Satiekas represētie

Kaut arī 25. marts daudziem Nīcas un Otaņķu pagastu iedzīvotājiem ir sāpju pilns datums, jau vairākus gadus šajā dienā viņi satiekas, lai atcerētos ne tikai skumjos, bet arī priecīgos stāstus par Sibīrijā pavadītajiem gadiem. Tas bija viņu bērnības un jaunības laiks. Brīdis pie piemiņas akmeņiem, atceroties tos, kas nepārnāca, dziesmas kopā ar mūziķi Zandu Štrausu un vokālo ansambli “Sentiments”, Gitas Vanagas apkopoto dzīvesstāstu un fotogrāfiju skatīšanās, sarunas pie tējas tases. Foto

“Latvijas autoceļu uzturētājs” nodrošinās ceļu caurbraucamību

Uz grants ceļiem reģionos dažviet jau iestājies šķīdonis, un, tuvojoties atkusnim, sagaidāma šķīdoņa iestāšanās uz grants autoceļiem visā valsts teritorijā. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) atgādina, ka šķīdoņa laikā braukšanas apstākļi uz grants ceļiem būtiski pasliktināsies, jo ceļa segas būs pārmitrinātas, zaudēs nestspēju, kā rezultātā veidosies bedres un iesēdumi. Greiderēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt, lai ceļus neatgriezeniski nesabojātu. Lasīt vairāk

Vai zinām, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā?

Marts jau otro gadu ir “Mājokļa Drošības Mēnesis 2018”. Šogad tā mērķis ir vērst iedzīvotāju uzmanību ugunsdrošības riskiem daudzdzīvokļu ēkās un rīcībai ugunsnelaimes situācijā. Iniciatīvas ietvaros veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka vairums iedzīvotāju savu mājokli vērtē kā drošu, taču ir ievērojami mazāk pārliecināti par ugunsdrošību. Lasīt vairāk. Īsi par preventīviem pasākumiem ugunsdrošībai un rīcību ugunsgrēka gadījumā: privātmājāmdaudzdzīvokļu mājām.

Atbalstīs personas, kuras plāno atgriezties Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Kurzemes plānošanas reģions ir uzsākuši prioritārā pasākuma 2018.-2020. gadam “Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”” realizāciju. Pilotprojekta ietvaros no 2018. gada 1. marta Kurzemes plānošanas reģionā darbu ir uzsācis reģionālais remigrācijas jautājumu koordinators. Ja jums ir zināmi cilvēki, kas pēc ilgstošas prombūtnes plāno atgriezties uz dzīvi Latvijā, informējiet par šo iespēju! Lasīt vairāk

Izdota Nīcas izloksnes vārdnīca

Izdota ļoti apjomīga Brigitas Bušmanes Nīcas izloksnes vārdnīcas 1. daļas elektroniskā versija (vārdi no A līdz I), kurā iekļauti vārdi no 17. gadsimta līdz mūsdienām. Valodnieki ļoti novērtē Nīcas bagātīgo seno vārdu krājumu, kas savākts no teicējām gan agrāk, gan arī tagad. Vārdnīcā iekļauti Spodras Dīķes un Māras Dinnes skolas un studiju gados apkopotie materiāli skolotājas Birutas Bumbules vadībā. Par ieskatu izloksnē 21. gadsimta sākumā autore saka paldies Jēkabam Bozim, Alvīnei Šķiperei, Milijai Otaņķei, Jānim Jūrmalim, Alīdai Vārnai un Gitai Vanagai. Vārdnīca pieejama Latviešu valodas institūta interneta vietnē. Tās vāku rotā Anetes Veideles foto.

Vecvecākus iepriecina paši mazākie 

PII “Spārīte” bērnu vecvecāki 16. martā bija mīļi aicināti uz koncertu. Tika izdziedāta un izdejota ozola un dzimtas tēma, kas ļāva uz ģimenēm paskatīties kā uz lielu ozolu, kur vecvecāki ir šī ozola stipras un stabilas saknes, vecāki ir koka stumbrs un zari, bet mūsu “Spārītes” bērni ir kā zīlītes, kas ir tikai sava ceļa sākumā, lai izaugtu par lielu skaistu ozolu. Bērni bija sagatavojuši vecvecākiem mazas dāvaniņas un uzzīmējuši savas vecmāmiņas un vectētiņus. Zīmējumus varēja apskatīt izstādē. Foto

Organizē Dailes teātra izrādes apmeklējumu

Svētdien, 29. aprīlī, plkst.18.00 organizē braucienu uz Dailes teātra izrādi “Harolds un Moda” , kas notiks Liepājas teātrī. Biļetes cena 14 eiro. Pieteikšanās līdz 28. martam. Par izrādi
Pieteikties un samaksāt pie Ritas Ābelītes, tālr. 22020037 vai Ineses Šalmas, tālr. 28808984. 

Kā rīkoties, pludmalē pamanot roņu mazuli

Līdz ar pavasarīga laika iestāšanos, jūras piekrastē sāk parādīties pirmie šā gada roņu mazuļi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un pievērst uzmanību – vai piekrastē sastaptais ir veselīgs, savvaļā izdzīvot spējīgs ronēns, vai tomēr tam nepieciešama palīdzība. Jāuzsver, ka palīdzība nepieciešama tikai novārgušajiem ronēniem. Šādā gadījumā lūgums zvanīt Pārvaldei pa tālruni 29198590Lasīt vairāk

Valsts policija aicina pieskatīt traktortehniku

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību nepiederošām personām vai transportlīdzekļiem, kuri manīti jūsu vai jūsu kaimiņu īpašumos vai to tuvumā. Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā šogad ir reģistrēti jau 3 gadījumi, kuros konstatētas traktoru zādzības, radot cietušajiem tūkstošiem eiro lielus zaudējumus. Likumsargi aicina – pamanot aizdomīgas personas savu vai kaimiņu īpašumu tuvumā, nekavējoties par to informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruni 110. Lasīt vairāk

Aicina ievērot zemes nomas līgumos  noteikto termiņu

Nīcas novada domes zemes lietu speciāliste Māra Ādolfa  visiem  Nīcas novada lauksaimniecības zemes un mazdārziņu nomniekiem aicina ievērot zemes nomas līgumos  noteikto termiņu, lai nerastos nevajadzīgas problēmas. Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprināto Saistošo noteikumu Nr.8 “ Par Nīcas novada pašvaldības nepabūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 9.punktu,   iesniegumu par nomas līguma termiņa pagarinājumu  iesniedz  ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms nomas termiņa beigām.

Nīcas dejotāji saņem 1. pakāpes diplomu

18. martā Liepājas Olimpiskajā centrā notika Liepājas un apkaimes novadu tautas deju kolektīvu skate. Vidējās paaudzes tautas deju kolektīva “Nīca” priekšnesums bija pārliecinošs – saņemts 1. pakāpes diploms. Tas ir pietiekoši drošs garants, ka vasarā dejotāji posīsies uz lielajiem Dziesmu un deju svētkiem Rīgā. Foto – Rekurzemē

Īpašnieki ir gatavi iztīrīt tekoņas

Slapjais rudens parādīja, cik svarīgi īpašniekiem ir rūpēties par meliorācijas sistēmu uzturēšanu. Lai lieko mitrumu aizvadītu uz jūru, Jūrmalciemā kādreiz bija izveidotas tā saucamās tekoņas. Daudzas no tām gadu gaitā ir aizsērējušas un aizaugušas ar krūmiem. Pēc pašvaldības darbinieku iniciatīvas 16. martā Jūrmalciema sabiedriskajā centrā tikās īpašnieki, caur kuru zemi iet “Spāres” tekoņa. Īpašnieki bija saprotoši un atsaucīgi, un apņēmās atbrīvot tekoņas no saaugušajiem krūmiem. Savukārt pašvaldība veiks cenu izpēti, lai noskaidrotu izdevīgāko piedāvājumu grāvja-tekoņas pārrakšanai, par ko īpašnieki norēķināsies.

Jūrmalciemā gaida pavasari

17. martā Jūrmalciema sabiedriskajā centrā tika svinēti Pavasara svētki. Latvijas simtgades noskaņā nīcenieku ziņģes izdziedāja Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, bet Nīcas vidusskolas folkloras kopa sniedza uzvedumu, izrādot jūrmalciemniekiem zināmo seno zvejnieku inventāru. Lidija Dovgvillo iepriecināja ar  dzejas priekšnesumu. Kā allaž “Aizjomiešu” rīkotajos pasākumos, visi apmeklētāji tika pacienāti ar gardu zivju zupu un citiem labumiem. Sanākušie ne vien izdziedājās, bet pat kādu danci uzdejoja. Foto

Nīcas futbolisti ir otrie labākie Kurzemē un septītie Latvijā

13. martā visas dienas garumā Nīcas sporta hallē norisinājās Latvijas reģionu finālturnīrs telpu futbolā U-12 grupām. Nīcas puikas braši cīnījās ar Latvijas pilsētu komandām no Aizkraukles, Rēzeknes, Balviem, Salaspils, Rīgas un Ventspils. FK “Nīca” ir otrie labākie Kurzemē un septītie Latvijā. Vairāk – sporta sadaļā

Nīcas vidusskola akreditēta uz maksimālo periodu

Ir saņemts Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmums par Nīcas vidusskolas akreditāciju uz maksimālo periodu – 6 gadiem, līdz 2024. gadam. Īpaši tika atzīmēta skolas labā prakse, norādot uz atbalstošu vidi un individuālu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu un talantu izkopšanā, īpaši ārpusklases un interešu izglītībā. Arī direktore ir izgājusi direktoru akreditācijas procesu. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu Lāsmai Petermanei ir apstiprinātas LR normatīvajos aktos noteiktās tiesības turpināt ieņemt iestādes vadītāja amatu līdz nākamajai profesionālās darbības novērtēšanai.

Sapulces un svētki Jūrmalciemā

15. martā Jūrmalciema sabiedriskajā centrā notika iedzīvotāju sapulce. Jūrmalciemnieki uzklausīja Komunālās pārvaldes, Sociālā dienesta, pašvaldības policijas un būvvaldes darbinieku sniegto aktuālo informāciju. Iedzīvotāji interesējās, kā rīkoties vairākos gadījumos – ja tiek bojāts servitūta ceļš,  ar laivu vēlas nokļūt pludmalē, applūst zeme, vēlas izzāģēt kokus u.c. Viņi izteica bažas par kāpu piegružošanu un izbraukāšanu ar motocikliem un kvadracikliem. Foto

16. martā tiek organizēta tikšanās arī zemju īpašniekiem par tekoņām, bet 17. martā visi aicināti uz Pavasara svētkiem.