JŪRMALCIEMA VRAKS IR AP 100 GADU VECS

12.janvārī apskatīt vētras laikā Jūrmalciemā izskaloto vraku bija ieradies Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras mantojuma politikas daļas vecākais eksperts profesors Juris Urtāns un inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne. Pēc vraka rūpīgas apskates J.Urtāns secināja, ka izskalots koka kuģa, visticamāk, burinieka, borta fragments. Kuģis būvēts apmēram pirms 100 gadiem – 19.gs. beigās vai 20.gs. sākumā. Par to liecina dzelzs naglu vietas un cementa atliekas. Sākotnēji pēc koka tapām tika vērtēts, ka vraks varētu būt ievērojami vecāks. Skatīt fotogrāfijas

IZGLĪTO MEŽU UN LAUKU ĪPAŠNIEKUS

11. janvārī novadā notika seminārs mežu un lauku īpašniekiem par ikdienā saimniekošanā nepieciešamu informāciju. Tika saņemtas atbildes par izmaiņām dabas parku teritoriju ierobežojumos sakarā ar mežniecību reorganizāciju – kā atbaidīt meža dzīvniekus no kultūraugu sējumiem, izmaiņām meža apsaimniekošanas plānos. “Citadeles” bankas speciāliste atbildēja uz interesentu jautājumiem un informēja par bankas turpmāko darbību. Liepājas Lauku konsultāciju centra darbiniece informēja par nozares aktualitātēm.

PASAULES SKRĒJIENS CAURI MŪSU NOVADAM

No šā gada 25. līdz 30. maijam sadraudzības skrējiena “The World Harmony Run” Eiropas posma ietvaros Latvijā viesosies daudznacionāla skrējēju komanda, kas no 2012. gada februāra vairāk nekā astoņu mēnešu garumā ar sadraudzības lāpu apceļos visas Eiropas valstis, veicot ap 20000 km garu distanci. Plānots, ka caur Nīcas novadu lāpa ceļos 30. maijā. Šis skrējiens ir kā simboliska vēsts ar skriešanas starpniecību paust vienotību un sadraudzību starp dažādu tautību un pārliecību cilvēkiem. Skrējēji apmeklē skolas, interešu un skrējēju klubus, kā arī vietējās un valsts varas institūcijas, daloties ar savu iedvesmu un sapni par labāku pasauli. Lasīt vairāk

JAUNI DARBNIEKI NĪCAS VIDUSSKOLĀ

Nīcas vidusskolā ar 9.janvāri Iveta Rone  sāka strādāt par direktora vietnieci audzināšanas darbā, latviešu valodu un literatūru 7., 8. un 11. klasē mācīs skolotāja Sandra Vadone.

MEKLĒ AKTIERUS AMATIERU TEĀTRIM

Pēc vairākkārtējiem iedzīvotāju ierosinājumiem Nīcas kultūras nams aicina pieteikties dalībniekus Nīcas amatieru teātrim. Aktieru vecumam nav ierobežojumu! Pieteikties var Nīcas kultūras namā vai zvanot pa tālr. 26394457 līdz 27. janvārim. Plānots, ka mēģinājumi notiks reizi nedēļā vakaros sākot ar februāri. Amatieru teātri ir piekritusi vadīt režisore ar lielu pieredzi Daina Kandēvica, kura šobrīd ar panākumiem vada arī Liepājas Metalurga Tautas teātri.

AICINA UZ KONSULTĀCIJU DIENU

24.janvārī no plkst. 11.00 līdz plkst.14.00, Nīcas vidusskolas 16.kabinetā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Liepājas reģiona bērnu tiesību aizsardzības departamenta speciālistes  sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Nīcas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Lasīt vairāk

NĪCAS VIDUSSKOLĀ PIEŅEM IZREMONTĒTĀS TELPAS

Neilgu laiku Nīcas vidusskolā divos kabinetos ritēja spraigi remontdarbi. Tie šobrīd ir beigušies, un ar jauno mācību semestri mūzikas kabinets un 2. klases telpa ir ieguvušas jaunu, mūsdienīgu un ļoti gaišu izskatu. Janvāra beigās šajās telpās būs arī jaunas mēbeles. Remontdarbus skolā veica SIA  Taigers, bet  ar  mēbelēm kabinetus nodrošinās DK Invest. Klašu remontam un mēbeļu iegādei  kopā izlietoti  10464 Ls. Skatīt fotogrāfijas

SVEIC 100 GADU JUBILEJĀ

Nīceniecei Katrīnai Laurei gada pirmajā dienā apritēja 100 gadi. Viņu pagodināt lielajā jubilejā devās pašvaldības vadītājs Agris Petermanis un novada domes darbinieces, dāvinot tik latus, cik gadu pūrā. Sirmā māmuļa ir vēl gana moža – kāpj pa trepēm uz savu istabu, sakārto  to, palīdz noslaucīt traukus un paveikt citus nelielus mājas darbus.  Jubilāre dzīvo meitas Lidijas ģimenē Nīcas “Šalkās”. Meita spriež, ka, iespējams, mammas veselībai par labu nāk lēnā ēšana, rūpīgi sakošļājot katru kumosu, un ēd maz. Par katru pavadīto dienu viņa pateicas Dievam. Šobrīd Nīcas novadā dzīvo divi simtgadnieki.

ATRASTS SENA KUĢA FRAGMENTS

Pludmalē, aptuveni 5 kilometrus no Jūrmalciema Papes virzienā, pēc vētras atrasts sena kuģa vraka fragments. Tā detaļas sastiprinātas ar koka tapām. Liepājas muzeja speciālistes vērtē, ka kuģis varētu būt izgatavots 14.-17.gadsimtā. Precīzu vecumu un sīkāku informāciju varēs uzzināt pēc ekspertīzes veikšanas, ko pašvaldība ir gatava finansēt.  Kuģa vraku pludmalē pamanīja vietējais zvejnieks Oskars Kadeģis. Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga skaidroja, ka pretī šai vietai jūrā ir sēklis, kas savulaik bijis liktenīgs ne vienam vien kuģim.  28.decembrī pašvaldības darbinieki detaļas saudzīgi savāca un līdz ekspertīzes veikšanai novietoja drošā vietā, lai drīzumā gaidāmie vēji to neieskalotu atpakaļ un nebojātu.  Pēc seno detaļu konservācijas kuģa vraka fragmentu plānots izvietot apskatei kādā no Nīcas novada senlietu krātuvēm, visticamāk – Jūrmalciemā. Skatīt fotogrāfijas

JAUNO GADU SAGAIDĪS AR SALŪTU

Pēc  Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājas Andas Veideles ierosinājuma Nīcas novada dome izskatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu svētku uguņošanai, sagaidot Jauno gadu. Jautājums tika skatīts komitejās. Deputātu domas dalījās, taču vairākums bija „par”. Vairāki deputāti izteica viedokli, ka ne visu var rēķināt naudā, jo uguņošana rada svētku sajūtu. Salūts varētu būt jauks kopā būšanas brīdis gadu mijā ne tikai balles apmeklētājiem, bet arī pārējiem novada ļaudīm. Lasīt vairāk

APMEKLĒ RŪĶU BODI

26.decembrī pirmsskolas vecuma bērniem abos pagastos notika Ziemassvētku pasākumi, kas bija kupli apmeklēti. Atraktīvās un talantīgās Nīcas bērnudārza darbinieces rādīja  muzikālu izrādi “Rūķu bode”. Turpinājumā rūķi aicināja bērnus iesaistīties rotaļās, kā arī   dāvināja pašvaldības sarūpētās saldumu paciņas. Skatīt fotogrāfijas

JŪRMALCIEMĀ IEDZIED ZIEMASSVĒTKUS

21.decembrī Jūrmalciema sabiedriskajā centrā bija sirsnīgs un viesmīlīgs Ziemassvētku pasākums ar varenu dziedāšanu. Uz to pamudināja pasākuma viesi – Nīcas etnogrāfiskais ansamblis. Viņu dziedāšanas azartam bija grūti turēties pretī, tādēļ “pavadošo balsu” bija daudz. Pasākumu apmeklēja arī pašvaldības darbinieki. Notika savstarpēja apdāvināšanās ar mīļām un noderīgām dāvanām. Turpinājumā notika mielošanās ar jūrmalciemnieču sarūpētajiem cienastiem. Skatīt fotogrāfijas

NĪCAS PAŠVALDĪBA IEGŪST DIVAS NOMINĀCIJAS

20. decembrī biedrība „Liepājas rajona partnerība” Nīcas kultūras namā organizēja konferenci “LEADER iniciatīva – dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos”, kurā piedalījās ap 100 pārstāvji no bijušā Liepājas rajona pašvaldībām, biedrībām, nodibinājumiem un uzņēmumiem. Tika pasniegta balva “Iniciatīva 2011” vairākās nominācijās. Divas no sešām nominācijām par veiksmīgi realizētiem projektiem pasniedza Nīcas novada domei –„Dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā aktīvākā pašvaldība” un „Jauniešiem draudzīgākā pašvaldība”. Dalībnieki varēja iepazīt un degustēt partnerības teritorijas uzņēmēju produkciju. Lasīt vairāk  Skatīt fotogrāfijas

GADA NOGALE MŪZIKAS SKOLĀ

Decembris Nīcas mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem pagājis spraigā ritmā, gatavojoties eksāmeniem specialitātē un koncertējot Nīcas ev.lut. baznīcā, Sv. Jāzepa katoļu katedrālē Liepājā, skolas Adventes koncertā Nīcas kultūras namā, Nīcas novada domē un Rucavas mācību punktā. 9.decembrī 6.klavierspēles klases audzēkne Ulrika Kaire (sk. Dina Sleže) Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-7.klašu klavierspēles audzēkņu konkursā Dobelē ieguva 2.vietu.

SENIORI SVIN ZIEMASSVĒTKUS

17. decembrī Otaņķu pagasta tautas namā uz Ziemassvētku pasākumu pulcējās novada seniori. Svētku uzrunas un laba vēlējumus teica Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis un Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele. Komponists Valdis Aivars un mākslinieks Gunārs Borgs ar savām skaistajām dziesmām ļāva atgriezties jaunībā. Sarīkojumu turpināja senioru kolektīvi – Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, Eiropas deju kopa “Teiksma”, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, senioru vokālais ansamblis “Sentiments”, Eiropas deju kopa “Nīcrozes”, līnijdeju kolektīvs “Labākie gadi”, un “Nīcas runči”. Dančus un jautrību uzturēja Rucavas kapella “Paurupīte”. Skatīt fotogrāfijas

RUDĒ ATKLĀJ FITNESA STUDIJU

15.decembrī Rudes mazajā skolā tika atklāta jaunā Fitnesa studija, kas iegādāta projekta „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Nīcas novadā” ar ELFLA atbalstu. Fitnesa studijas aprīkojums izmaksāja 2890 latus. Uz atklāšanas svētkiem bija ieradušies vairāk nekā 40 tuvāki un tālāki viesi. Visi bija ļoti priecīgi, ka nu būs vieta, kur pavadīt garos ziemas vakarus, aktīvi trenējoties un iegūstot jaunus draugus. Īpašais viesis Māris Šveiduks bija sarīkojis mazu loteriju, kurā tika izlozēti 3 brīvie apmeklējumi Liepājas sporta klubā „Lāčplēsis” un kokteiļu šeikeris, notika arī izsole un citas aktivitātes. Šī projekta ietvaros tika iegādātas arī Mediju un Mūzikas studijas Nīcā. Skatīt fotogrāfijas