Rūķi rada svētku noskaņu

26. decembrī Otaņķu Tautas namā notika Ziemassvētku pasākums novada pirmsskolas vecuma bērniem “Čučumuižas Ziemassvētku pasaka”. Pasākums ar iemīļotā TV raidījuma “Čučumuiža” rūķiem Kikī, Bombondziņu, Kikī māsiņu Kiki un rūķīšu krustmāti Kristīni tika aizvadīts jaukā un sirsnīgā gaisotnē. Rūķi iesaistīja rotaļās un atrakcijās kā mazos, tā arī lielos apmeklētājus. Pasākumu kupli apmeklēja Otaņķu pagasta bērni, bet pavisam maz – no Nīcas pagasta. Foto

Iznācis novada avīzes Ziemassvētku numurs

Jaunāko novada avīzes numuru  var lasīt mājas lapā, 23. decembrī tas ievietots arī pastkastītēs.

Pasniedz atzinības rakstu Dīķu ģimenei

Vienai no Kurzemes dižģimenēm – Dīķu ģimenei no Otaņķu pagasta – Ziemassvētku laikā tiek pasniegts Kurzemes plānošanas reģiona atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas nākotnes veidošanā, kopjot ģimeniskās vērtības un audzinot krietnu, gudru un sabiedriski aktīvu jauno paaudzi. Dāvanai pievienots žurnālu “Ilustrētā Junioriem” un “Ilustrētā Pasaules Vēsture” abonements.

Pabeigta projekta ”Svētdienas Rīts” īstenošana

Nīcas ev.lut. draudze šā gada nogalē ieguva finansējumu LELB Diakonijas centra izsludinātajā projektu konkursā, lai Ziemassvētku laikā draudzes vecākajiem locekļiem dāvinātu kristīgā žurnāla “Svētdienas Rīts” abonementu 2017. gadam. Kopumā 15 draudzes seniori, kas vecāki par astoņdesmit gadiem, tika apkmeklēti savās dzīvesvietās un tika pasniegts žurnāla abonoments. Viens abonoments tika dāvināts arī Nīcas pagasta bibliotēkai. Projektu koordinē Ieva Birule-Bobinska. Foto

Apstiprināts plānojums Baltijas jūras piekrastes attīstībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) divu gadu ilgā periodā izstrādājusi pirmo nacionāla līmeņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastei, kurā iekļauts arī Nīcas novads. Tā mērķis un uzdevums ir saglabāt Baltijas jūras piekrastes unikālo dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicināt ekonomisko attīstību šajā teritorijā. Plānojums ir nozīmīgs arī mums, jo tajā ir iezīmētas plānotās attīstāmo vietu Jūrmalciemā un Bernātos aktivitātes, kas kalpos tālākai investīciju piesaistei. Ar plānojuma izdruku var iepazīties Nīcas pagasta bibliotēkā. Viens no apkopotās informācijas piemēriem: kartoshēma ar pludmaļu apmeklētību un galvenie apmeklētāju plūsmu virzieni uz piekrasti. Visu informāciju par plānojumu skatīt VARAM mājaslapā.

Makšķerēšanas kartes var iegādāties internetā

Ar 2017. gada 1. janvāri makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu realizāciju internetā vietnē www.makskeresanas karte nodrošinās SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Volejbolisti gūst pārliecinošu uzvaru

19. decembrī Nīcas volejbolistu komandai līdzēja mājas sienas un tika iegūta pārliecinoša uzvara pār komandu “Veterāni” ar rezultātu 3:0. Nākamā volejbola spēle Nīcas sporta hallē notiks 16. janvārī plkst. 19.30.

 

Rūķu darbnīcā tiek piepildītas 66 svētku paciņas

Par gaišu un sirsnīgu tradīciju jau vairākus gadus kļuvusi Nīcas novada domes Sociālā dienesta rīkotā Ziemassvētku labdarības akcija.  Sociālais dienasts ir gluži kā rūķu darbnīca. Pateicoties daudziem atbalstītājiem – uzņēmumiem, kolektīviem un privātpersonām – tiek gatavotas 66 svētku paciņas, lai iepriecinātu novada vientuļos pensionārus, ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus, maznodrošinātās ģimenes ar bērniem. Lasīt vairāk Foto

Saka paldies kapsētu pārziņiem

Cilvēka aiziešana ir skumjš notikums, un ir svarīgi, ja rūpes par atvadīšanos no mīļajiem kaut mazliet tiek atvieglotas. Tāda ir kapsētu pārziņu sūtība. Novada kapsētu uzraugs Andrejs Geslers un Komunālā pārvalde 16. decembrī aicināja uz Ziemassvētku ieskaņas pasākumu kapsētu pārziņus un kapsētu uzturēšanā iesaistītos pašvaldības darbiniekus, lai pateiktos par viņu nozīmīgo darbu. Foto

Skaistākais Latvijas daiļdārzs ir Nīcā

Jau pirms kāda laika tika saņemta ziņa, ka Skrodu ģimenes dārzs „Kristapos” konkursā „Par skaistāko daiļdārzu un lauku sētu Latvijā 2016. gadā” ir saņēmis nomināciju “Skaistākais daiļdārzs” un atzīts par vienu no Latvijas skaistākajiem dārziem. Taču konkursa noslēguma pasākums notika tikai 13. decembrī Rīgā, Latvijas Dabas muzejā nelielā, bet draudzīgā pulciņā, ļoti sirsnīgi. Daudz labu vārdu tika veltīts Nīcas novadam. Lasīt vairāk

Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un “Tirdzniecības pasākumi”. Lasīt vairāk

Dejotāji ceļu uz Latvijas simtgades svētkiem jau sākuši

10. decembrī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nīca” Aizputes sporta centrā „Lejaskurzeme” piedalījās tradicionālajā Ziemassvētku ieskaņas lielkoncertā „No sirds uz sirdi”. Šogad  piedalījās ap 400 dejotāju no 23 Liepājas apriņķa deju kolektīviem- no Liepājas, Aizputes, Priekules, Pāvilostas, Grobiņas, Vērgales, Gaviezes, Lieģiem, Vaiņodes, Durbes, Vecpils un Nīcas. Koncertu kuplināja pūtēju orķestris „Kazdanga”. Visas dienas garumā notika mēģinājumi, lai izveidotu vērienīgo uzvedumu. Var teikt, ka dejotāji savu ceļu uz Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētkiem ir sākuši. Koncertam sekoja balle. Lasīt vairāk Foto

Paldies par ziedojumiem!

Akcija „Zvaigzne Austrumos”šobrīd ir gandrīz noslēgusies, un akcijas mājas lapā ir redzams, ka pavisam  izdevies sagatavot vairāk kā 4 tūkstoši kastīšu. Aivars un Sandra Vadoņi saka paldies Nīcas novada ļaudīm, kas atsaucās un gribēja piedalīties! Caur Mežgalciema draudzi akcijai tika ziedoti vairāk nekā 300 eiro. Paldies arī kastīšu gatavotājiem un individuālajiem ziedotājiem! Lai sirdi sasilda prieks, gandarījums, mīlestība, Dieva klātbūtne!

Atgādina par maksājumu veikšanu

Gada nogale nāk ne vien ar Ziemassvētku noskaņu, bet arī ar atbildību un pienākumiem. Nīcas novada dome atgādina, ka līdz gada beigām vajadzētu atcerēties veikt visus maksājumus – par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokli u.c.

Darbu novadā atsāk Lauku attīstības konsultants

Lauku konsultāciju un izglītības centrs atjaunojis darba līgumu ar līdzšinējo Valsts Lauku tīkla Lauku attīstības konsultantu Ainaru Sīkli, ir precizēti darba pienākumi. Sākot ar 13. decembri viņš apmeklētājus pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 12.00 pieņem Otaņķu pagasta pārvaldē.  Pēc veiktā remonta pieņemšana būs arī Nīcas ambulances ēkā. Par to informācija sekos. Sazināties ar A.Sīkli var, zvanot 28694069.

Sieviešu basketbola komandai nodrošinās treneri

Līdz ar jaunās sporta halles atvēršanu, 13 novada sievietes aktīvi uzsākušas trenēties basketbolā. Lai atbalstītu viņu vēlmi uzlabot prasmes un iemaņas basketbolā un varētu startēt Lejaskurzemes čempionātā, domes sēdē tika apstiprināta basketbola trenera amata vieta Nīcas sporta centrā uz nepilnu darba laiku – 4 stundas nedēļā.