Tiekas novadu vadītāji

002Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis 19. novembrī domē uzņēma Lejaskurzemes novadu vadītājus. Pēc Liepājas rajona padomes likvidēšanas šādas darba tikšanās katru mēnesi pārmaiņus notika kādā no pašvaldībām. Šī ir pirmā reize pēc pašvaldību vēlēšanām, kad pašvaldību vadītāji izdiskutē jautājumus, kas saistoši visos novados, kā arī dalās pieredzē. Foto

Aicina iesaistīties teritorijas plānojuma apspriešanā

015No 2011. gada jūnija SIA “Metrum” sadarbībā ar pašvaldības darbiniekiem un darba grupu, kurā no katra novada ciema pārstāvēts viens iedzīvotājs, norit darbs pie Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādes 2013.-2025. gadam. No 4. -25. novembrim publiskai apspriešanai tiek nodota  teritorijas plānojuma pilnveidotā 1. redakcija.  Ir apstiprināts Nīcas novada Vides pārskats. Tie pieejami ne vien mājas lapā, bet arī Novada domē, Otaņķu pagasta pārvaldē, Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros. Apspriešanas sanāksme notika 8. novembrī. Lasīt vairāk

Ko godinājām svētku pasākumā

043Šogad novada iedzīvotāji ir bijuši ļoti atsaucīgi, aizpildot anketas un veltot atzinīgus vārdus saviem novadniekiem. Pašvaldības deputāti nopietni izvērtēja ieteikumus un pieņēma lēmumu Latvijas dzimšanas dienas sarīkojumā, kas Nīcas kultūras namā notika svētdien, 17. novembrī, īpaši godināt Alīdu Vārnu, Dainu Siksnu un Initu Ķaupeli. Par pārējiem lasīsim novada avīzē. Lasīt vairāk
Foto

Daudz laimes dzimšanas dienā, mana Latvija!

bd21Latvijas dzimšanas dienai veltītie pasākumi bērnudārzā noslēdzās 15. novembrī ar uzvedumu „Ceļojums uz Latvijas galvaspilsētu – Rīgu”. Pēc svētku brokastīm bērni devās uz zāli, kura bija saposta atbilstoši valsts svētkiem. Pasākums sākās ar Latvijas Valsts himnu, kuru dziedāja līdzi pat paši mazākie ķipari. Tā soli pa solim bērnudārza darbinieki cenšas ieaudzināt bērnos piederību savai Dzimtenei – Latvijai, jo viss lielais sākas no mazā. Foto

Latviju svētkos piemin paši mazākie

20131114_113428Latvijas dzimšanas dienai veltītas aktivitātes notiek arī pašiem mazākajiem – bērnudārza bērniem. Trešdien viņi piedalījās sporta sacensībās, lai kļūtu par stipriem un spēcīgiem Latvijas aizstāvjiem. Ceturtdien 1. un 5. grupas bērni Bernātos uzkāpa Čakstes kalnā, kur uzzināja par pirmo Latvijas Valsts prezidentu, bet pie jaunajām skulptūrām izrunāja par Nīcas novada lepnumu – krāšņo tautastērpu. Piektdien mūsu jaunā paaudze Latvijai svētkos dāvinās koncertu. Foto

Saposīsim savas mājas svētku rotā!

Latvijas karogsViens no Latvijas valsts simboliem ir sarkanbaltsarkanais Latvijas valsts karogs, kura lietošanu nosaka Latvijas valsts karoga likums. 18. novembris – Latvijas dzimšanas diena – ir īpaša reize, kad sapošam savas mājas svētku rotā. Lasīt vairāk

Piemin Latviju un tās vēsturi

???????????????????????????????Svētku nedēļas ietvaros mūsu novadā notiek daudzveidīgas aktivitātes. Lai jaunā paaudze zinātu par Latvijas pirmsākumiem, visvairāk pasākumu ir novada skolās: konkursi, izstādes, vēsturei veltītas stundas, svinīgās līnijas. Nīcas vidusskolā par tradīciju kļuvusi došanās uz Brīvības cīnītāju atdusas vietām, lai sakoptu tās, dotos lāpu gājienā un atcerētos vēsturiskos notikumus. Bērnudārza bērni dziedās dziesmas par Latviju un sportos, lai kļūtu par kārtīgiem Latvijas aizstāvjiem. Nīcas Senlietu krātuvē skatāma izstāde, bet kultūras namā – dokumentālā filma “Atmodas Antoloģija”. Visi aicināti uz Latvijas dzimšanas dienas pasākumu 17. novembrī, bet logos iedegt svecītes – 18. novembrī.

Transports komunālās saimniecības vajadzībām

032Nīcas pašvaldības pārziņā nodota automašīna, kas pirms vairākiem gadiem par pašvaldības līdzekļiem tika iegādāta plānotā Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta vajadzībām. Tā kā punkta izveide Nīcā kavējās, transportu izmantoja Priekules slimnīca. Tagad valsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai ir iegādātas jaunas automašīnas un līdzšinējā vairs nav vajadzīga. Tā nobraukusi 400 000km un ir ļoti labi uzturēta. Automašīnai noņemtas atšķirtības zīmes un speciālais aprīkojums. Transportu izmanto komunālās saimniecības vajadzībām.

Godina Brīvības cīnītājus

lapu gajiens11. novembrī, Lāčplēša dienā, Nīcas vidusskolā ar svētku līnijām rīta pusē aizsākās Tēvzemes nedēļa, kuras laikā notiek dažādas aktivitātes. Par tradīciju kļuvusi 9. klases un skolēnu valdes prezidija došanās uz Brīvības cīnītāju atdusas vietām kapsētās un lāpu gājiens uz Pankoka kapiem. Foto – skolas mājas lapā. Pasākumus filmēja LTV 7, to varēsim skatīties sestdien, 16. novembrī, plkst. 9.50 raidījumā “Tādas lietas” ar atkārtojumu 22. novembra rīta raidījumu blokā, kā arī ziņu portālā zinas.tv

Apskata karavīru formas un ekipējumu

012Svētku nedēļā  Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga ir iekārtojusi un aicina apmeklēt izstādi “Latvijas karavīri dažādos laikos”. Tur skatāmas karavīru formas un ekipējums. 12. novembrī vēstures stunda krātuvītē bija 12. klases skolēniem. Agrākais zemessargs Andris Bumbulis, kam pieder lielākā daļa izstādes eksponātu, saistoši stāstīja par karavīru dzīvi un atbildēja uz jautājumiem. Kā katru gadu, izstāde var iepazīt Latvijas Brīvības cīnītājus, kas dzimuši un dzīvojuši mūsu novadā. Foto