PRAKTIKANTI NĪCAS VIDUSSKOLĀ

Nīcas vidusskolā praktizējas skolas absolventi. Praksi sociālo zinību stundās pie skolotājas Lāsmas Petermanes gūst Liepājas Universitātes vēstures un sociālo zinību fakultātes 3.kursa studente Elīna Krūma. Šīs pašas fakultātes 2.kursa studente Līga Pūķe gūst pieredzi pie vēstures skolotājas Sandras Pankokas, bet pie sporta skolotāja Andra Freimaņa – sporta un deju fakultātes 2.kursa students Mārcis Neimanis.

 

TIEKAS IESTĀŽU VADĪTĀJI

9.martā novada domē notika ikmēneša pašvaldības iestāžu vadītāju apspriede. Katrs pastāstīja par savas iestādes aktualitātēm mēneša laikā un plānotajiem darbiem turpmākajam. Visi atzina, ka šādas tikšanās ir lietderīgas – tiek iegūta informācija un izdiskutēti problemātiskie jautājumi.

AIZSTĀV ZINĀTNISKOS DARBUS

Nīcas vidusskolā norit referātu un pētniecisko darbu aizstāvēšana. Veiksmīgi to izdarījuši jau desmit skolēni no 10.klases un četri – no 11.klases. Pirmie darbus aizstāvēja Agnese Dīķe (10.kl.) un Edgars Sīklis(11.kl.). Darbi tiek novērtēti ar 10 ballēm. Skolēnu darbu vadītāji ir skolotāji: Indra Jēkule, Laila Reķēna, Ingrīda Dejus, Lāsma Petermane, Agita Mače, Sanda Šēpere. Skatīt fotogrāfijas

APMEKLĒ DZĪVNIEKU PATVERSMI

3.martā Nīcas vidusskolas 5.-8.klašu Skolēnu valdes pārstāvji devās uz Liepājas dzīvnieku patversmi, lai nodotu ziedojumus – 30Ls, barību, našķus, dzīvnieku kopšanas piederumus.  Skolēni iepazinās ar patversmes darbu un tās iemītniekiem.  Daži skolēni domā, ka izmantos piedāvāto iespēju brīvajā laikā doties uz patversmi, lai vestu dzīvniekus pastaigās. Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

AICINA BAUDĪT GAIŠU, ĢIMENISKU NOSKAŅU

5. martā plkst.16.00 Nīcas kultūras namā skanēs sirsnīgās, kuplās un muzikālās Jūrmaļu dzimtas pavasara koncerts ar kristīgo mūziku. Dzimtas kori šobrīd veido 35-40 dažādu paaudžu dziedātāji no vairākām pilsētām, bet viņu dzimtas saknes nāk no Jūrmalciema „Jūrmaļu” mājām. Dzimtas koris izveidojies nejauši, bet visi sapratuši, ka kopā skan jauki. Skatīt afišu

 

CEĻOTĀJI NOSKAIDROTI

Februārī Kurzemes skolu 7.-12. klašu skolēniem bija iespēja aizpildīt „Sofijas laivu” izsludināto viktorīnu „Ko tu zini par Bārtas upi?”. Atsaucība bija gan no lielajām Liepājas skolām, gan arī mazākām apkārtnes skolām. Rezultāti ir apkopoti un „Sofijas laivas” ar prieku paziņo, ka 2 dienu nobraucienā pa Bārtas upi šovasar dosies  Liepājas 1. Ģimnāzijas skolēni, 1 dienas braucienā dosies Sikšņu pamatskolas 7. klase, bet 1 dienas nobraucienos pa Liepājas Cietokšņa kanālu dosies Bārtas pamatskolas 9. klases skolēni. Lasīt vairāk

NĪCAS NOVADS STARPTAUTISKĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ

No 25.-27.februārim Viļņā notika starptautiskā tūrisma izstāde „Vivattur 2011”. Projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” Nr.LLI-037 ietvaros izstādē piedalījās Nīcas novada pārstāvji , prezentējot tūrisma piedāvājumu savā stendā. Apmeklētājus piesaistīja Nīcas tautumeitas, dabas skatu fotogrāfijas un z/s “Otaņķi” gatavoti rudzu miltu gardumi. Vislielākā interese bija par atpūtas iespējām pie jūras. Apmeklētāji izrādīja interesi par konkrētiem jautājumiem, dalījās par agrāk gūto tūrisma pieredzi Latvijā. Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

 

VEIKALS JAUNĀS TELPĀS

1.martā Jūrmalciema “Ievās” veikalu atvēra SIA “Smaragda”. Pirmajā dienā bija īpaši daudz pircēju. Viņi priecājās, ka tagad var labi apskatīt un izvēlēties preces. Veikala īpašniece Daira Bērtiņa apmeklētājiem bija sarūpējusi cienastu un pārsteigumus. Pirmā pircēja Indra Reķēna tika pie jaunas iepirkumu somas.  Dairas Bērtiņas veikaliņš agrāk atradās privātās telpās, bet tagad tās tiek nomātas pašvaldības glīti izremontētajā ēkā. Pēc veikala “Tev” likvidēšanas pašvaldība izsludināja konkursu uz telpām “Ievās” ar nosacījumu – veikala ierīkošanai. Interesenti bija vairāki, bet pieteicās tikai D.Bērtiņa. Atklāšanas dienā darbīgo jūrmalciemnieci sveica arī pašvaldības vadītājs Agris Petermanis. Skatīt fotogrāfijas

IEPAZĪSTAS AR PAŠVALDĪBAS DARBU

1.martā Nīcas vidusskolas 9.klašu skolēniem sociālo zinību stunda notika Nīcas novada domē. Viņa apmeklēja domes administrācijas darbiniekus viņu darba kabinetos un uzzināja, kādus pienākumus katrs ikdienā veic. Novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis pastāstīja par pašvaldības galvenajiem darba virzieniem un kārtību, kā tiek pieņemti domes lēmumi. Skatīt fotogrāfijas

APSPRIEŽ SADARBĪBAS IESPĒJAS AR ZEMESSARDZI

Krīzes dēļ ir mainījusies likumdošana un atjaunota daļa no agrākajām zemessardzes funkcijām – līdzdalība sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. 1.martā Nīcas novada domes darbinieki tikās ar Zemessardzes 44.kājnieku bataljona amatpersonām, lai pārrunātu Nīcas novada domes un zemessardzes sadarbību iespējamo plūdu gadījumā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu pasākumos, kāpu zonā, Bernātu un Papes dabas parku teritorijās. Konkrēta vienošanās par sadarbību notiks pēc apspriesto aktivitāšu saskaņošanas ar juristu.

SKAN BALSIS

24.februārī notika novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Savu dziedātprasmi  sniedza 8 kolektīvi  no Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas.  I pakāpes diplomus un ļoti līdzvērtīgu sniegumu uzrādīja Nīcas vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu vokālais ansamblis un 5.klases trio (skolotāja Līga Amerika-Ansiņa). Izvērtējot dziesmu sarežģītību un dziedāšanas nianses, 12.martā Grobiņā vokālās mūzikas konkursa „Balsis” Kurzemes vēsturiskajā novada konkursā Nīcas novadu žūrija uzticēja pārstāvēt 5.klases trio – Ulrikai Kairei, Anetei Latakaitei un Justīnei Siksnai. Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

PUIŠI NOORGANIZĒ HOKEJA TURNĪRU

26.februārī uz Upmaļciema dīķa notika vietēja mēroga hokeja turnīrs “Graužam ledu”, ko noorganizēja Dzintars un Jānis Budnovici. Ideja viņiem radās pēc  turnīra “Mistērija Liepāja”, kurā paši piedalījās. Kopumā turnīrā piedalījās 6 komandas, un visas spēlēja PRO grupā. Īpašu cīņas sparu izrādīja paši mazākie dalībnieki no komandas “Pingvīni”, kuri bija vecumā līdz 13 gadiem, bet spēlēja pret vecākiem spēlētājiem. Turnīra čempiona titulu ieguva komanda  “Vājprāts”, bet arī pārējās komandas sīvi cīnījās par godalgām. 2.vietu ieguva komanda “Kick-ass”, bet bronzu-  “Siržu lauzēju klubs”. Turnīrs noritēja  ļoti labi, arī spēlētāji bija apmierināti un gaida nākošo posmu. Īpašu paldies sakām Uldim Lapiņam un Andai Veidelei, kā arī pārējiem, kuri palīdzēja turnīra organizēšanā. Skatīt fotogrāfijas

SKATUVES RUNAS KONKURSS

17. februārī Nīcas vidusskolā notika skatuves runas konkurss. Piedalījās skolēni no Nīcas vsk. un Rudes pamatskolas. 10 skolēni no dažādām vecuma grupām katrs runāja gan dzeju, gan prozas darbu. Visaugstāko vērtējumu un iespēju piedalīties konkursa nākošajā (reģionālajā) kārtā Liepājā ieguva viens skolnieks –  Eduards Grenovskis(12. kl.) Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

EKSKURSIJA UZ KONSERVU CEHU

Rudes 1.-6.klašu skolēni devās izzinošā ekskursijā „Kas burciņai vēderā?” uz SIA “O-Rika” konservu cehu. Skolēni ar interesi iepazina konservu (tobrīd –soļankas) sagatavošanas, sterilizēšanas, fasēšanas un uzglabāšanas procesus Pateicoties ražotnes darbinieku dāsnumam, izziņas process turpinājās, degustējot sulas un gurķīšus. Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

ĒNU DIENĀ GŪTA NODERĪGA PIEREDZE

Šobrīd aktuāla tēma vidusskolēniem ir profesijas izvēle, tādēļ Nīcas vidusskolas 12. klases skolēni projektu nedēļā devās gan uz „Karjeras centru”, gan piedalījās Ēnu dienā. Projektu nedēļas noslēgumā katram skolēnam vajadzēja prezentēt  iegūtos secinājumus klasesbiedriem, audzinātājai un skolas administrācijai. Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

PANĀKUMI MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒS

Nīcas vidusskolas matemātiķi uzrādījuši labus panākumus olimpiādēs: 10.klases skolniece Sabīne Daina Kirkiže ieguva 1.vietu, bet Dāvis Brikmanis – 3.vietu savas klases grupā (skolotāja Ingrīda Dejus),  11.klases skolniece Klinta Bahmane – 1.vietu  11.klašu grupā (skolotāja Sarmīte Čirkše), 5.klases skolēns Rodijs Ronis – 3.vietu (skolotāja Ingrīda Dejus). Atzinības ieguva Emīls Jansons, 6.kl. (skolotāja Vaira Laure),  Nauris Rokjāns, 7.kl.(skolotāja Ingrīda Dejus), Arnis Bukovskis, 8.kl. (skolotāja Sarmīte Čirkše). Sabīnes un Klintas darbi nosūtīti uz Valsts olimpiādes posmu.