Iesniegumi platību maksājumiem 2014. gadam

No 14. aprīļa Platību maksājumu iesniegumu 2014. gadam var iesniegt arī papīra formātā., līdz 9. aprīlim to varēja jau izdarīt, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu – EPS. Lasīt vairāk

Organizēs vokāli instrumentālo ansambļu festivālu

081Nīcas vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis „The Spirit” jau 2 gadus ar labiem panākumiem startē Latvijas kolektīvu skatēs. Viņiem radās ideja Latvijā pirmo reizi noorganizēt jauniešu vokāli instrumentālo ansambļu festivālu „Nīca skan”. Kolektīva dalībniece Sabīne Pūķe ar ideju iepazīstināja deputātus komiteju un domes sēdēs un guva finansiālu atbalstu pasākuma organizēšanai. Jaunieši ieguldījuši lielu darbu arī citu sponsoru meklēšanā. Nīca skanēs 5. jūlijā. Plānots, ka visas dienas garumā parkā uzstāsies 20-30 mūziķu grupas.

Piešķirs naudas balvas par panākumiem mācībās

025Novada domes sēdē deputāti apstiprināja nolikumu par Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju sasniegumu stimulēšanu. Jaunajā nolikumā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, iekļautas naudas balvas eiro valūtā, palielinātas naudas balvas par panākumiem starptautiska mēroga konkursos un olimpiādēs, kā arī iekļautas balvas par izciliem sasniegumiem ikdienas mācību darbā. 20. maijā čaklākie novada izglītības iestāžu skolēni un viņu pedagogi tradicionāli pulcēsies pasākumā, kur novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis pasniegs nopelnītās naudas balvas. Skatīt nolikumu

Aicina sapost sētu un piedalīties konkursā

Picture 035Lai aktivizētu un rosinātu novada iedzīvotājus savas dzīvesvietas sakopšanā, tiek izsludināts konkurss „Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2014”. Laikā no 1. jūlija līdz 1. augustam pieteiktajās privātmājās tiks vērtēta teritorijas un apstādījumu sakoptība un plānojums, bet speciālbalva šogad tiks piešķirta par īpaši oriģinālu dārza lapeni. Esiet atsaucīgi – pieteikt savu, radu, draugu vai paziņu sētu var līdz 20. jūnijam. Konkursa balvu fonds – 500 eiro. Šāds konkurss tiek rīkots katru otro gadu, bet pamīšus katru otro gadu notiek Dārzu diena. Skatīt nolikumu

Apstiprināts Nīcas novada teritorijas plānojums

Nīcas novada dome 2014. gada 14. aprīlī pieņēma  lēmumu Nr. 2 (sēdes protokols Nr.6)  apstiprināt Nīcas novada teritorijas  plānojumu 2013.-2025. gadam un izdot  saistošos noteikumus Nr.3. „Par Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”.   Ar apstiprināto  Nīcas novada teritorijas plānojuma var iepazīties  novada mājas lapā, sadaļā – teritorijas plānošana,  kā arī Nīcas novada domē un Otaņķu pagasta pārvaldē iestāžu darba laikos. Jaunais teritorijas  plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, teritorijas  plānojuma īstenošana tiks uzsākta, kad tiks pabeigtas “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 27. pantā minētās darbības.

Nīcas mūzikas skolas trio iegūst 3. vietu

74756__5347bb25a5ab2.jpg11. aprīlī Liepājas Latviešu biedrības namā notika IV Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāls – konkurss “Vēju ritmi 2014″. Tajā piedalījās mazie un lielie ansambļi, un orķestri no Liepājas, Skrundas, Nīcas, Aizputes, Rīgas, Jūrmalas, Salaspils, Durbes, Babītes, Auces, Ozolniekiem, Ventspils un Lietuvas pilsētas Kretingas. Nīcas Mūzikas skolu konkursā pārstāvēja  skolotājas Sigitas Briljonokas vadītais flautu trio – Anete Latakaite, Alīda Emīlija Trumpika, Natālija Pūce -  un mazo ansambļu grupā trio ieguva 3. vietu. Paldies skolotājai un vecākiem par audzēkņu atbalstu konkursā un gatavošanās procesā. Foto Video 

Rīko konkursu “Dzintara zvaigzne”

afisha 2014 - CopyJau septīto gadu Nīcas kultūras nams sadarbībā ar D.Siksnas uzņēmumu organizē dziesmu un deju konkursu “Dzintara zvaigzne”. Tā ir iespēja piedalīties visiem drosminiekiem, kuri vēlas izmēģināt spēkus  dziedot vai dejojot uz lielās skatuves. Skatīt nolikumu. Šogad konkurss norisināsies 10. maijā. Pieteikties konkursam var, līdz 30. aprīlim aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot uz e-pastu: kultura@nica.lv

Dejos konkursa “Vedam danci” finālā Rīgā

skola 01911. aprīlī 5. klases dejotāji (skolotāja Solveiga Mačiņa) piedalījās tradicionālo deju konkursā “Vedam danci 2014″ Liepājas bērnu un jauniešu centrā “Vaduguns”. Lai tajā varētu piedalīties, meitenēm bija jāsagatavo Dvieļu deju dažādos rakstos, zēni mācījās Skalu  deju ar dažādu rakstu lēcieniem, bet visi kopā gatavoja 2 sava novada rotaļdejas. Konkursā dejotāji godam parādīja sagatavoto, saņemot pateicības un uzaicinājumu piedalīties nacionālajā sarīkojumā Rīgā 26. aprīlī. Foto

Gūst godalgas jauno pianistu konkursā

IMG_3686Jau 8. pavasari pēc kārtas Dobeles mūzikas skola pulcē mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. – 4. klavieru klašu audzēkņus un viņu pedagogus uz konkursu. 6 gadus konkursā piedalās Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi, ik gadu gūstot godalgotas vietas.  Šogad, 10. aprīlī Nīcas Mūzikas skolu jauno pianistu sacensībās pārstāvēja 2. klases
audzēkne Elīna Ķuņķe (pedagogs Dina Sleže) un 4. klases audzēknis Valts Vecbaštiks (pedagogs Selvija Rabuško), iegūstot 3. vietu katrs savā klašu grupā. Par panākumiem un ieguldīto darbu ir gandarīti gan audzēkņi, gan pedagogi, gan Elīnas un Valta vecāki.

Mudina regulāri pārbaudīt krūšu veselību

019Nīcas ambulances vadītāja Inata Štāle ir iesaistījusies kampaņā “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu”, aicinot ikvienu sievieti neatlikt pārbaudi uz vēlāku laiku, bet pieteikties mamogrāfijas pārbaudēm. Foto Sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem noteikti vajadzētu izmantot valsts piedāvātās bezmaksas pārbaudes. Ambulancē izvietoti materiāli par krūts veselību līdzņemšanai. Vairāk par akciju Akcijas laikā, visu aprīli un maiju, darbosies informatīvais tālrunis 27883443, informācija par krūts vēža diagnostiku un ārstēšanu ir pieejama www.pārbaudikrūtis.lv.