Bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam

Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju radījis Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu. Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikas nozarē. Lasīt vairāk

Paldies visiem Dziesmu un deju svētku dalībniekiem!

Tauta, kas zina savas saknes un godā tur savas tradīcijas, ir stipra. Un latviešu tauta ir stipra. To vēlreiz pierādīja nupat aizvadītie Dziesmu un deju svētki!

Paldies visiem Nīcas novada pašdarbības māksliniekiem- vidējās paaudzes dejotājiem, sieviešu un vīru koru un Nīcas un Otaņķu etnogrāfisko ansambļu dalībniekiem- par lepnumu un pašapziņu, ar kādu Jūs Nīcas novadu parādījāt Rīgā!

Domes priekšsēdētājs A.Petermanis

Iespējams iegādāties sadzīves atkritumu maisus

Sadzīves atkritumu reizēm privātmājās sanāk vairāk nekā konteinerā vietas. Atgādinām, ka Nīcas tūrisma informācijas centrā iespējams iegādāties sadzīves atkritumu maisus, kurus var piepildīt un izvešanas dienā nolikt blakus konteineram. Atkritumu maisa cena ir EUR 1.35, cenā iekļauta atkritumu izvešana.

“Clean R” atgādina par līgumu slēgšanu vasaras sezonai

Vides pakalpojumu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Clean R” aicina iedzīvotājus, kuri Nīcas novadā uzturas pavasara un vasaras sezonā, pieteikt sezonālo sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu. Lasīt vairāk

Noslēgušies remontdarbi Grīnvaltu sabiedriskajā centrā

Pēc 6 mēnešu perioda, celtniecības darbi, kuru rezultātā Grīnvaltu ciemā būs pavisam jauns sabiedriskais centrs, ir veiksmīgi noslēgušies. Sabiedriskais centrs atrodas Grīnvaltu ciemā, Pērkones ielā 2-1. Iepriekšējo trīs telpu vietā tagad ir viena plaša telpa, kura vēl tiek labiekārtota,- aprīkota ar mēbelēm, stacionārajiem datoriem un mazo sadzīves tehniku. Jaunajā sabiedriskajā centrā būs publiski pieejamas telpas, kur tikties iedzīvotājiem, iesaistīties aktivitātēs, kā arī saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Plānots, ka centrs savu darbību varētu uzsākt šī gada vasaras noslēgumā. Lasīt vairāk  Foto

Sausums Zveju kapos

Sakarā ar ilgstošo sausumu, Otaņķu pagasta Zveju kapsētas akā ir pietrūcis ūdens. Braucot apkopt kapus, aicinām iedzīvotājus paņemt ūdeni līdzi no mājām.

 

 

 

 

Nīcas novada kolektīvi dodas uz Dziesmu un Deju svētkiem

Šis ir atkal lielo Dziesmu un Deju svētku gads. Mūsu novadu svētkos pārstāvēs 5 kolektīvi – Nīcas sieviešu un vīru kori, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Nīca”, Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi. Svētki sāksies 1. jūlijā un tiks atklāti ar svētku gājienu. Atkal plīvos Nīcas košie brunči un “nāks vīri pelēkos vadmalas svārkos”. Lasīt vairāk Šie ir XXV Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki un XV Latviešu Deju svētki. Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga apkopojusi plašu informāciju un  fotogrāfijas par līdzšinējiem svētkiem – kā gadu gaitā mainījies svētku nosaukums un tradīcijas. Īpaši interesanti ar to iepazīties būs esošajiem un agrākajiem koristiem. 

Atjaunotajā Rudes estrādē notiek zaļumballes

Šogad Līgo svētku zaļumballe notika atjaunotajā Rudes estrādē, spēlēja muzikālā apvienība “Duets”. Nakts bija vēsa, bet kārtīgiem dancotājiem pat piedurknes bija uzlocītas. Un dancotāju bija daudz. Viņi bija gan pieklājīgi, gan arī videi draudzīgi – aiz sevis neatstāja neko lieku. Jau zināms, ka šovasar Rudē būs vēl viena zaļumballe – 11. augustā. Šajā datumā visā valstī notiks Vislatvijas zaļumballe. Rudē plānots vērienīgs pasākums “Latvijai -100, mums-10”. Savus 10 pastāvēšanas gadus atzīmēs deju kopa “Labākie gadi”, aicinot kopā visus Nīcas novada pašdarbības kolektīvus. Koncertam sekos zaļumballe ar Rucavas muzikantiem. Zaļumballē būs gaidīts  ikviens dancotgribētājs.

Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina apgleznotu ģerboņu sienu

26. jūnijā plkst.13 pie ēkas Torņa ielā 4 notiks dekoratīvās sienas „Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” atklāšana. Siena ir visu Latvijas pašvaldību, arī Nīcas novada,  dāvinājums valsts nozīmīgajā jubilejā. Panno (apgleznotā siena) ar Latvijas pilsētu un novadu ģerboņiem tapis pēc Rīgas domes un Latvijas Pašvaldību savienības iniciatīvas un to apgleznojis starptautiski pazīstamais latviešu mākslinieks Leonards Laganovskis. Lasīt vairāk Vēl

Etnogrāfiskie ansambļi atgriezušies no festivāla “Baltica”

PAPILDINĀTS. No 16. līdz 21. jūnijam jau vienpadsmito reizi notika krāšņi svētki – festivāls “Baltica”, kura tēma šogad bija “Jāņi. Ziedēšana”. Svētkos piedalījās abi mūsu novada etnogrāfiskie ansambļi – katrs savā vietā un laikā. Nīcenieku spožākais uznāciens bija, izskanot saucējas Veltas Maļikas priekšnesumam, bet otaņķniekiem visatbildīgākais bija ģimeņu dižkoncerts “Dzimtas dziesmas”.  Lasīt vairāk Foto

Saulgriežu vakars ar svētīgu lietu un izturīgiem svinētājiem

Lietus bija ļoti gaidīts, taču 21. jūnija vakarā tas Bernātos sāka līt pašā nepiemērotākajā brīdī, kad bija jāsākas Saulgriežu pasākumam akcijas “Izgaismo Latviju” ietvaros. Neskatoties uz to, notika viss plānotais – pārgājienā pa tūrisma maršrutu „1836”, Saulgriežu rituāls un brīvdabas kino ar kulta filmu „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Lasīt vairāk  Foto

Bibliotēkā izremontētas telpas un apgleznota siena

Nīcas pagasta bibliotēkā noslēdzies 2 telpu remonts. Tās tagad ir oranži pelēkos toņos. Īpašu akcentu rada mākslinieku Agneses un Jāņa Rudzīšu veidotais sienas gleznojums. Rūpīgi atjaunoti līdzšinējie grāmatu plaukti un iegādāti arī jauni. Grāmatas, kas remonta laikā bija  saliktas kastēs un lielās kaudzēs, bibliotēkas vadītāja Rita Ābelīte izvieto plauktos, lai lasītāji tās var ērti apskatīt un izvēlēties. Bibliotēka turpina strādāt ierastā režīmā.

Ar bērniem ir jāpārrunā drošību vasarā

VUGD atgādina: ar bērniem ir jāpārrunā drošas vasaras pavadīšanas pamatprincipi. Vasaras brīvlaiks, saulains laiks un atpūta svaigā gaisā ir tas, ko ar nepacietību gaidīja teju ikviens skolēns, tomēr, ja netiks ievērota drošība, arī šīs patīkamās lietas var aptumšot dažādi nelaimes gadījumi. Lai izvairītos no iespējamām nelaimēm un negadījumiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot vairākus drošības padomus saistībā ar drošību vasarā. Lasīt vairāk

Atjauno Jāņa Čakstes piemiņas zīmi

Bernātos uzsākti Jāņa Čakstes piemiņas zīmes atjaunošanas darbi projekta “Jānis Čakste cauri gadsimtiem” ietvaros. Projektu realizē biedrība “Mēs Bernātiem” un SIA “Granītakmens”. Projektu atbalsta Nīcas novada dome. Jau pavisam drīz varēs iepazīties ar rezultātu. Foto

Piedalās Ekoskolu programmas salidojumā

19.jūnijā Nīcas novada PII “Spārīte” skolotājas devās uz Stopiņu novada Ulbrokas PII “Pienenīte”, kur norisinājās pirmais pirmsskolu Ekoskolu programmas salidojums. Tas pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus no dažādām Latvijas pirmsskolām. Tā bija lieliska pieredzes apmaiņa, kur tika gūta pārliecība, ka izvēlētās darba metodes “Spārītē” ir pareizas, kā arī iegūtas jaunas idejas un ierosme turpmākajam darbam.

Novada domes lēmumi

20. jūnijā tika sasaukta ārkārtas novada domes sēde sakarā ar ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Dome nolēma pieprasīt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Kurzemes reģionā no 2018. gada 25. jūnija līdz 2018. gada 24. augustam un lēmumu nosūtīt Zemkopības ministrijai. Pamatojoties uz Nīcas kultūras nama direktores Agijas Kauneses iesniegumu Dome nolēma atbrīvot A.Kaunesi no amata ar ar š.g. 2.jūliju, pusēm savstarpēji vienojoties. Lasīt vairāk