai. Pieņemot lēmumu, tika ņemti vērā, eksāmenu rezultāti, mācību priekšmetu plānu izpilde, tarifikācija, pedagogu izglītības rādītāji, olimpiāžu rezultāti, piedāvāto izglītības programmu kvalitāte.

BRAUKS UZ IZSTĀDI “RĀMAVA 2012”

Novada uzņēmējdarbības konsultante Dzintra Biteniece 31.martā organizē kolektīvu braucienu uz pavasara lauku izstādi “Rāmava 2012” Rīgā. Pa ceļam plānota ekskursija pa ceptuvi “Lāči”. Pieteikties līdz 28.martam, tālr. 25449086.

IZZĀĢĒ VECOS UN SLIMOS KOKUS

Pēc sabiedriskās apspriešanas un novada dārznieces ieteikuma Rudes centrā izzāģē papeles, vecos un slimos kokus, kas radīja apdraudējumu ēkām un cilvēkiem. Sadarbībā ar sociālo dienestu uz iesniegumu pamata malka tiek piedāvāta ģimenēm ar bērniem.

ORGANIZĒ SEMINĀRU KREDĪTŅĒMĒJIEM

Nīcas pieaugušo izglītības centrs izmantoja Latvijas Kredītņēmēju apvienības piedāvāto iespēju un ceturtdien, 22.martā, plkst.18.00-21.00 organizē bezmaksas semināru “Grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem ir risinājumi”. Cilvēki bieži vien informācijas trūkuma dēļ neredz izeju no savas situācijas, taču KRAA speciālisti apgalvo, ka katrai problēmai ir risinājums. Nīcā savu pieredzi nodos finanšu jautājumu konsultants Aivars Rudi un maksātnespējas jautājumu konsultants Jānis Āboliņš no Rīgas. Interesentiem lūgums pieteikties pie pieaugušo izglītības metodiķes Diānas Ansules pa tālruni 63489484, 26394457. Lasīt vairāk