Sveicam Nīcas novada mediķus Medicīnas darbinieku dienā!

Paldies ikvienam mediķim par darbu, kuru darāt ikdienā, rūpējoties par līdzcilvēku veselību!

Mediķu darbs – tās ir nemitīgas rūpes par cilvēku veselību un dzīvību.

Nīcas ambulances vadītāja un Nīcas Jauniešu centrs novēl medicīnas darbiniekiem izturību, dzīvesprieku, veselību un veiksmi visās dzīves jomās.

Sveiciena video

Rudē spriež par māju apsaimniekošanu

15. jūnijā Otaņķu pagasta pārvaldē notika iedzīvotāju sapulce, to apmeklēja 37 iedzīvotāji. Tika saņemtas atbildes uz marta beigās un aprīļa sākumā notikušajās mājas sapulcēs uzdotajiem jautājumiem – kas ir atrisināts, kas nē un kāpēc. Piemēram, suņu un  kaķu jautājums. Īpašnieki tika aicināti būt atbildīgākiem un savākt aiz saviem mīluļiem, cienot apkārtējos iedzīvotājus un tos, kas pļauj un slauka. Lūgums rūpēties par koplietošanas telpu, it sevišķi kāpņu telpu, tīrību, atgādinot, ka šīs telpas ir arī jāslauka un jāmazgā. Pārvaldes vadītāja Anda Veidele solīja, ka turpmāk katru nedēļu zvanīs katras mājas vecākajiem, uzdodot jautājumu par mājas vēlmi tikties sapulcē ar kādu no apsaimniekotājiem, lai viņiem uzdotu konkrētus jautājumus.

 

Piedalās Burdona festivālā un gatavojas “Balticai”

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis no 9. līdz 11. jūnijam piedalījās Burdona festivālā Alsungā un Jūrkalnē. Kolektīva vadītāja Solveiga Pētersone atzina, ka festivāls bija noorganizēts visaugstākajā līmenī un norisinājās sirsnīgā gaisotnē, pie tam, bija lieliski laika apstākļi. Piedalījās burdona dziedātāji ne vien no Latvijas, bet arī Gruzijas, Igaunijas un Lietuvas. Konferencē savu grāmatu “Mitoloģiskā saule” prezentēja Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Otaņķniekiem priekšā nozīmīgs notikums – kā vienīgajam kolektīvam pārtstāvēt Latviju starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica” Lietuvā no 4. līdz 10. jūlijam. Foto

Sporta hallē uzsākta alpīnisma sienas uzstādīšana

Projekta ietvaros uzsākti priekšdarbi alpīnisma sienas izveidei Nīcas sporta hallē. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums un darbus veic SIA “Outdoors”. Iepirkuma rezultātā samazinājušās iepriekš prognozētās izmaksas – attiecināmās izmaksas ir 13211 eiro, publiskais finansējums – 90% no attiecināmajām izmaksām, Nīcas novada domes līdzfinansējums – 10% no attiecināmajām izmaksām jeb 1321 eiro. Halle turpina darbu ierastā režīmā. Lasīt vairāk

Aicina darbā pirmsskolas speciālistu

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (1 likme) un pirmsskolas izglītības  metodiķi (0,5 likme). Pieteikumu un CV iesniegt  Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte” vai iesūtīt elektroniski pa e-pastu: pirmsskola@nica līdz  2017. gada 26. jūnijam. Papildus informācija pa telefonu  29132273. Lasīt vairāk

Aicina dot priekšlikumus par autobusu grafika izmaiņām

VSIA “Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta padome pēc iedzīvotāju ierosinājuma 2016. gadā veikusi izmaiņas 1241 reisā, tostarp Nīcas novadā. Lai uzlabotu to novada iedzīvotāju ērtības, kas izmanto autobusu satiksmi, līdz 27. jūnijam par vēlamām izmaiņām zvanīt uz novada domi Gunitai Šimei, tālr.29105652 vai rakstīt gunita.sime@nica.lv. Apkopotā informācija tiks nodota Sabiedriskā transporta padomes izvērtēšanai.

Jauniešu centrs aicina doties pārgājienā

Nīcas Jauniešu centrs piedāvā Nīcas aktīvajiem jauniešiem un viņu vecākiem 21. jūnijā piedalīties pārgājienā. Pārgājiens sāksies plkst. 15 no Jauniešu centra, došanās uz Pūsēnu kāpu, kur paredzēts atpūsties un ieturēties piknika gaisotnē. Turpinājumā – iešana uz Bernātiem gar jūras krastu, kur plkst. 21.00 sāksies fantastisks koncerts “Nakts dziesma”. Pēc koncerta, ap plkst. 23.00, ar pašvaldības autobusu došanās mājup. Lai nepilngadīgs jaunietis bez vecāku klātbūtnes varētu piedalīties pārgājienā, vecākiem jāparaksta atļauja. Vairāk informācijas un pārgājiena noteikumi uzzināmi, zvanot pa tālr. 28808703 Ritai.

Arī vasaras mājām jānoslēdz atkritumu izvešanas līgums

Nīcas novada dome atgādina, ka ne vien pastāvīgajiem iedzīvotājiem, bet arī vasaras māju īpašniekiem un juridiskām personām jānoslēdz sadzīves atkritumu izvešanas līgums ar SIA „CleanR”. To nosaka Ministru kabineta noteikumi un Nīcas novada saistošie noteikumi. Pašvaldības policija apseko mājsaimniecības, lai to kontrolētu. Sods par nenoslēgtu līgumu fiziskajām personām ir 70 līdz 700 eiro, juridiskajām personām – 430 līdz 1400 eiro.

Aicina uz salidojumu RTU absolventus

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 155. jubilejas gadā pirmo reizi Latvijas un RTU vēsturē 30. jūnijā plkst. 14 «Arēnā Rīga» notiks vienots visu 9 RTU fakultāšu izlaidums, vienkopus pulcējot aptuveni 6000 apmeklētāju. Pēc izlaiduma plkst. 19 visi RTU/Rīgas Politehniskā institūta (RPI) absolventi mīļi gaidīti RTU Absolventu salidojumā, kas arī notiks «Arēnā Rīga». Lasīt vairāk

Atpūšoties Bernātu dabas parkā, jāievēro noteikumi

Bernātu dabas parks ar piejūras mežu un mazapdzīvoto pludmali ir lieliska vieta atpūtai. 17. un 18. gadsimtā tika ieguldīts milzīgs darbs, lai nostiprinātu ceļojošās kāpas, kas apputināja plašu teritoriju un arī vairākas piekrastes mājas. Meža zemsedze ir trausla, to viegli var sapostīt. Tādēļ apmeklētājiem jāņem vērā Bernātu dabas parka dabas aizsardzības noteikumi, kas aizliedz iebraukšanu kāpu zonā un telšu celšanu. Ugunskuru drīkst kurināt tikai iekārtotās ugunskura vietās. Bernātu dabas parka jūras teritorijā ir aizliegts braukt ar ūdensmotocikliem. Par šo prasību neievērošanu var tikt piemērots administratīvais sods.

Saņem Apliecinājumu par brīvprātīgo darbu

Nīcas Jauniešu centrs Nīcas vidusskolas izlaidumā pasniedza pateicības jauniešiem, kas ikdienā piedalās Jauniešu centra dzīvē, rīko un apmeklē centra pasākumus. Īpašu pateicību saņēma 12. klases absolvents Edijs Cibulis, kas novada labā bez atlīdzības, rīkojot dažādus pasākumus un veicot darbus, kas saistīti ar novada dzīves uzlabošanu, gada laikā ir nostrādājis 128 brīvprātīgā darba stundas. Puisis saņēma Apliecinājumu, ko varēs turpmāk izmantot  kā pirmās darba pieredzes dokumentu. Visiem interesentiem – Nīcas Jauniešu centrs koordinē Brīvprātīgā darba veicināšanu Nīcas novadā, ikviens jaunietis 13-25 gadu vecumā aicināts iepazīties ar Nīcas novada domes pieņemto nolikumu, līgumu un citu informāciju Jauniešu centrā.

Pasniedz balvu “Nīcas novada cerība”

Jau 17. gadu Nīcas vidusskolas izlaidumā tika pasniegta Nīcas novada domes balva „Nīcas novada cerība” – 150 eiro un piemiņas grāmata. Šogad balvu saņēma Anna Krista Vēliņa. Saskaņā ar nolikumu atzinību „Par ieguldījumu kādā no skolas darbības jomām” pasniedza 5 vidusskolas absolventiem: Emīlam Jansonam, Andrejam Teležim, Henrijam Sileniekam, Laurai Ziemelei, Sandijam Mielavam.

Jāņa Judina gleznās skatāma Nīcas novada daba

8. jūnijā Liepājas muzejā tika atklāta mākslinieka Jāņa Judina personālizstāde. Nīceniekiem viņš ir pazīstams kā gleznošanas kursu vadītājs. Izstādes atklāšanā gados jaunajam māksliniekam un viņa darbiem tika veltīti ļoti atzinīgi vārdi. Jāņa gleznas ir reālistiskas, ikvienam labi saprotamas. Liela daļa no tām tapušas, dodoties dabā, vairākas -Nīcas novadā: Jūrmalciemā, Reiņos, Skatrē, Rudē, Bernātos, Nīcā. Izstāde muzejā būs skatāma līdz jūnija beigām. Foto

Jauniešus aicina kļūt par aktīviem vietvārdu talciniekiem

Vasaras brīvlaikā skolu un augstskolu jaunieši aicināti būt aktīviem “Vietvārdu talkas” dalībniekiem, apzināt un pierakstīt un datubāzē www.vietvardi.lv. reģistrēt vietējos vietvārdus.  Katru mēnesi līdz talkas noslēgumam tiks izcelti čaklākie talcinieki un vietvārdiem krāšņākie novadi, kas tiks sumināti talkas noslēguma pasākumā 20. oktobrī – Vietvārdu dienā.  Vairāk informācijas un papildu materiāli par vietvārdu apzināšanu un reģistrēšanu pieejami šeit.

Drīz varēs izmantot trenažierus

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta “Nāc vingrot svaigā gaisā!” ietvaros paveikti  lielāka daļa no paredzētajiem darbiem – sagatavota pamatne un iebetonēti āra trenažieri un vingrošanas elementi. Bet laukuma iekārtošanas un trenažieru uzstādīšanas darbi vēl turpināsies, tādēļ lūgums būt mazliet pacietīgiem un pagaidīt līdz darbi tiks noslēgti pilnībā. Teritorija ir norobežota ar aizsarglentām, kurām tur jāatrodas līdz laukums tiks nodots ekspluatācijā. Saudzēsim un cienīsim darbu, kas tiek veikts novada iedzīvotāju labā! Foto

Bērnudārzu vērtē Ekoskolas komisija

6.jūnijā pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte” ieradās Latvijas vides fonda Ekoskolu vērtēšanas komisija, lai iepazītos ar mācību gadā paveikto. Nīcas PII “Spārīte’’ šogad padziļināti apguva tēmu “Pārtika“ un piedalījās starptautiskajā projektā “Ēdam atbildīgi!“. Latvijas Ekoskolu vadītājs Daniels Trukšāns, koordinators Edmunds Cepurītis un Ekodizaina kompetenču centra darbiniece Jana Simanovska apskatīja sagatavotos prezentācijas materiālus. Pēc tam notika diskusija, kurā savu viedokli izteica gan komisijas pārstāvji, gan iestādes darbinieki. Tika gūti ierosinājumi un priekšlikumi  turpmākajam darbam. Komisijas gala vērtējums būs zināms augusta beigās. Foto