Rīcības dienas PII “Spārīte”

Šī gada Rīcības dienās Nīcas bērnudārza bērni noskaidroja, kur ziemas miegu pavada skudras, eži, kurmji, mārītes un bites. Nedēļas gaitā katra grupa ar uzzināto iepazīstināja pārējos bērnus. Rīcības dienu noslēgumā  visi devās PII “Spārīte” pagalmā uz rudens talku. Bērni grāba nokritušās lapas, tā tā veidojot ziemas migas ežiem un skudrām. Lasīt vairāk

Tiekas ar pirmās vidusskolas klases audzēkņiem

2017. gada rudens Nīcas vidusskolai ir jubilejas laiks. Ir pagājuši 60 gadi, kopš Nīcas skolas telpās skolēni iegūst vidējo izglītību. Piektdiena, 3. novembris, skolai bija īpaša, jo ciemos ieradās tālā 1957. gada pirmās vidusskolas klases audzēkņi. Bezgala sirsnīga, emocionāli bagāta un interesanta izvērtās tagadējo vidusskolēnu un ciemiņu tikšanās un sarunas par skolā aizvadītajiem gadiem un pieredzi.

LLKC apkopo informāciju par plūdu radītajiem zaudējumiem

Lai Eiropas Komisijai sniegtu pilnīgāku izvērtējumu saistībā ar plūdu radītajiem zaudējumiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Zemkopības ministrijas uzdevumā apkopos informāciju par plūdu radītajiem postījumiem arī tajos Latvijas reģionos, kuri nebija iekļauti Ministru kabineta izsludinātajā ārkārtas situācijas zonā. Lūgums aizpildīt zaudējumu pieteikuma veidlapas un līdz 3.11.2017. iesniegt Liepājas konsultāciju birojā (Bāriņu iela 15, Liepāja) vai LLKC Lauku attīstības konsultantam Ainaram Sīklim, tālr.28694069. Pieteikuma veidlapas pieejamas arī LLKC mājaslapā

Lietuvieši interesējas par piekrastes attīstību

3. novembrī Nīcas novada pašvaldību apmeklēja Klaipēdas reģiona pašvaldības speciālisti. Viņi interesējās par plāniem piekrastes attīstībai. Pēc tikšanās domē Lietuvas pārstāvji devās uz Jūrmalciemu.

Aicina skolas muzejā uz cimdu izstādi

Ikviens interesents tiek aicināts uz Nīcas vidusskolas muzeju, lai līdz 9. novembrim apskatītu ļoti interesantu izstādi – “Kūlainis, pērstainis, delnainis.” Izstāde ir par dažādiem un ļoti interesantiem, seniem cimdu rakstiem.

Jauniešu centrā tagad ir klavieres un akvārijs

Šogad Nīcas Jauniešu centrā ir ļoti daudz apmeklētāju un notiek dažādas aktivitātes. 3. novembrī aktīvākie jaunieši dodas uz Kuldīgu, lai piedalītos Kuldīgas Jauniešu mājas rīkotajā pasākumā “Šausmu māja”. Pateicoties labiem draugiem Nīcas Jauniešu centrs ticis pie pie klavierēm “Rīga” un milzīga 500 litru liela akvārija, kas nereti piesaista vairāk nekā dators. Lasīt vairāk

Bērnudārzā atzīmē Helovīna svētkus

31.oktobra pēcpusdienā, visu svēto dienas priekšvakarā, PII “Spārīte” bija spoku pārņemta. Grupas bija izrotātas atbilstoši Helovīna tematikai, bērni bija ietērpušies interesantos kostīmos un kopā tika grebti ķirbji. Vakarpusē tie tika iznesti ārā un iedegti pie PII “Spārīte” galvenās ieejas. Paldies vecākiem, kas no mājām bija atnesuši lielus un izgrebtus ķirbjus. Dienas noslēgumā uz bērnudārzu ciemos bija atbraukusi rūķenīte Notiņa ar jautrām un skanīgām dziesmām. Bērni kopā ar viņu varēja gan dziedāt, gan dejot, gan iet rotaļās. Foto

Rudens lapas kapsētās

Pie kapsētām ir uzstādīti atkritumu konteineri gan sadzīves atkritumiem (svecēm, maisiņiem, papīram u.c.), gan arī zaļajiem atkritumiem (novītušajām puķēm, nezālēm, lapām). Rudens lapu ir tik daudz, ka konteineri ļoti ātri piepildās. Tādēļ rudenī lapas lūgums glīti sabērt kaudzē kapsētas pārziņa norādītā vietā, lai tās varētu savākt un izmantot kompostam. Tomēr lūgums ievērot – tikai lapas, kopā ar citiem gružiem komposts nav derīgs!

Roberta atziņas novērtē kā vislabākās

Jau otro gadu 7.-9.klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties sevis izzināšanas un karjeras veidošanas projekta “Esi Līderis!” pamatskolas programmā “Starts” (konsultējošā skolotāja Agita Mače). Oktobrī tika izsludināts konkurss “Latvija, mēs augam Tev!”, kurā skolēniem bija jānofotografē bilde, kas atspoguļo  iedvesmojošu darbību, kas ikdienu padara krāsaināku, atklājot ko jaunu. Fotogrāfijai bija jāpievieno īss apraksts un gūtās atziņas. No Nīcas vidusskolas tika aizsūtīti 10 darbi. Kopumā projektam tika iesūtītas vairāk nekā 50 fotogrāfijas ar atziņām, no kurām par vislabāko tika atzīts Nīcas vidusskolas 9.klases skolēna Roberta Šīmaņa darbs un iegūta 1.vieta valsts mērogā. 

Ieeja ambulancē būs ērtāka un drošāka

Noslēgusies Nīcas ambulances ieejas atjaunošanas pirmā kārta. Izgatavotas un nomainītas ārdurvis, veikts vējtvera remonts ar jaunas grīdas izbūvi, nomainīts ieejas jumtiņa segums un ierīkotas notekas. Atjaunošanas dokumentāciju izstrādāja a/s “Būvmeistars”, remontdarbus veica SIA “Taigers”. Līguma cena – 9763,06 eiro. Darbu otrā kārta tiks veikta 2018. gadā. Tad tiks pārbūvēta ieejas platforma un pakāpieni, izbūvēts jauns, noteikumiem atbilstošs panduss (uzbrauktuve) ieejas kreisajā pusē, kā arī veikta gājēju taku bruģēšana.

Izzina novada uzņēmēju vajadzības

PAPILDINĀTS. Norit intensīvs darbs “Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas un rīcības plāna 2018.-2030.gadam” izstrādē. 31. oktobrī tikās novada uzņēmēji – lauksaimnieki, tūrisma uzņēmēji, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji. Stratēģijas izstrādātāji mudināja uzņēmējus izteikt savu jomu aktuālās vajadzības un to, kādu atbalstu vēlētos saņemt no pašvaldības. Attīstības nodaļas darbinieces ir pateicīgas ikvienam uzņēmējam, kas atrada laiku, lai piedalītos. Ir noskaidroti virzieni, ko ir svarīgi iestrādāt stratēģijā un pēc tam soli pa solim īstenot. Foto

Iegūst III vietu konkursā „Sudraba flauta”

25.-27. oktobrī Rīgas norisinājās II Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss „Sudraba flauta”. No Nīcas Mūzikas skolas konkursa junioru grupā debitēja 2. flautas klases audzēkne Evija Latvena (ped. Sigita Briljonoka, konc. Monta Balode), iegūstot III  vietas diplomu. Šo dienu gaitā Evija ne tikai startēja konkursā un ieklausījās citu dalībnieku sniegumā, bet arī piedalījās meistarklasēs un lekcijās, gūstot noderīgu informāciju. Lasīt vairāk

Pieminot Mūžībā aizgājušos

Tradicionāli 26. novembrī notiek mirušo piemiņas pasākumi, kad, aizdedzot svecītes, pieminam savus aizgājušos tuviniekus. Svecīšu vakars Pērļu kapos  notiks sestdien, 25. novembrī, plkst.16; Dzimtenes kapos  – svētdien, 26. novembrī, plkst.16; Miera kapos -sestdien, 4. novembrī, plkst.14.

Iegūsti profesiju, pilnveido esošo

5. oktobrī tika atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku. Pieteikties var līdz 6. novembrim. Lasīt vairāk

Katrai mājai nepieciešama māju norādes zīme

Ne vien pastniekiem, bet arī operatīvajiem dienestiem nereti ir problēmas atrast mājas, ja nav uzstādīta māju norādes zīme. Novada dome ir apstiprinājusi māju norādes zīmju standartu – ar baltiem burtiem uz tumši zaļa pamata (tas pieejams www.nica.lv/pašvaldība/dokumenti). Šādas zīmes Liepājā gatavo vairāki reklāmas dizaina uzņēmumi. Protams, drīkst gatavot arī mākslinieciski noformētas norādes zīmes.

Organizē braucienu uz Ziemassvētku koncertu

Tiek plānots kolektīvs brauciens uz Ziemassvētku koncertu 17. decembrī plkst.18.00 Liepājas teātrī. Biļetes cena 15 eiro. Pieteikties un samaksāt līdz 17. novembrim pie Ritas Ābelītes – 26011455 vai Ineses Šalmas – 28808984