Blakus stadionam būs brīvdabas trenažieri

Pašvaldības īstenotā ELFLA projekta „Nāc vingrot svaigā gaisā!” ietvaros 23. maijā SIA “A-Land” uzsāka darbus blakus Nīcas vidusskolas stadionam. Tika demontētas novecojušās vingrošanas ierīces un uzsākta laukuma sagatavošana, kam sekos 11 publiski pieejamu brīvdabas trenažieru uzstādīšana. Visi darbi jāpabeidz līdz 30. jūnijam. Projekta publiskais finansējums ir 20122 eiro, Nīcas novada domes līdzfinansējums – 2728 eiro. Foto

Vai personu apliecinošais dokuments ir vēl derīgs?

Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās, jāuzrāda DERĪGS personu apliecinošs dokuments. Apskatiet pasi vai elektronisko identifikācijas karti un pārliecinieties par tās derīgumu! Lasīt vairāk

“Nīcas kausā” piedalās gandrīz 100 airētāji

20. maijā jau otro gadu pēc kārtas Bārtas upē pie “Upeskrastiem” notika airēšanas sacensības “Nīcas kauss”. Speciāli izbūvētajā trasē spēkiem mērojās 93 sportisti no Latvijas un Lietuvas. No Nīcas airēšanas skolas dalībniekiem labākie rezultāti Laurai Vecbaštikai – 1. vieta U-14  grupā,  Elīzai Šēferei – 2 . vieta U-16 grupā,  Dāvim Jaunzemim 5. vieta un Raineram Jākobsonam 6. vieta U-14 grupā,  Rolandam Kokinam – 7. vieta U-16  grupā. Ceļojošo “Nīcas kausu” izcīnīja komanda “Rīdzene”. Jau nākošajā dienā mūsu airētāji piedalījās sacensībās Liepājā “Atvara kauss 2017”. Savās vecuma grupās Laurai – 2. vieta, Elīzai – 3.

Skata pulksteņus un pēta dzimtas kokus

Sestdien, 20. maijā, Muzeju nakts pasākumu Nīcas Senlietu krātuvē apmeklēja 26 iedzīvotāji. Viņi ar interesi apskatīja izstādi „Dzimtas laika rats” ar 62 seniem pulksteņiem no Nīcas un Otaņķu Senlietu krātuvēm. Vecākais ir dāvinājumā no Božu dzimtas, gatavots 1789. gadā. Daļa apmeklētāju ar interesi pētīja krātuves vadītājas Gitas Vanagas apkopotos nīcenieku dzimtas kokus un papildināja tajos esošo informāciju. Bija arī tādi, kas pirmo reizi apmeklēja Senlietu krātuvi, jo darbdienās tādu iespēju nav. Izstāde būs apskatāma līdz 16. jūnijam. Foto

Organizē ērģeļmūzikas festivālu

Nīcas Mūzikas skola sadarbībā ar Rucavas un Pāvilostas novada pašvaldību un Sakaslejas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības fondu  organizē mazo Kurzemes mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu ērģeļmūzikas festivālu “Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē”. No 1. līdz 3. jūnijam aktivitātes un skolu audzēkņu koncerti notiks Rucavas ev. lut. baznīcā, Liepājas sv. Jēkaba katedrālē un Trīsvienības baznīcā, kā arī 22. jūlijā festivāla “Zaļais stars” ietvaros Sakaslejas ev. lut. baznīcā kopā ar komponistu U.Marhileviču un citiem Latvijas mūziķiem. Meistarklases vadīs Nīcas Mūzikas skolas absolvente Līga Dejus.

Aicina uz mūsu novadnieku gleznu izstādi

No oktobra līdz aprīlim Nīcas Pieaugušo izglītības centrā notika gleznošanas kursi gleznotāja Jāņa Judina vadībā. 27. aprīlī, pēdējā kursu nodarbībā, Nīcas kultūras nama Pelēkajā tika izvietota šīs sezonas kursu apmeklētāju – Ingas Šenfeldes, Daigas Dīķes, Daces Kalējas, Agitas Simsones, Agitas Ābolas, Jogitas Brēdiķes, Gunitas Ābolas – darbu izstāde. Fotogrāfija neatklāj patieso gleznas skaistumu, tādēļ ikviens aicināts klātienē novērtēt novadnieku gleznas, kas būs apskatāmas līdz 31. maijam.

Koncertu sniedz interešu izglītības audzēkņi

Jau otro gadu Nīcas Mūzikas skolā tiek īstenota interešu izglītības “Mūzika”, kuru apmeklē ne vien jaunieši, bet arī pieaugušie. 17. maijā viņi sniedza koncertu. 11. maijā Nīcas Mūzikas skola rīkoja pavasara un ģimenes dienas koncertu “Ar pavasari un cerību sirdī…” Audzēkņi muzicēja kolektīvās muzicēšanas ansambļos, izpildot skaņdarbus no senām dejām, klasikas līdz pat mūsdienu populārajai mūzikai un pat pašsacerētus skaņdarbus. Paldies tika teikts vecākiem, kas aktīvi iesaistās skolas darbā un motivē bērnus talanta izaugsmē. Pateicības vārdi tika veltīti arī skolotājiem, kas ieguldījuši milzīgu darbu, gatavojot audzēkņus konkursiem un koncertiem.

Mūzikas skolā varēs apgūt arī sitaminstrumentu spēli

15., 16., 17. maijā no 13.00 līdz 18.00 aicina pieteikties jaunus  audzēkņus, kas nākošajā mācību gadā vēlas mācīties Nīcas Mūzikas skolā. Līdz šim var apgūt klavierspēli, ģitāras spēli, vijoļspēli, flautas spēli un saksofona spēli, bet ar nākošo gadu – arī sitaminstrumentu spēli. Mūzikas skolas audzēkņi aktīvi un ar labiem panākumiem piedalās valsts mēroga un starptautiskos konkursos un meistarklasēs. Lasīt vairāk

Veic izmaiņas halles maksas pakalpojumu noteikumos

Lai veicinātu Nīcas sporta halles pilnvērtīgākas izmantošanas iespējas novada aktīvākajiem sportistiem, domes sēdē apstiprināja izmaiņas halles maksas pakalpojumu noteikumos. Nīcas novada sporta komandu dalībnieki, kas pārstāv novadu Kurzemes un augstāka mēroga sacensībās, reizi nedēļā varēs apmeklēt trenažieru zāli bez maksas. Savukārt aktīvākie trenažieru zāles apmeklētāji varēs iegādāties trenažieru zāles mēneša abonementu ar neierobežotu apmeklējumu skaitu.

Izcīna 1. vietu basketbola čempionātā

13. maijā par Lejaskurzemes novadu čempiona titulu basketbolā cīnījās četras labākās komandas-LPPP/Nīca, Dunika, Kalēti un Vērgale. Cīņā par 3. vietu pārliecinošu uzvaru izcīnīja Vērgales komanda, pieveicot Kalētus 100: 54. Spēlē pret Duniku Nīcas komanda guva uzvaru ar 11 punktu pārsvaru – 66:55. Kopvērtējumā Kalētiem 4. vieta, Vērgalei 3. vieta, Dunikai 2. vieta, Nīcai 1. vieta. Rezultatīvākie mūsu komandā: Dāvis Silenieks- 22 punkti, Mārtiņš Kravčenko-14 , Toms Leiteris- 12, bet labākais turnīra spēlētājs – Māris Štībelis. Arī Nīcas basketbola komanda tikusi pie pirmā kausa – par 3. vietu.

Rūpīgi jāiepazīstas ar noslēgtajiem līgumiem

Saistošajos noteikumos  „Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” ir teikts, ka iesniegums par lauksaimniecībā un mazdārziņu vajadzībām izmantojamās zemes nomas pagarināšanu novada domē jāiesniedz 2 mēnešus pirms nomas termiņa beigām. Pieredze rāda, ka nereti zemes nomnieki vieglprātīgi izturas pret šo jautājumu – ne vien aizmirst par pagarināšanu, bet arī nezina, kur palicis viņu nomas līgums. Šobrīd visa pašvaldības lauksaimniecības zeme tiek apsaimniekota, brīvu zemju faktiski nav. Nīcas novada dome atgādina – ja savlaicīgi nav saņemts iesniegums, nomas līgumu var nepagarināt un zemi nodot izsolē kā brīvo nomas zemi.

Fotografē novadu no mākoņiem

Nīcas novadu 13. maijā apmeklēja uzņēmuma “Skyfoto” fotomākslinieki. Izmantojot dronu, viņi fotografēja novada teritoriju no augšas, meklējot pievilcīgākos skatus. Diena bija izvēlēta īpaši piemērota – gandrīz bez vēja, saulaina, pie tam, dabā šobrīd vērojamas košas krāsas. Fotografēts tika gan no dažu desmitu metru augstuma, gan arī pārsniedzot 200 metrus, kad skatāma plašāka teritorija. Uzņemtās fotogrāfijas tiks izmantotas tūrisma un prezentācijas vajadzībām, tās saņemsim pēc apstrādes. Foto

Uzstādīs jaunas video novērošanas kameras

Lai uzlabotu drošību, Nīcas novadā jau bija plānots papildus līdzšinējām uzstādīt vairākas jaunas mūsdienīgas videonovērošanas kameras. Saņemts piedāvājums no Kurzemes plānošanas reģiona – iesaistīties Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”. Dome atbalstīja dalību projektā, paredzot līdzfinansējumu novērošanas kameru un datu pārraides iekārtu iegādei. Projekta realizēšana paredzēta līdz 2018. gada beigām.

Sakārtos ambulances ieeju

Pašvaldības deputāti domes sēdē apstiprināja finansējuma piešķiršanu Nīcas lauku ambulances ieejas mezgla sakārtošanai. Lai nodrošinātu drošu ieeju ambulancē, nomainīs ārdurvis un iekšdurvis, izlīdzinās grīdas līmeņu starpību, lai varētu ērti iebraukt ar invalīdu vai bērnu ratiņiem, mainīs ieejas mezgla jumtu, kas ir kritiskā stāvoklī.

Pateicas par Latvijas neatkarības aizstāvēšanu

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības apbalvojumu komisijas priekšsēdētājs Romualds Ražuks 15. maijā Jūrmalciema sabiedriskajā centrā 13 barikāžu dalībniekiem pasniedza pateicības rakstus par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā. Nīcas Senlietu krātuves vadītājas Gitas Vanagas mudināti dalībnieki atcerējās 1991. gada janvāra notikumus. Pierakstītās atmiņas ir aizsūtītas uz Rīgu, kā arī glabājas mūsu Senlietu krātuvē kā nozīmīga liecība par neziņas un satraukumu pilno laiku. Pasākumā emocionālus priekšnesumus sniedza Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Foto

Ambulancē piedāvās magnetoterapijas procedūru

Lai novada iedzīvotājiem varētu piedāvāt daudzveidīgākas veselības uzlabošanas iespējas, Nīcas lauku ambulance ir iegādājusies magnetoterapijas aparātu “Easy Qs” fizikālo terapiju procedūru veikšanai. Magnetoterapija iedarbojas uz organismu ar pastāvīgu vai impulsveida zemas frekfences magnētisko lauku. Tā noderīga kāju asinsvadu saslimšanas, ginekoloģisko slimību, kaulu lūzumu, locītavu slimību, sporta traumu u.c. gadījumos. Tā veicina audu trofiku, paplašina asinsvadus, samazina sāpes, ārstē iekaisuma procesus, samazina tūsku. Sertificēta medicīnas māsa procedūras veic tikai ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu. Domes sēdē apstiprināja procedūras cenu – 2.15 eiro. Vairāk par terapiju Foto