SADZIEDĀŠANĀS BĀRTĀ

Svētdien, 12.februārī, pēc Bārtas etnogrāfiskā ansambļa uzaicinājuma Bārtas kultūras namā kopā sadziedājās Nīcas, Otaņķu, Rucavas etnogrāfiskie ansambļi un folkloras kopas no Kazdangas un Liepājas. Katrs kolektīvs uzstājās ar 10 minūšu programmu, tika dziedātas ķekatas dziesmas, saules dziesmas un ziņģes. Dalībnieki arī gāja rotaļās un dejoja senos dančus. Pasākums bija ļoti jauks, stundas aizritēja nemanot. Visi ir pateicīgi Bārtas ansamblim par jauko iespēju pabūt kopā. Skatīt fotogrāfijas

BERNĀTOS BŪS SLĒPOTĀJU PĀRGĀJIENS

Atzīmējot Latvijas dabas aizsardzības simtgadi, Dabas aizsardzības pārvalde rīko četrus pārgājienus. Pirmais no tiem  – slēpotāju pārgājiens 12 kilometru garumā – notiks 18.februārī Bernātu dabas parka teritorijā. Pulcēšanās no plkst.9.30 stāvlaukumā aiz atpūtas bāzes “Draudzība”. Sīkāka informācija par pasākumiem, zvanot pa tālruni 20279800.Skatīt nolikumu Pieteikuma anketa

APMEKLĒ VĒLĒŠANU IECIRKŅUS

No 8.februāra katru dienu ir atvērti vēlēšanu iecirkņi abos novada pagastos. Iedzīvotāji ir aktīvi – interesējas par pareizu balsošanas lapu aizpildīšanu, lai atbalstītu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.  Jau saņemts daudz iesniegumu no iedzīvotājiem, kas veselības stāvokļa dēļ vēlas balsot savā dzīves vietā. 18.februārī uz vēlēšanu iecirkni vedīs  pašvaldības autobuss: plkst.10.00 no Kalnišķiem un Grīnvaltiem, plkst.10.30 – no Jūrmalciema. Lasīt vairāk Skatīt video

VECĀKU PADOME SOLA ATBALSTU

8.februārī Nīcas vidusskolā sanāksmē pulcējās Vecāku padomes locekļi. Pēc izremontēto skolas telpu apskates un informācijas par skolas aktualitātēm vecāki iesaistījās diskusijā par savu lomu skolas darbā. Viņi izteica apņemšanos atbalstīt skolu un piedalīties dažādu aktuālu jautājumu risināšanā. Tika pieņemts lēmums skolas konferenci rīkot 1.martā, Vecāku dienu – 6.martā, bet nākošā Vecāku padomes tikšanās būs 4.aprīlī. Lasīt vairāk

DĀRZI BŪS VĒL SKAISTĀKI

Lai vairotu novada dārzu skaistumu, 9.februārī Nīcā notika apmācības par dārzu iekārtošanu, ko daļēji apmaksāja pašvaldība. Savas zināšanas un pieredzi par augu krāsu un formu kompozīciju un dārza telpiskumu sniedza Kuldīgas daiļdārzniece Ilonda Reita. Informācija tika papildināta ar plašu fotogrāfiju un izdales materiālu. Semināra apmeklētāji izteica vēlēšanos uzzināt vēl ko noderīgu, tādēļ pēc divām nedēļām – 23.februārī plkst.17.30 – būs nākošā apmācība par augu sortimentu un dobju veidošanu.

Skatīt fotogrāfijas

INFORMĒ NOVADA ZEMNIEKUS

9.februārī zemnieki tika informēti par Zemkopības ministrijas meliorācijas darbu plāniem nākamajiem gadiem novada polderos un valsts īpašuma novadgrāvju sakārtošanu. Apdrošināšanas sabiedrības “Seesam” pārstāves iepazīstināja ar šābrīža aktualitātēm lauksaimnieciskās ražošanas iekārtu, objektu, tehnikas un būvju apdrošināšanā.

PIEDALĪSIES STARPTAUTISKAJĀ TURISMA GADATIRGŪ

Nīcas tūrisma informācijas centra vadītāja Dace Vecbaštika piedalīsies starptautiskajā tūrisma gadatirgū “Balttour 2012”, kas no 10.-12.februārim notiks Rīgā izstāžu centrā “Ķīpsala”. Liepājas un pilsētas apkārtnes stendā sniegs mūspuses tūrisma piedāvājumu. D.Vecbaštika līdzi ņems novada tūrisma, velotūrisma, kā arī Nīcas skaisto dārzu bukletus, aicinot atpūsties Nīcas novadā. Gadatirgū Otaņķu gardumus piedāvās z/s “Otaņķi”.

SPRIEŽ PAR PAŠVALDĪBAS BUDŽETU

Kā katru mēnesi, pirms domes sēdes notiek komiteju sēdes, kur kopā ar domes  darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem detalizēti tiek izdiskutēti sēdes jautājumi.  Šī nedēļa pašvaldības deputātiem ir viena no smagākajām un atbildīgākajām visa gada laikā, jo galvenais jautājums ir pašvaldības budžeta apstiprināšana. Katru vakaru sēdes notiek vairāku stundu garumā, lai iespējami labāk izprastu situāciju un ceturtdien domes sēdē pieņemtu šim brīdim labākos lēmumus.

PAŠDARBĪBAS AKTIERI SĀK DARBU

6. februārī uz Nīcas kultūras nama skatuves bija pirmais amatierteātra mēģinājums, kurā piedalījās 38 dažāda vecuma un dzimuma aktieri, daudzi no viņiem  jau ar lielāku vai mazāku pieredzi. Pēc savstarpējas iepazīšanās režisore Daina Kandēvica uzdeva pa pāriem izspēlēt aktiermeistarības vingrinājumus. Mēģinājums beidzās možā noskaņojumā ar apņemšanos – tikties pēc nedēļas. Nākošajā reizē plānots ķerties pie A.Brigaderes lugas etīdēm. Lielais aktieru skaists režisori nebaida, esot strādāts arī ar lielāku kolektīvu.

“BEZ TABU” FILMĒ BERNĀTOS

6.februārī novadā viesojās TV3 raidījuma “Bez tabu” filmēšanas grupa. Viņi interesējās par erozijas procesiem Bernātos, kur jūra gadu no gada pa metram vien paņem sauszemes platības. Par savā dzīvē piedzīvoto stāstīja bernātnieces Alma Pankoka un Aina Pūķe, vides procesus skaidroja Andris Maisiņš. Plānots, ka Bernātos uzņemtos sižetus televīzijā varēs skatīties trešdien, 8.februārī, pulksten 19.00.

RUDENS ZIEMĀ

Visu februāri Nīcas kultūras namā var apskatīt kultūras nama pulciņu – radošās darbnīcas “Flora” un keramikas pulciņa – dalībnieku darbu izstādi “Rudens Ziemā”. Pulciņu vadītājas Mārika Niedola un Dace Virsniece skolēniem māca strādāt ne vien radoši, bet arī rūpīgi. Nāciet pārliecināties paši! Skatīt fotogrāfijas

MĀRCIS ĶENAVS AUGSTU VĒRTĒ KOMANDAS DARBU

Lietuvas pilsētā Utenā pagājušajā nedēļā notika Latvijas autorallija čempionāta pirmais posms “Hals Winter Rally”, kurā piedalījās arī nīcenieks Mārcis Ķenavs, startējot O!kartes autosporta akadēmijas komandā. Jau pirmajos ātrumposmos viņi bija vieni no favorītiem ar uzvaru R2 klasē. Sākotnēji līderos izvirzījās Mārcis Ķenavs/Aleksandrs Innuss, taču 3.ātrumposmā ekipāžai sanāca nobraukt no ceļa, salocīt aizmugurējo piekari un izstāties. Mārcis Ķenavs atzīst: „Braucām ātri. Varbūt pārāk ātri, jo rallijs, tomēr bija ļoti viltīgs un kļūdas nepiedeva. Vietā, kur salocījām piekari, nobraucām no trases par aptuveni pus metru. Milzīgs prieks par komandu! Izcīnīt pirmās divas vietas un triumfēt komandu vērtējumā jau savā pirmajā rallijā – tā ir fantastika! Komanda kopā ir paveikusi fantastisku darbu un ceru, ka spēšu tai izcīnīt daudz punktus jau nākamajā rallijā – „Sarma”, kas risināsies Gulbenes apkārtnē 11. – 12. februārī. Skatīt fotogrāfijas

TŪRISMA UZŅĒMĒJI SPRIEŽ PAR ATTĪSTĪBU

3. februārī Pērkones viesu namā “Janči” uz tikšanos tika aicināti novada tūrisma uzņēmēji. Pēc iepazīšanās ar saimniekiem un viņu mītnes piedāvājumiem, Ligita Laipeniece pastāstīja par iespējām piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus tūrisma pakalpojumu dažādošanai. Ints Mednis iepazīstināja ar tūrisma piedāvājumu Papes dabas parkā. Uzņēmēji diskutēja par tūrisma sezonalitātes mazināšanu un sadarbību ar pašvaldību. Skatīt fotogrāfijas

CEĻOJUMU MIRKĻI FOTOGRĀFIJĀS

Nīcas kultūras nama pelēkajā zālē līdz 27.februārim var apskatīt liepājnieka Aivara Bumbiera fotoizstādi “Ceļojumu piezīmes…”. Tajā apkopoti fotogrāfa pēdējo gadu ceļojumu iespaidu mirkļi Norvēģijā, Austrijā, Itālijā un Latvijā. A.Bumbieris ar fotografēšanu nodarbojies kopš 1.klases – jaucis ķimikālijas un attīstījis fotogrāfijas vannasistabas šaurībā. Viņš atzīst, ka tagad ir vienkāršāk.

SKOLĒNI IEPAZĪSTAS AR NOVADA DOMES DARBU

Sociālo zinību stundā Nīcas vidusskolas 9.klašu skolēni apmeklēja Nīcas novada domi. Pēc nelielas ekskursijas pa iestādes kabinetiem, novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis jauniešiem pastāstīja par domes funkcijām un novada attīstības virzieniem. Ar prezentācijas palīdzību jaunieši tika iepazīstināti ar dzīvi un aktualitātēm novadā. Skolēni ar interesi uzklausīja informāciju un uzdeva jautājumus. Skatīt fotogrāfijas

SENIORI STRĀDĀ AR DATORU

Sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu janvāra beigās Sabiedrības integrācijas fonda un Šveices konfederācijas atbalstītā projekta “Senioru ceļš” ietvaros noslēdzās datorapmācības kursi. Nodarbības notika Nīcas vidusskolas datorklasē, tos vadīja Arvils Roga. Šoreiz grupā bija tikai zinātkāras sievietes solīdos gados. Viņas ir gandarītas, ka tagad prot sazināties, izmantojot elektronisko pastu, atrast daudzveidīgu informāciju internetā un veikt darbības ar fotogrāfijām. Noslēgumā visas saņēma apliecinājumu par kursu apguvi, ar ko palepoties ģimenes locekļiem un mazbērniem. Turpmāk projekta ietvaros notiks rokdarbu un pašaizsardzības nodarbības.