NĪCAS VIDUSSKOLĀ VIESOJAS GODA TEĀTRIS

16.janvārī  5.-12.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties Liepājas Goda teātra izrādi „Žurka”. Tā ir veidota kā mūsdienīgs stāsts par to, kā pusaudzim „ierakstīties” sabiedrībā, stāsts par jauniešiem, viņu problēmām, mīlestību, draudzību, nodevību un to, kā pieņemt vienam otru, taču galvenais jautājums, uz kuru izrādē tiek meklētas atbildes – kādos apstākļos normāli pusaudži kļūst par zvēriem. Skolēniem bija iespēja uz skolas skatuves redzēt jau iemīļotos Liepājas teātra jaunos aktierus. Vai skolēniem  patika?  – viena vienīga atbilde – jā. Skatīt fotogrāfijas

SĀKS DARBOTIES JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVS

Vēlmi dejot jauniešu tautas deju kolektīvā izteikuši 15 novada jaunieši. Viņi 17.janvārī ieradās Nīcas kultūras namā uz informatīvu tikšanos. Tautas deju kolektīvu vadīs Agija Kaunese. Viņa pati dejo vidējās paaudzes tautas deju kolektīvā “Nīca” un nesen pabeigusi deju kolektīvu vadītāju kursus, kur guvusi ierosmes kā netradicionālā veidā mācīt dejas prasmi. Vadītāja izteica vēlējumu – strādāt tā, lai tiktu uz lielajiem Dziesmu un Deju svētkiem. Vairums jauniešu ir agrāk dejojuši bērnu tautas deju kolektīvā, ko vada Solveiga Maciņa.  Šī būs laba pēctecība. Mēģinājumi notiks pirmdienās pulksten 15.00.

APSPRIEŽ PIEKRASTES PRIORITĀTES

Jūras piekraste ir atzīta par valsts nozīmes vērtību. Ir izstrādātas piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam, kurās noteikti valstij nozīmīgi mērķi, aptverot plašu jautājumu loku. 17.janvārī Nīcā bija ieradušās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) darbinieces, lai sarunā ar novada domes darbiniekiem un deputātiem noteiktu prioritāri attīstāmās piekrastes vērtību vietas Nīcas novadā un definētu konkrētas plānotās darbības, kas vērstas uz piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošanu, adaptāciju klimata pārmaiņām, uzņēmējdarbības infrastruktūru, kas mazinātu sezonalitātes ietekmi, vides kvalitātes nodrošināšanu un piekrastes identitātes stiprināšanu. Ministrija detalizētu informāciju apkopo, lai apzinātu, definētu un virzītu atbalstāmās darbības nākošajā ES finansējuma apguves periodā.

SKOLAS ZĀLĒ JAUNAS GAISMAS

13.janvārī Nīcas vidusskolas skolēniem svētki – skolas aktu zālē tika nomainīti aptuveni 50 gadus vecie prožektori un to vietā uzstādīta mūsdienu prasībām atbilstoša, jauna aktu zāles un skatuves apgaismošanas un dažādu efektu sistēma. To izmantos skolas koncertos, diskotēkās un citos pasākumos. Uzstādīšanas darbus cenu izpētes rezultātā veica SIA „GS TEHNIKA” par kopējo summu 1760 Ls. Skatīt fotogrāfijas

JŪRMALCIEMA VRAKS IR AP 100 GADU VECS

12.janvārī apskatīt vētras laikā Jūrmalciemā izskaloto vraku bija ieradies Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras mantojuma politikas daļas vecākais eksperts profesors Juris Urtāns un inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne. Pēc vraka rūpīgas apskates J.Urtāns secināja, ka izskalots koka kuģa, visticamāk, burinieka, borta fragments. Kuģis būvēts apmēram pirms 100 gadiem – 19.gs. beigās vai 20.gs. sākumā. Par to liecina dzelzs naglu vietas un cementa atliekas. Sākotnēji pēc koka tapām tika vērtēts, ka vraks varētu būt ievērojami vecāks. Skatīt fotogrāfijas

IZGLĪTO MEŽU UN LAUKU ĪPAŠNIEKUS

11. janvārī novadā notika seminārs mežu un lauku īpašniekiem par ikdienā saimniekošanā nepieciešamu informāciju. Tika saņemtas atbildes par izmaiņām dabas parku teritoriju ierobežojumos sakarā ar mežniecību reorganizāciju – kā atbaidīt meža dzīvniekus no kultūraugu sējumiem, izmaiņām meža apsaimniekošanas plānos. “Citadeles” bankas speciāliste atbildēja uz interesentu jautājumiem un informēja par bankas turpmāko darbību. Liepājas Lauku konsultāciju centra darbiniece informēja par nozares aktualitātēm.

PASAULES SKRĒJIENS CAURI MŪSU NOVADAM

No šā gada 25. līdz 30. maijam sadraudzības skrējiena “The World Harmony Run” Eiropas posma ietvaros Latvijā viesosies daudznacionāla skrējēju komanda, kas no 2012. gada februāra vairāk nekā astoņu mēnešu garumā ar sadraudzības lāpu apceļos visas Eiropas valstis, veicot ap 20000 km garu distanci. Plānots, ka caur Nīcas novadu lāpa ceļos 30. maijā. Šis skrējiens ir kā simboliska vēsts ar skriešanas starpniecību paust vienotību un sadraudzību starp dažādu tautību un pārliecību cilvēkiem. Skrējēji apmeklē skolas, interešu un skrējēju klubus, kā arī vietējās un valsts varas institūcijas, daloties ar savu iedvesmu un sapni par labāku pasauli. Lasīt vairāk

JAUNI DARBNIEKI NĪCAS VIDUSSKOLĀ

Nīcas vidusskolā ar 9.janvāri Iveta Rone  sāka strādāt par direktora vietnieci audzināšanas darbā, latviešu valodu un literatūru 7., 8. un 11. klasē mācīs skolotāja Sandra Vadone.

MEKLĒ AKTIERUS AMATIERU TEĀTRIM

Pēc vairākkārtējiem iedzīvotāju ierosinājumiem Nīcas kultūras nams aicina pieteikties dalībniekus Nīcas amatieru teātrim. Aktieru vecumam nav ierobežojumu! Pieteikties var Nīcas kultūras namā vai zvanot pa tālr. 26394457 līdz 27. janvārim. Plānots, ka mēģinājumi notiks reizi nedēļā vakaros sākot ar februāri. Amatieru teātri ir piekritusi vadīt režisore ar lielu pieredzi Daina Kandēvica, kura šobrīd ar panākumiem vada arī Liepājas Metalurga Tautas teātri.

AICINA UZ KONSULTĀCIJU DIENU

24.janvārī no plkst. 11.00 līdz plkst.14.00, Nīcas vidusskolas 16.kabinetā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Liepājas reģiona bērnu tiesību aizsardzības departamenta speciālistes  sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Nīcas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Lasīt vairāk

NĪCAS VIDUSSKOLĀ PIEŅEM IZREMONTĒTĀS TELPAS

Neilgu laiku Nīcas vidusskolā divos kabinetos ritēja spraigi remontdarbi. Tie šobrīd ir beigušies, un ar jauno mācību semestri mūzikas kabinets un 2. klases telpa ir ieguvušas jaunu, mūsdienīgu un ļoti gaišu izskatu. Janvāra beigās šajās telpās būs arī jaunas mēbeles. Remontdarbus skolā veica SIA  Taigers, bet  ar  mēbelēm kabinetus nodrošinās DK Invest. Klašu remontam un mēbeļu iegādei  kopā izlietoti  10464 Ls. Skatīt fotogrāfijas

SVEIC 100 GADU JUBILEJĀ

Nīceniecei Katrīnai Laurei gada pirmajā dienā apritēja 100 gadi. Viņu pagodināt lielajā jubilejā devās pašvaldības vadītājs Agris Petermanis un novada domes darbinieces, dāvinot tik latus, cik gadu pūrā. Sirmā māmuļa ir vēl gana moža – kāpj pa trepēm uz savu istabu, sakārto  to, palīdz noslaucīt traukus un paveikt citus nelielus mājas darbus.  Jubilāre dzīvo meitas Lidijas ģimenē Nīcas “Šalkās”. Meita spriež, ka, iespējams, mammas veselībai par labu nāk lēnā ēšana, rūpīgi sakošļājot katru kumosu, un ēd maz. Par katru pavadīto dienu viņa pateicas Dievam. Šobrīd Nīcas novadā dzīvo divi simtgadnieki.

ATRASTS SENA KUĢA FRAGMENTS

Pludmalē, aptuveni 5 kilometrus no Jūrmalciema Papes virzienā, pēc vētras atrasts sena kuģa vraka fragments. Tā detaļas sastiprinātas ar koka tapām. Liepājas muzeja speciālistes vērtē, ka kuģis varētu būt izgatavots 14.-17.gadsimtā. Precīzu vecumu un sīkāku informāciju varēs uzzināt pēc ekspertīzes veikšanas, ko pašvaldība ir gatava finansēt.  Kuģa vraku pludmalē pamanīja vietējais zvejnieks Oskars Kadeģis. Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga skaidroja, ka pretī šai vietai jūrā ir sēklis, kas savulaik bijis liktenīgs ne vienam vien kuģim.  28.decembrī pašvaldības darbinieki detaļas saudzīgi savāca un līdz ekspertīzes veikšanai novietoja drošā vietā, lai drīzumā gaidāmie vēji to neieskalotu atpakaļ un nebojātu.  Pēc seno detaļu konservācijas kuģa vraka fragmentu plānots izvietot apskatei kādā no Nīcas novada senlietu krātuvēm, visticamāk – Jūrmalciemā. Skatīt fotogrāfijas

JAUNO GADU SAGAIDĪS AR SALŪTU

Pēc  Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājas Andas Veideles ierosinājuma Nīcas novada dome izskatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu svētku uguņošanai, sagaidot Jauno gadu. Jautājums tika skatīts komitejās. Deputātu domas dalījās, taču vairākums bija „par”. Vairāki deputāti izteica viedokli, ka ne visu var rēķināt naudā, jo uguņošana rada svētku sajūtu. Salūts varētu būt jauks kopā būšanas brīdis gadu mijā ne tikai balles apmeklētājiem, bet arī pārējiem novada ļaudīm. Lasīt vairāk

APMEKLĒ RŪĶU BODI

26.decembrī pirmsskolas vecuma bērniem abos pagastos notika Ziemassvētku pasākumi, kas bija kupli apmeklēti. Atraktīvās un talantīgās Nīcas bērnudārza darbinieces rādīja  muzikālu izrādi “Rūķu bode”. Turpinājumā rūķi aicināja bērnus iesaistīties rotaļās, kā arī   dāvināja pašvaldības sarūpētās saldumu paciņas. Skatīt fotogrāfijas

JŪRMALCIEMĀ IEDZIED ZIEMASSVĒTKUS

21.decembrī Jūrmalciema sabiedriskajā centrā bija sirsnīgs un viesmīlīgs Ziemassvētku pasākums ar varenu dziedāšanu. Uz to pamudināja pasākuma viesi – Nīcas etnogrāfiskais ansamblis. Viņu dziedāšanas azartam bija grūti turēties pretī, tādēļ “pavadošo balsu” bija daudz. Pasākumu apmeklēja arī pašvaldības darbinieki. Notika savstarpēja apdāvināšanās ar mīļām un noderīgām dāvanām. Turpinājumā notika mielošanās ar jūrmalciemnieču sarūpētajiem cienastiem. Skatīt fotogrāfijas