Iekārtota Mika Ritvara radošo darbu izstāde

Nīcas vidusskolas ziemas dārzā var skatīt 12. klases audzēkņa Mika Ritvara Kļaviņa radošo darbu izstādi. Lasīt vairāk Foto

Daudzveidīgas aktivitātes mūsu sportistiem

Skatīt sporta sadaļā

Notikumiem bagāta nedēļa PII “Spārīte”

Aizvadītā nedēļa PII “Spārīte” bija notikumiem bagāta. Apgūstot tēmu “Apģērbs”, 2.grupas bērni bija sagatavojušies modes skatei ar avangardiem tērpiem. Vecāko grupu bērnus apciemoja stikla pūtēji no Ventspils. Bērni uzzināja daudz jauna par stiklu. Drosmīgākajiem bija iespēja pašiem izmēģināt stikla pūšanu. Atbildot uz āķīgiem jautājumiem, bērni varēja laimēt mazas dāvaniņas. 4.grupas bērni, viņu vecāki un skolotājas bija savākuši ziedojumus Liepājas dzīvnieku patversmei – barību, smiltis, avīzes, segas u.t.t. Kopā ar bērnu rakstītu vēstuli viss aizceļoja pie patversmes dzīvniekiem. Foto

Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu

Sakarā ar e-veselības sistēmas ieviešanu ir panākta vienošanās ar mūsu mediķiem par jaunu kārtību, ja pacients plāno Sociālajā dienestā saņemt veselības aprūpes pabalstu. Pacientam jāsakrāj čeki, kuros tiek iedrukāts  personas vārds, uzvārds, personas kods un pirms došanās uz Sociālo dienestu no ģimenes ārsta jāsaņem izziņa par viņam nepieciešamajiem medikamentiem. E-recepšu kopijas, kā bija minēts janvāra “Nīcas Novada Vēstīs”, nav nepieciešams iesniegt.

Valsts apmaksās bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu

Ar 2018.gadu Nīcas novadā  deklarētiem bērniem no 1 -līdz 18 gadiem tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, ko veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā. Nīcas novadā deklarēto bērnu vecākiem par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu interesēties savu bērnu ģimenes ārsta praksē. Ierodoties uz vakcināciju, līdzi ņemt potēšanas pasi, kas nopērkama grāmatnīcās. Ja bērns ir reģistrēts Nīcas novadā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta – pie tāda, kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām. Vairāk informācijas

Par meliorācijas sistēmu jārūpējas visiem kopā

Pagājušais lietainais gads parādīja ar meliorācijas sistēmu saistītās problēmas. Likumdošana nosaka zemes īpašnieka pienākumus un tiesības meliorācijas sistēmas uzturēšanā. Jebkurš iedzīvotājs interneta vietnē www.melioracija.lv  var atrast savu zemes gabalu un pārliecināties par tā meliorācijas sistēmu. Nīcas novadā ir 3 veidu meliorācijas sistēmas: valsts  meliorācijas sistēma, koplietošanas un individuālie kanāli. Pašvaldības atbildībā meliorācijas sistēmu nav. Pašvaldības zemes nomas līgumos noteikts, ka par meliorācijas sistēmas uzturēšanu jārūpējas nomniekam. Lai veicinātu zemju īpašnieku sadarbību koplietošanas meliorācijas sistēmas uzturēšanā, pašvaldības izpilddirektors Andrejs Šakals piedāvā palīdzēt,tālr.63489483, 29159688. Lasīt vairāk

Apstiprina 2018. gada pašvaldības budžetu

Domes ārkārtas sēdē 29. janvārī tika apstiprināts 2018. gada pašvaldības budžets. Kopējie budžeta ieņēmumi – 4 199 426 eiro. Domes sēdē tika pieņemti vēl 8 lēmumi. Pirms budžeta projekta apstiprināšanas notika apvienoto komiteju sēdes, kurās pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji pamatoja savas jomas plānoto budžetu, informēja par nozīmīgākajām vajadzībām un plānotajām aktualitātēm, kā arī atbildēja uz deputātu jautājumiem.  Lasīt vairāk

Par Nīcas vidusskolas pastāvēšanu jārūpējas visiem kopā

Nīcas vidusskolas padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Dāle, Skolēnu valdes priekšsēdētājs Artūrs Vecbaštiks un vecāku pārstāve Sandra Mokorenko 29. janvārī Rīgā tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra amatpersonām, tostarp izglītības un zinātnes ministra padomnieku Mārtiņu Langrātu. “Jo vairāk skolēnu no Nīcas un Rucavas novadiem mācīsies Nīcas vidusskolā, jo reālāka ir vidusskolas pastāvēšana. Lai to panāktu, mums visos veidos jāceļ Nīcas vidusskolas prestižs,” pēc sarunas norādīja M.Dāle. Viņš ir apņēmības pilns to veicināt. Lasīt vairāk

Pasniedz Latvijas simtgades dāvanas

Brīva Latvijas valsts kalnišķniecei Olgai Bētai, kuras jaunības gadi aizvadīti Sibīrijā, ir ļoti nozīmīga, tādēļ Latvijas simtgades gadam par godu viņa ir sagatavojusi veltījuma vimpelīšus, ieadot īpašu rakstu pēc Latvijas dzimšanas datiem. Tapuši jau 9 šādi vimpelīši  un plānots gatavot vēl. Latvijas Republikas de jure pasludināšanas dienā, 26. janvārī, O.Bēta savas darinātās dāvanas pasniedza Nīcas tūrisma informācijas centra un Senlietu krātuves vadītājām Dacei Vecbaštikai un Gitai Vanagai. Tās varēs aplūkot ikviens iestāžu apmeklētājs.

Pasaku nedēļa PII “Spārīte”

No 22. janvāra līdz 26. janvārim PII “Spārītē” norisinās Pasaku nedēļa. Visas nedēļas garumā bērni skatās un klausās latviešu pasakas un multfilmas, bet nedēļas beigās katra grupa atrāda savu sagatavoto pasaku. Bērni bija iejutušies dažādos meža tēlos un izspēlēja pasakas par mežā sastopamiem dzīvniekiem, par lāča dzimšanas dienu un bailīgā zaķa nedarbiem. Izskanēja gan dzīvnieku skaņu atdarināšana, gan dziesmas un dejas. Foto

Spriež par satiksmes autobusu reisiem

25. janvārī Nīcas novada domē notika pašvaldības deputātu tikšanās ar Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas speciālistiem Vairu Brūderi un Induli Ozoliņu par satiksmes autobusu reisu samazināšanu. Konstruktīvi tika panākta vienošanās, ka nelikvidēs vēlo reisu uz Nīcu, bet gan reisu no Liepājas plkst.17.20, jo šajā laikā viens otram seko vairāki reisi. Aicinām Bernātu iedzīvotājus iepazīties ar visu informāciju un informēt par sev izdevīgāko braukšanas laiku. Sarunā izdevās rast risinājumu, lai nedaudz uzlabotu braukšanas iespējas Nīcas galapunkta un Otaņķu pagasta iedzīvotājiem. Izmaiņas plānotas tikai vasarā, par to iedzīvotāji savlaicīgi tiks informēti. Lasīt vairāk

Noslēgušās apmācības ilgstošajiem bezdarbniekiem

24. janvārī Nīcas Pieaugušo izglītības centrā noslēdzās mēnesi ilgušās apmācības, kas sadarbībā ar NVA notika ESF atbalstītā projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros. Pasniedzējs Agris Minka slavēja gan kursantus, kas apzinīgi apmeklēja mācības un iesaistījās diskusijās, gan arī uzteica Sociālā dienesta darbinieces, kas interesējās par kursantiem un noslēguma dienā noorganizēja svētku mirkli ar kliņģeri un apliecību pasniegšanu. Kursu apmeklētāji atzinīgi vērtēja gūtās zināšanas, bet no katra paša ir atkarīgs, vai tās kaut ko mainīs viņu turpmākajā dzīvē. 

Mūzikas skolas audzēkņi uzstājās baznīcā

Ar spirdzinošu gaisu, žilbinošu sniega baltumu, saules stariem, sarmotiem kokiem, piesnigušām takām  21. janvāra rītā Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu, pedagogu, vecāku un dievkalpojuma apmeklētāju ceļš veda uz Nīcas evaņģēliski luterisko baznīcu.  Svētdienas dievkalpojuma laikā dievnamu ar mūzikas skaņām piepildīja gan solisti, gan instrumentāli ansambļi, gan skanīgās bērnu balsis ar skaņdarbiem un dziesmām. Mācītājs Arvīds Bobinskis deva svētību un kopā ar draudzes locekļiem pateicās audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem par skaisto koncertu. Foto

Sniegavīram pa pēdām

19.janvārī PII “Spārītes” bērni un pedagogi devās sniegavīram pa pēdām uz Bernātiem. Tas bija sportiski izglītojošs pasākums ar integrētām nodarbībām. Ar rotaļu palīdzību bērni atkārtoja zināšanas gan matemātikā, gan latviešu valodā, kā arī pilnveidoja sporta nodarbību laikā apgūtās prasmes un iemaņas. Vairākas grupas bija sagatavojušas cienastu meža zvēriem, kam ziemā ir grūtāk atrast barību. Bērni cītīgi meklēja un pētīja arī sniegā atstātās dzīvnieku pēdas, lai noskaidrotu, kas cienastu ēdīs. Pēc kārtīgas pastaigas un uzdevumiem bērni devās ziemas priekus baudīt uz kalniņa. Arī paši mazākie bērni čakli strādāja un uzbūvēja sniegavīru, kas sagaidīja atgriežamies lielākās grupas. Foto

Rudes skolēni uzzina bar barikāžu laiku

Mūsu visu sirdīs un prātos nu jau vairākus gadu desmitus janvārī norisinās pārdomas par 1991.gada barikādēm. Ar lielu cieņu un pateicību novērtējam barikāžu dalībnieku patriotismu, pašaizliedzību un uzdrīkstēšanos. Rudes pamatskolā barikāžu atceres pasākums notika pagalmā pie ugunskura. Skolēni un pedagogi klausījās skolas bijušo darbinieču Mirdzas Kagaines un Irēnas Kalējas atmiņu stāstos, sildījās pie tējas krūzes un kaut nedaudz varēja iztēloties, kā tas bija 27 gadus atpakaļ Rīgā un citur Latvijā. 

“Vēlziedes” kopīgi darina jau trešo galdautu

Rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībniecēm atkal top jauns kopdarbs – uzsākta linu galdauta tamborēšana Nīcas kultūras nama Pelēkās zāles galdam. Rokdarbnieces aizvadīto gadu laikā darinājušas vairākus izstrādājumus, kur katras paveiktā darba daļa tiek prasmīgi savienota un rezultātā izveidots apjomīgs galaprodukts. Tā notamborēti galdauti Nīcas Senlietu krātuvei un Nīcas vidusskolai, milzu zeķes, krelles, spilveni, plecu lakati. Līdztekus tam tiek darinātas siltas un mīļas lietas sev un saviem tuviniekiem. Pulciņa dalībnieces tiekas divas reizes mēnesī, izrāda cita citai mājās paveikto un apspriežas. Pie kafijas tases notiek dalīšanās pieredzē ne vien par rokdarbiem, bet arī citiem ikdienā svarīgiem jautājumiem, tā vairojot dzīvesprieku.