“LATVIJAS KRĀJBANKAS” KLIENTU ZINĀŠANAI

Lai nodrošinātu “Latvijas Krājbankas” klientiem ērtāku apkalpošanu un cilvēkiem nebūtu jāgaida dzīvajā rindā, banka “Citadele” aicina klientus iepriekš piereģistrēt apmeklējumu bankas “Citadele” mājaslapā vai zvanot bankas “Citadele” diennakts Klientu atbalsta centram pa tālruni 67010000 vai 1188.   Reģistrējoties apmeklējumam 1188, ir jānosauc savi personas dati.  Ikviens var izvēlēties sev ērtāko bankas filiāli, vizītes laiku un vēlamo naudas saņemšanas veidu.   “Latvijas Krājbankas” noguldītājiem garantētās atlīdzības izmaksas sāksies 29.novembrī bankas “Citadele” filiālēs visā Latvijā un ar bankas “Citadele” internetbankas starpniecību. Garantēto noguldījumu summu klienti ir tiesīgi izņemt līdz 2071.gadam. Liepājā banka “Citadele” atrodas Kūrmājas prospektā 11; darba laiks – katru darba dienu no plkst.8.30-17.30. Pārpublicēta ziņu aģentūras BNS sniegtā informācija.

ETNOGRĀFISKIE ANSAMBĻI PIEDALĀS SKATĒ

27.novembrī abi novada etnogrāfiskie ansambļi piedalās skatē Brocēnos, kur izvērtē, kuri kolektīvi nākošajā gadā piedalīsies festivālā „Baltica”. Nīcenieki uzstājas ar programmu „Maizes ceļš”, otaņķnieki – ar „Vakarēšana Otaņķē pie Alvīnes Šķiperes”. Rezultāti būs zināmi, kad vērtēšanas komisija būs noklausījusies visus 150 Latvijas kolektīvus. Ansambļi bija uzaicināti ar dziesmām kuplināt pasākumus Liepājā „Namīnā” un tirdzniecības centrā „Baata”. Tā bija noderīga pieredze pirms skates. Skatīt fotogrāfijas

ZIEMASSVĒTKU EGLE NEIZTUR VĒTRU

Lielo egli, kas svētku laikā rotās novada centru, pašvaldības darbinieki noskatīja Otaņķu pagasta mežā. Ceturtdien vīru grupa darbojās, to atvedot un uzstādot īstajā vietā. Piektdien tā tiek rotāta, lai 1. Adventes svētdienā notiktu lielās egles atklāšana. Taču neilgi pirms plānotā atklāšanas laika vējš egli nolauza. Pēc vētras norimšanās tā tiks uzstādīta un pušķota vēlreiz. Skatīt fotogrāfijas Slikto laika apstākļu dēļ atceltais egles atklāšanas pasākums notiks sestdien, 3.decembrī, plkst.17.00.

IZGLĪTO ZEMNIEKUS

23.novembrī domē pulcējās novada zemnieki. Juriste Ināra Avotiņa viņus izglītoja par zemju nomu un nomas līgumiem.

TĒJA VESELĪBAI UN RUDENS NOSKAŅAI

23.novembrī Nīcas ambulancē bija noorganizēta tējas stunda “Zāļu tējas – rudens dzēriens dvēselei”. Uzņēmēja Dzintra Zīvarte interesentiem sniedza ne vien plašu informāciju par tēju un dažādu augu maisījumu pielietojumu veselības uzlabošanai, bet arī piedāvāja tās iegādāties. Interesi radīja piedāvātie vībotņu cigāri, ko izmanto aktīvo punktu sildīšanai, smaržīgās pauniņas vannām un garšvielu maisījumi.Skatīt fotogrāfijas

ORGANIZĒS JAUNIEŠU DIENU

Nīcas un Otaņķu pagastu attīstības plānos uzsvērts, ka nepieciešams sekmēt un organizēt aktivitātes jauniešu mērķauditorijai un veicināt viņu iesaistīšanos pašvaldības norisēs, tādēļ deputāti septembrī apstiprināja jaunatnes lietu komisiju. Tā jau divas reizes tikusies un izteikusi vēlmi organizēt novada jauniešu dienu. 21.novembrī novada domē uz tikšanos tika aicināta darba grupa, lai uzklausītu komisijas idejas un sniegtu atbalstu pasākuma rīkošanā. Jauniešu dienā plānots uzzināt citu pašvaldību jauniešu pozitīvo darbošanās pieredzi, noskaidrot mūsu jauniešu vēlmes nākošā gada aktivitātēm, darboties dažādās interesantās darbnīcās, kā arī kopā „patusēt”. Tiek apsvērts jauniešu dienas rīkošanai piemērotākais laiks. Visticamāk tas varētu būt janvāra beigās, kad vairumā Latvijas augstskolu ir studentu brīvdienas.

GODINĀJA VALSTS SVĒTKOS

Izvērtējot novada iedzīvotāju iesūtītos ieteikumus, pašvaldības deputāti apstiprināja tos   iedzīvotāju uzticību guvušos ļaudis, kas tika godināti Latvijas dzimšanas dienas sarīkojumā Nīcas kultūras namā. Kā “Gada novadniekus 2011” sumināja veiksmīgo rallija komandu Mārci un Armandu Ķenavus, par labo darbu Nīcas novadam – ūdenstūrisma tradīciju iedzīvinātājus Annu un Turaidu Šēferus, par mūža devumu Nīcas novadam – ilggadējo Nīcas vidusskolas direktoru un skolotāju Gunāru un Dzidru Grīnbergus. Pārējiem darbīgajiem ļaudīm veltītie labie vārdi tiks publicēti novada avīzītē. Skatīt fotogrāfijas

KONKURSS ZIEMASSVĒTKU KARTĪTEI

Jau devīto gadu izsludināts konkurss Ziemassvētku apsveikumu kartītes zīmējumam, aicinot tajā piedalīties novada skolu skolēnus. Ziemīgo noskaņu nāksies iztēloties, jo darbu iesniegšanas termiņš novada domē – 25.novembris. Pēc Kultūras komitejas izvērtēšanas veiksmīgāko zīmējumu nodos rūpnieciskas kartītes izgatavošanai, ko novada ļaužu vārdā sūtīs iestādēm un privātpersonām. Iepriekšējo gadu kartīšu zīmējumu autori: Terēze Bobinska, Liene Ausēja, Agnese Niedola, Armands Strēlis, Īrisa Jonaša, Marita Damberga, Valters Krētainis, Laura Ziemele.

RAKSTNIEKAM ĒRIKAM KŪLIM – 70

10.novembrī Liepājas Biedrības namā 70 gadu jubilejā tika godināts rakstnieks Ēriks Kūlis. Sveikt savu novadnieku īpašajā reizē devās kultūras nama direktore Diāna Ansule un Nīcas etnogrāfiskais ansamblis Mirdzas Pabērzas vadībā. Nīcenieki rakstniekam, kuram iznākušas jau 37 grāmatas, dāvināja ne vien skanīgas maizes dziesmas un īsti latvisku rupjmaizes kukuli, bet arī jestri apdziedāja. Skatīt fotogrāfijas

ATCERAS BRĪVĪBAS CĪNĪTĀJUS

Lāčplēša dienā tradicionāli Nīcas vidusskolas 9.klases skolēni apmeklē Brīvības cīnītāju atdusas vietas. Piemiņas brīdi Pankoka un Dzimtenes kapsētās vadīja Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga. Tika nolikti ziedi un aizdegtas svecītes. Vakarā no Klampju ciema uz Pankoku kapsētu skolēni devās lāpu gājienā. Nīcas senlietu krātuvē līdz novembra beigām apskatāma izstāde „Latvijas varoņi-Lāčplēša cilts!”. Krātuves vadītāja Gita Vanaga aicina atsaukties tos, kuriem ir jebkāda informācija par Latvijas brīvības cīņu norisi un dalībniekiem, tālr. 26461735.

IECEĻ VIDUSSKOLAS DIREKTORI

Viens no domes sēdes darba kārtības jautājumiem bija Nīcas vidusskolas direktora izvēles komisijas virzītais jautājums par direktori iecelt L.Petermani. Sēdē atbalstošu viedokli pauda komisijas priekšsēdētājs A.Teteris, skolas arodbiedrības priekšsēdētāja A.Eglīte, direktora vietniece mācību darbā A.Šakale, Vecāku padomes priekšsēdētāja un deputāte D.Siksna, Vecāku padomes pārstāvis A.Vēliņš un skolnieces tēvs M.Dāle. Viedokli par direktora izvēli pauda arī deputāti M.Sīlis un M.Ābols. Ar 7 balsīm “par”, 1 atturoties un 3 nepiedaloties balsošanā, par Nīcas vidusskolas direktori iecēla Lāsmu Petermani.

SENIORI APGŪST DATORZINĪBAS

Projekta “Senioru ceļš” ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu, novada seniori apgūst datorzinības. Mūsdienu tehnoloģijas ikdienā ieņem arvien lielāku vietu, tādēļ gados vecākā paaudze cenšas neatpalikt. Ir vēlme iemācīties ne vien rakstīt un atrast vajadzīgo internetā, bet arī kārtot maksājumus, sarunāties Skypā un uzglabāt datorā fotogrāfijas. To visu māca skolotājs Arvils Roga.

DEPUTĀTI IEPAZĪST VIDUSSKOLU

7.novembrī Kultūras, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēde notika Nīcas vidusskolā ar mērķi redzēt uz vietas, ar ko vienīgā mūspuses vidusskola var lepoties un kādas ir aktuālākās vajadzības turpmāk. Pēc telpu apskates skolas administrācija un Skolēnu prezidents Sandis Svilis sniedza daudzveidīgu informāciju, kā arī atbildēja uz deputātu jautājumiem. Turpinājumā tika skatīti pārējie komitejas darba jautājumi. Klātesošie skolēni varēja vērot komitejas sēdes darba procesu. Skatīt fotogrāfijas

JŪRMALCIEMĀ ATSĀK VINGROT

Jūrmalciema kopa “Aizjomietes” atsākušas vingrošanas nodarbības. Tās reizi nedēļā sabiedriskā kārtā vada jūrmalciemniece fizioterapeite Arta Vecbaštika. Savu reizi nodarbības notiek uz paklājiem, citreiz uz krēsliem vai stāvus, domājot par atbilstošu ķermeņa slodzi. Gan pirms, gan pēc nodarbībām dalībnieces mēra pulsu. Visas vingrot nāk labprāt, jo pēc tam labāk jūtas. Pie tam, tā ir iespēja sapulcēties, aprunāties un uzlabot savu noskaņojumu. Skatīt fotogrāfijas

RUDĒ SĀK DARBOTIES ĢIMEŅU KLUBIŅŠ

29.oktobrī Rudes mazajā skoliņā uz pirmo tikšanos Ģimeņu klubiņā, neskaitot viesus, bija sapulcējušās 14 brīnišķīgas māmiņas. Idejas dzima „uz karstām pēdām”, tādēļ nolēma pulcēties  kopā jau pēc nedēļas, lai dalītos rokdarbu pieredzē. Tātad- visas radošās, čaklās darboties un mācīties gatavās-  tiek aicinātas tikties sestdien, 5. un 12. novembrī, plkst.17.00-18.30 Rudes mazās skoliņas 1. stāvā. Tiks turpinātas arī iesāktās sarunas par bērniem un pašiem. Skatīt fotogrāfijas

VEIKSMĪGI AIZVADĪTAS LAIVOTĀJU SACENSĪBAS

29.oktobrī veiksmīgi norisinājās SIA “Sofijas laivas” rīkotās laivošanas sacensības „Bārtas kartupelis 2011”. Tajās piedalījās necerēti liels dalībnieku skaits no dažādām Latvijas vietām –  70 cilvēki 33 laivās. No mūsu novada vislabāk veicās komandai “Dagmāra”- Dacei un Mārim Vecbaštikiem – 2.vieta. Tika ņemts vērā ne vien 20 kilometru pārvarēšanai izmantotais laiks, bet arī  erudīcija un precizitāte, atbildot uz jautājumiem par Nīcas novadu un uzspēlējot „kartupeļu bimbambolu”.   Dalībnieku omulību “Upeskrastos” nodrošināja mobilā Ponijpirts un Havjera Garsijas gatavotā maltīte.  Gita Vanaga un Alīda Vārna bija sagatavojušas izstādi „Bārtas upes vēsture”, lai ikvienam dalībniekam būtu iespēja papildināt zināšanas. Skatīt fotogrāfijas