Nīcas dziesmas skan Latgalē

Nīcas etnogrāfiskais ansamblis ar savām dziesmām un krāšņajiem tautastērpiem izpelnījās sirsnīgus un ilgus latgaliešu aplausus. 9. septembrī Nīcas dziedātājas viesojās Daugavpils novada Naujenes pagastā, kur vietējā folkloras kopa “Rūžeņa” kopā ar draugiem sniedza koncertu “Atvasara Juzefovā”. Nīcenieces dziedāja ne vien Nīcas dziesmas, bet speciāli šim koncertam bija sagatavojušas dziesmu “Visi vēji mani pūta” latgaliešu izloksnē. Koncertā vareni izskanēja Nīcas garais sauciens, ko izpildīja Velta Maļika. Kolektīva vadītāja Laine Zeile ļoti lepojas ar savām dziedātājām. Lasīt vairāk Foto

Skolēni apmeklē bibliotēku

Nīcas pagasta bibliotēku 13. septembrī literatūras stundā apmeklēja Nīcas vidusskolas 7. klases skolēni. Bibliotēkas vadītāja Rita Ābelīte iepazīstināja ne vien ar bibliotēkā pieejamām grāmatām un žurnāliem, bet arī bez maksas izmantojamām interneta uzziņu vietnēm, lasītāju apkalpošanas programmu “Alise”, starpbibliotēku abonementa izmantošanas iespējām, kā arī aicināja lasīt grāmatas un iesaistīties Bērnu žūrijā.

Nestāvi rindā – veic pakalpojumus elektroniski!

No 17. līdz 21. septembrim Latvijā izsludināta ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”, kuras mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus dažādus pakalpojumus vairāk veikt elektroniski. Nīcas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra darbiniece Sintija Špakova (atrodas domes ēkas 1. stāvā) aicina iedzīvotājus nākt ne tikai šajā nedēļā, bet visa gada garumā. Viņa labprāt palīdzēs apmeklētājiem pašiem portālā Latvija.lv atrast nepieciešamo informāciju un nokārtot darījumu, strādājot pie klientu datora. Par tikšanās laiku vēlams vienoties, iepriekš piezvanot – 66954831 vai rakstot e-pastu: nica@pakalpojumucentri.lv Lasīt vairāk Mūsu interneta vietnē pieejamā informācija

VID sniedz konsultācijas ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem

Lai informācija par nodokļu jautājumiem būtu pieejamāka ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izveidojis atsevišķu e-pasta adresi un  tālruņa numuru, kur nodokļu konsultanti atbildēs uz dažādiem praktiskas dabas jautājumiem nodokļu jomā. Jaunizveidotā e-pasta adrese ir diaspora@vid.gov.lv un nodokļu konsultantu tālruņa numurs – +371 67122443. Lasīt vairāk

Nīcas kultūras namā var apskatīt fotoizstādi

Nīcas kultūras namā līdz 30. septembrim skatāma daudzveidīga draudzīgā “Liepājas pozitīva” fotomākslinieku darbu izstāde “Kaleidoskops”. Tās ir krāšņas, interesantas, radošas lielformāta fotogrāfijas – gan krāsainas, gan melnbaltas. Atnāc, apskati!

Pie PII “Spārīte” jau otro gadu plīvos zaļais Ekoskolas karogs

Ekoskolu augstākā apbalvojuma skaitā ir arī Nīcas PII “Spārīte”. Pie iestādes durvīm jau otro gadu plīvos zaļais Ekoskolas karogs, rādot, ka šeit bērni tiek mācīti draudzīgi sadzīvot ar dabu, to izzināt un saudzēt. Lasīt vairāk

Novada domes lēmumi

Nīcas novada domes sēdē 10. septembrī tika skatīti 15 jautājumi. Deputāti apstiprināja nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanu, nolēma rīkot metu konkursu Nīcas Dižās muižas klēts izmantošanai, par novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Renāru Latvenu. Lasīt vairāk

Mūsu pludmali drīzumā papildinās jauns labiekārtojums

Latvijas Pašvaldību savienība ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, maijā uzsāka nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanu. Nīcas novads šajā projektā, pludmales zonā uzstādīs vairākus informatīvos un atpūtas labiekārtojuma elementus. Šobrīd notiek noslēguma darbi pie koka soliņu, atkritumu tvertņu, stendu un pārģērbšanas kabīņu izgatavošanas. Kopumā tiks uzstādīti 33 jauni atpūtas elementi un 13 informatīvie elementi. Lasīt vairāk Foto

Aicina dejot “Pērlītēs”

Otaņķu tautas nama deju grupa “Pērlītes” aicina jaunus dalībniekus divās vecuma grupās:

*Pirmsskolas vecuma (no 4 gadiem) – otrdienās plkst.17.30-18.30 un piektdienās plkst.17.30-18.30

*1-4.klašu grupā – otrdienās plkst.16.30-17.30 un piektdienās plkst.16.00-17.30

Nodarbības notiks Rudes sporta namā. Tālr. 25675020 , e-pasts: monta.libeka@gmail.com

P.S.  Foto no Jaunpils ekskursijas “Mazie mūciņi”. Šo ekskursiju ieguva pirmskolas dejotāju grupiņa saņāma par godalgoto 2. vietu un žūrijas simpātijas balvu konkursā Jaunpilī. 

SIA “CleanR” klientus klātienē turpmāk neapkalpos

Kā informē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas firma SIA “CleanR”, klientu apkalpošana klātienē turpmāk mūsu novadā netiks nodrošināta. Tas saistīts ar ar nelielo apmeklējumu skaitu klientu apmeklējuma dienās. Līdz šim klientu apkalpošanas speciālists Nīcas novada domes un Otaņķu pagasta pārvaldes telpās ieradās reizi mēnesī. Līgumu slēgšanu, pagarināšanu un citu jautājumu risināšanu var kārtot uzņēmuma interneta vietnē. Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu: kc@cleanr.lv vai zvanīt  – 67111001.

Braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā

Valsts SIA Autotransporta direkcija atgādina, ka pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja bez maksas izmantot reģionālās nozīmes sabiedrisko transportu. Savukārt no šā gada 1. septembra daudzbērnu ģimenes skolēniem un studentiem (līdz 24 gadu vecumam) autobusos un vilcienos atlaide ir pat 90% apmērā. Lasīt vairāk

Jāņa Čakstes piemiņas zīme ir atjaunota!

Biedrība “Mēs Bernātiem” pašvaldības projektu konkursa ietvaros īstenoja projektu “Jānis Čakste cauri gadsimtiem”, atjaunojot piemiņas zīmi Latvijas Valsts pirmajam prezidentam Jānim Čakstem, kurš 1924. gadā viesojās Bernātos un, priecājoties par skaisto priežu mežu, teica: “Te ir jābūt kūrortam!” Darbus īstenoja SIA “Granītakmens”, Projektu atbalstīja gan Nīcas novada dome, gan atsaucīgi ziedotāji. Projekta vadītāja Diāna Ansule apliecina: “Darbi nodoti un dokumenti parakstīti!” Pirmais pasākums pie atjaunotā akmens notiks novembrī – Patriotu nedēļā! Sagaidīsim Latvijas simtgadi KOPĀ! Foto

Rīko izsoli par tiesībām apsaimniekot niedrāju

Nīcas novada dome 2018.gada 28.septembrī plkst. 14.00 rīko izsoli ar augšupejošu soli par tiesībām apsaimniekot niedrāju Nīcas novada pašvaldībai piederošos divos nogabalos zemes gabalā „Papes dabas parks” (kadastra apzīmējums 6478 022 0186) uz 5 gadiem. Vairāk informācijas

Studenti saņem Vītolu fonda stipendijas

Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un Latvijas, jaunajā mācību gadā Vītolu fonds administrēs un izmaksās 704 stipendijas. Ar ziedotāju atbalstu studijas uzsāks 282 pirmkursnieki, bet 422 esošie stipendiāti studijas turpinās. Šajā mācību gadā fonds izmaksās vairāk kā 1 200 000 eiro. Ar fonda administrētajām stipendijām studēs arī 4 Nīcas novada jaunieši: Renāte Diķe, Emīls Jansons, Oskars Štāls, Dagmāra Lapiņa. Lai visiem veiksmīgas studijas! Lasīt vairāk

Mūzikas skolā sācies jaunais mācību gads

Nīcas Mūzikas skolā sācies jaunais mācību gads 91 audzēknim, 13 no viņiem Mūzikas skolā mācās pirmo gadu: Nīcā – 10, Rucavā – 3. Viņi apgūs klavieru, flautas, vijoles, akordeona, saksofona un sitamo instrumentu spēli. Pirmajā skolas dienā visi tikās svinīgā pasākumā Nīcas kultūras namā. Svētku uzrunām sekoja skolas pedagogu un audzēkņu priekšnesumi. Daļa no tiem izskanēja starptautiskajā festivālā Prāgā, kur šovasar bija pārstāvēta Nīcas Mūzikas skola.

Stāstīs par atkarību izraisošām vielām un procesiem

Projekta ietvaros trešdien, 26. septembrī, plkst. 18.00 Nīcas vidusskolā notiks seminārs „Par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošu vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām”. Dalībnieki saņems konkrētu informāciju par atkarības vielām un atkarību izraisošiem procesiem (piemēram, datorspēļu spēlēšana), kā arī diskutēs par nepieciešamo rīcību gadījumos, kad bērns vai pusaudzis atrodas atkarības ceļa sākumā. Visi dalībnieki saņems ikdienā noderīgus informatīvos materiālus. Pasākumu apmeklēt var ikviens novada iedzīvotājs. Dalība pasākumā ir bezmaksas. Papildus informācija par semināru un pieteikšanās pie Nīcas vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Ivetas Rones, t. 26597186, e-pasts: iveta.rone.nica@gmail.com Lasīt vairāk