KARTUPEĻU BALLE

Jau 33. reizi Nīcas vidusskolā notika Kartupeļu balle. Šogad tā bija Mārtiņdienā, tāpēc visi skolas Mārtiņi bija goda viesi. Aicināti bija arī dalībnieki no katras klases. Pēc desmit kartupeļu šķirņu degustēšanas par visgaršīgāko atzina šķirni „Meta”, 2.vietu ieguva „Ķeizars Vilhelms”, 3.– „Molli”. Skolas saimniece Taņa bija izcepusi lielo kartupeļu torti, ar kuru visi mielojās balles noslēgumā. Visvairāk darba un rūpju ieguldīja mazpulcēni un viņu vadītāja skolotāja Dzidra Grīnberga, audzējot kartupeļus un organizējot pasākumu. /Skatīt fotogaleriju – NĪCAS VIDUSSKOLĀ/

NOVADA DOMĒ JAUNI SPECIĀLISTI

Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai” ietvaros ar 8.novembri Nīcas novada domē  konkursa kārtībā darbu sāk projektu vadītāja Laura Pakule-Krūče un teritorijas plānotāja Evita Kalēja.

RUDĒ JAUNS ROTAĻU LAUKUMS

Novembra sākumā Otaņķu pagasta centra daudzdzīvokļu māju pagalmā norit veco rotaļu iekārtu novākšana un jauno iekārtu uzstādīšana. Projekts tapis, piesaistot līdzekļus programmā „LEADER”, sadarbojoties biedrībai „Ugunskurs” un pašvaldībai. Projekta īstenošanā lielu darbu ieguldīja Sandra un Aivars Vadoņi. /Skatīt fotogaleriju – PROJEKTI/

NĪCAS ETNOGRĀFISKAJAM ANSAMBLIM – 90

30.oktobrī Nīcas kultūras namā atzīmēja Nīcas etnogrāfiskā ansambļa 90 gadu jubileju. Koncertu caurvija Nīcas kāzu motīvs – tika demonstrēti 1931.gadā uzņemtās filmas „Kāzas Nīcā” fragmenti un pieminēts 1955.gada kāzu uzvedums, ar kuru nīcenieki pārstāvēja Latviju Literatūras un Mākslas dekādē Maskavā. Svētkos piedalījās tuvi un tāli ciemiņi. Skanēja daudz laba vēlējumu, tika sniegtas jaukas dāvanas, taču ar īpašu oriģinalitāti izcēlās Nīcas rokdarbnieces, kas kolektīva vadītājai Mirdzai Pabērzai dāvināja milzu zeķes plašam pielietojumam. /Skatīt fotogaleriju – KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS/

UZ NĪCU PIEREDZES APMAIŅĀ

28.oktobrī pēc pieredzes uz Nīcu bija atbraukuši Alsungas pašvaldības darbinieki. Pēc novada priekšsēdētāja Agra Petermaņa informācijas par dzīvi un darbu novadā  abu pašvaldību nozaru speciālisti tikās savstarpējās darba sarunās, bet pēc tam iepazinās ar pašvaldības iestādēm. Neskatoties uz rudenīgo laiku, suiti apņēmības pilni apskatīja Jūrmalciemu un uzkāpa Pūsēnkalnā. Ciemiņi atzinīgi novērtēja  plašās un mājīgās iestāžu  telpas, īpaši priecājās par Tūrisma informācijas un Jauniešu centriem, kādu viņiem nav, bet par ko būtu vērts domāt nākotnē. Alsungas novada domes sekretāre Valda Zingberga atzina, ka viņus aizkustinājuši A.Petermaņa abām pašvaldībām adresētie vārdi par maziem novadiem, kam jāsaglabā sava identitāte. Acis priecējuši skaistie apstādījumi pie pašvaldības iestādēm, kā arī jūra un kūpinātās zivis. /Skatīt fotogaleriju – NOVADA DOMĒ/

NĪCAS VIDUSSKOLAI – 75

22.oktobrī tika svinēta skolas 75.jubileja ar skolas vēstures stundām, svinīgu pasākumu un izcilnieku godināšanu, milzīgām svētku tortēm un baloniem. /Skatīt fotogaleriju – Nīcas vidusskola/

BŪS PUĶU DOBE AR NĪCAS RAKSTIEM

Nīcas centrā daiļdārzniece Ingai Šenfelde ar palīdzēm steidz ierīkot jaunu puķu dobi, izmantojot Bulduru dārzkopības skolas pasniedzējas Anitas Onkeles dāsno dāvinājumu – dažādu krāsu narcišu, tulpju, hiacinšu un krokusu sīpolus. Pavasara puķes tiek izkārtotas Nīcas etnogrāfisko rakstu motīvos.

LIELAIS KAKTUSS VAIRS NAV VIENTUĻŠ

Nīcas novada domes apmeklētāji bieži ar patiesu izbrīnu apskata 6,2 metrus garo kaktusu, kas rotā pašvaldības ēku kopš tās uzbūvēšanas 1975.gadā. Tagad milzu kaktusam līdzās iestādīts kaimiņš. Par jaunu gan nevar nosaukt 40-gadīgo kalnu kaktusu. To laipni dāvināja daudziem nīceniekiem zināmā pensionētā skolotāja Indra Roderte. Viņas dzīvoklī šim milzenim bija kļuvis par šauru. Skolotāja ir gandarīta, ka ilgus gadus lolotajai puķei atrasta laba mājvieta. /Skatīt fotogaleriju – DABA/

AICINA IETEIKT GADA NOVADNIEKUS

Par tradīciju kļuvis, gaidot Latvijas dzimšanas dienu atskatāmies uz gadā paveikto un izvērtējam ļaužu labos darbus. Iedzīvotāju aizpildītās anketas un ieteikuma vēstules tiks gaidītas līdz 28.oktobrim. Jau otro gadu esam kopā vienā novadā. Šogad 2 nominācijas: „Gada novadnieks” un „Labais darbs Nīcas novadam” būs visiem kopīgas, bet 2 nominācijas – „Par mūža devumu Nīcai” un „Par mūža devumu Otaņķiem” – izvērtējamas katrā pagastā atsevišķi.  Skatīt nolikumus Ieteikuma veidlapa Agrāk nominētie ļaudis

„BĀRTAS KARTUPELIS 2010”

Saulainā 16. oktobra rudens rītā „cīnīties” par kartupeļu maisiem „Sofijas laivu” organizētajās sacensībās devās 21 laivu ekipāža. Starts tika padots pie Lietuvas robežas Bārtas upē, bet finišs pēc 23km veikšanas bija kempingā „Ods”. Lasīt vairāk  /Skatīt fotogaleriju – SPORTS un VIDEO/

KULTŪRAS NAMĀ ATGRIEŽAS DZĪVĪBA

Emocionālā gaisotnē, skanot dzejai un dziesmām aktrises Sigitas Jevgļevskas izpildījumā, notika Nīcas kultūras nama atvēršanas svētki pēc remonta. Piesaistot Eiropas finansējumu, paveikti apjomīgi darbi, izņemot lielo skatītāju zāli. Sanākušie atzīmēja, ka kultūras nama telpas tagad ir ne vien skaistas, bet arī siltas un mājīgas. Iestādes vadītāja Agija Kaunese īpašu paldies par ieguldīto darbu teica projektu vadītājai Lienei Otaņķei un Diānai Ansulei. Lasīt vairāk /Skatīt fotogaleriju – KULTŪRAS PASĀKUMI/

IDEJAS NĪCAS NOVADA ĢERBONIM

Nīcas novada dome saka paldies 45 iedzīvotājiem, kas atsaucās aicinājumam un iesniedza savas idejas Nīcas novada ģerbonim. Daļa ieteikumu bija ļoti nopietni izstrādāti, pat ar pievienotām skicēm. Savukārt bērni jaunajā tūrisma informācijas centrā aktīvi iesaistījās ģerboņu zīmēšanā.  Pašvaldības Kultūras, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē deputāte Inguna Lībeka izlozēja, ka solīto Nīcas novada domes balvu – maltīti motelī „Nīcava” baudīs anketas iesniedzējs Andrejs Geslers. Lai ģerboņa izveidē iesaistītos iespējami daudz novada iedzīvotāju, ideju iesniegšanas termiņš pagarināts līdz š.g. 22.oktobrim. Aizpildītas anketas iemest ierosinājumu kastītēs Nīcas novada domē, Tūrisma informācijas centrā, Nīcas vidusskolas bibliotēkā, Otaņķu pagasta pārvaldē, Rudes pamatskolā, kā arī ierakstot ģerboņa idejas mājas lapas ierosinājumu logā vai atsūtot aizpildītu anketu pa e-pastu gunita.sime@nica.lv Skatīt ģerboņa veidlapu

AICINA DARBĀ SPECIĀLISTUS

Nīcas novada dome Eiropas sociālā fonda finansēta projekta „Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai” ietvaros aicina darbā:  teritorijas plānotāju, projekta vadītāju un finanšu ekonomistu. Lasīt vairāk

ĀBOLU DEGUSTĀCIJA “MELDROS”

Saulainā un jaukā 3. oktobra rītā Otaņķu pagasta z/s „Meldri E.B.” saimnieks Eglons Brūns bija sarīkojis ābolu degustāciju. Vispirms viņš iepazīstināja ar augļu dārzu, pastāstīja par augļu koku vainagu veidošanu un paša izveidotajiem hibrīdiem. Pēc tam saimnieks aicināja nobaudīt un izvērtēt hibrīdu šķirnes, atbildēja uz apmeklētāju jautājumiem, kā arī cienāja ar paša ražoto ekoloģisko produkciju: sulām, sīrupiem un tējām.

Atklāj Nīcas tūrisma informācijas centru

Uz jaunā, ilgi gaidītā un lolotā tūrisma informācijas centra atklāšanu bija pulcējies liels skaits apmeklētāju. 2.oktobrī ne vien būvnieki parakstīja dokumentus par objekta nodošanu ekspluatācijā, bet arī notika svinīga lentes griešana, pateikšanās projekta tapšanā iesaistītajiem ļaudīm un jaunās ēkas apskate. Lasīt vairāk /Skatīt fotogaleriju – PROJEKTI/

INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM

Nīcas novada dome 09.09.2010. sēdē pieņēma lēmumu nodot nomā pašvaldības īpašumu „Katlu māja” (kad. Nr. 6480 007 0 134; ēka un zeme) Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Saņemts viens pieteikums nomas tiesību izmantošanai mēbeļu ražotnes iekārtošanai. Citus interesentus nomas tiesību izmantošanai lūdzam pieteikties līdz 2010.gada 12.oktobrim Otaņķu pagasta pārvaldē vai Nīcas novada domes administrācijā, pieteikumā norādot nomas mērķi.